Edus­kun­ta­vaa­lit 2023

Reilumpi huominen on mahdollinen, siksi vasemmisto

Vasemmistoliitto on ollut hallituksessa kääntämässä politiikan suuntaa. Tehtävää on edelleen paljon. Sodat, pandemia, luontokato, ilmasto- ja energiakriisi ovat asioita, joihin yksittäisen ihmisen vaikuttamismahdollisuudet ovat pienet. Meidän on liityttävä yhteen ja koottava voimat muutoksen puolesta. Yhdessä tekemisessä on voimaa, ja siksi tarvitsemme sinut mukaan.

Kun yhteisestä huomisesta välittävät ihmiset äänestävät, selviämme kriisien yli ja koulutamme uusia osaajia luomaan Suomelle hyvinvointia ilmastotoimista tinkimättä.

Valitse vasemmisto eduskuntavaaleissa ja tehdään yhdessä reilumpi huominen kaikille, ei harvoille!

Miten reilumpi huominen olisi mahdollinen kaikille?

Ta­sa­pai­no­tam­me ta­lou­den oi­keu­den­mu­kai­ses­ti ja kes­tä­väs­ti

Vastuullinen ja kestävä talouspolitiikka katsoo yli hallituskausien. Se tarkoittaa oikeudenmukaista verotusta, panostuksia kestävien alojen kasvuun ja investointeja tulevaisuuteen.

Lue li­sää vaa­lioh­jel­mas­tam­me

Teem­me Suo­mes­ta rei­lun il­mas­to­po­li­tii­kan edel­lä­kä­vi­jän

Ilmastokriisin pysäyttämiseksi on toimittava nyt. Ilman riittäviä toimia tulemme pian maksamaan kallista hintaa niin euroissa kuin inhimillisesti. Ilmastokriisiä on torjuttava oikeudenmukaisesti – ilmastonmuutosta ei saa maksattaa pienituloisilla.

Lue li­sää vaa­lioh­jel­mas­tam­me

Jat­kam­me kou­lu­tuk­sen kun­nian­pa­lau­tus­ta

Me olemme kasvattaneet koulutuksen rahoitusta kaikilla koulutusasteilla ja kääntäneet vuosikymmeniä jatkuneen leikkauspolitiikan suunnan. Työ on vielä kesken. Suomi elää osaamisesta ja siksi koulutukseen on satsattava jatkossakin.

Lue li­sää vaa­lioh­jel­mas­tam­me

Rat­kai­sem­me so­si­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­lui­den krii­sin

Avun pitää olla jokaisen saatavilla. Työvoimapulan selättämiseksi tulee ennen kaikkea parantaa alalla työskentelevien työoloja ja -ehtoja sekä palkkausta. Saavutettavilla ja laadukkailla sosiaali- ja terveyspalveluilla luodaan hyvän elämän perusta.

Lue li­sää vaa­lioh­jel­mas­tam­me

Kaikki Vasemmistoliiton ehdokkaat eduskuntavaaleissa 2023