Riks­dags­va­let 2023

En rättvisare morgondag är möjlig, därför vänstern

Vänsterförbundet har bidragit till att vända politikens inriktning i regeringen. Det finns fortfarande mycket att göra. Krig, pandemin, förluster av natur samt klimat- och energikrisen är frågor där individen har liten chans att påverka. Vi måste förena våra krafter för att skapa förändring. Det finns styrka i att arbeta tillsammans, och det är därför vi behöver dig.

När människor som bryr sig om den gemensamma morgondagen röstar, klarar vi oss igenom kriser och utbildar nya experter som kan skapa välbefinnande i Finland utan att ge avkall på klimatåtgärder.

Välj Vänstern i riksdagsvalet så att vi tillsammans kan skapa en rättvisare morgondag för alla, inte för de få!

Vi ba­lan­se­rar eko­no­min på ett rätt­vist och håll­bart sätt

En ansvarsfull och hållbar ekonomisk politik sträcker sig över regeringsperioder. Det innebär rättvis beskattning, insatser i tillväxt inom hållbara branscher och investeringar i framtiden.

Läs mer

Vi gör Fin­land till en fö­regån­ga­re inom rätt­vis kli­mat­po­li­tik

Vi måste agera nu för att stoppa klimatkrisen. Utan tillräckliga åtgärder kommer vi snart att behöva betala ett högt pris både i pengar mätt och mänskligt sett. Klimatkrisen måste bekämpas på ett rättvist sätt – vi kan inte låta lågavlönade betala för klimatförändringen.

Läs mer

Vi fort­sät­ter att åters­täl­la ut­bild­nin­gens ära

Vi har ökat finansieringen för utbildning på alla utbildningsstadier och vänt riktningen för den nedskärningspolitik som pågått i årtionden. Arbetet är inte klart än. Finland lever av kunnande, och därför måste vi även i fortsättningen satsa på utbildning.

Läs mer

Vi lö­ser kri­sen inom social- och häl­sovårdst­jäns­ter­na

Alla måste ha tillgång till hjälp. För att övervinna bristen på arbetskraft måste man framför allt förbättra arbetsförhållandena och -villkoren samt lönesättningen för arbetstagarna inom branschen. Tillgängliga och högklassiga social- och hälsovårdstjänster skapar grunden för ett bra liv.

Läs mer

Vänsterförbundets kandidater i riksdagsvalet 2023