An­na Mä­ki­pää

Anna Mäkipää

177


Ei vaalipiiriä / Koko Suomi vaalipiiri


https://annamakipaa.net/

Ajattelen politiikan olevan arjen rauhantyötä – onpa kyseessä sitten ilmastonmuutoksen torjuminen, ihmisten hyvinvointi- ja tuloerojen tasaaminen tai globalisoituneen ja pirstoutuneen työelämän muuttaminen paremmaksi työn tekijöille.

Minulle tärkeitä asioita ovat ehdoton oikeudenmukaisuus ja yhdenvertaisuus. Annan arvoa sille, että maailmaa muutetaan paremmaksi yhdessä ja asioita viedään eteenpäin kaikkia osapuolia kuullen. Myös ympäristöstä huolehtiminen on minulle oikeudenmukaisuutta.

 

Tehdään arjen rauhantyötä panostamalla ihmisoikeuksiin, ihmisten hyvinvointiin ja tasa-arvoon.

Vahvistetaan työntekijöiden oikeuksia muuttuneessa työelämässä. Turvataan liikkuvan työvoiman yhdenvertaiset työehdot.

Vastataan ilmastonmuutokseen osaamisella.

 

Annan keinot kohti oikeudenmukaisempaa Eurooppaa

  • Vahvistetaan demokratiaa ja oikeusvaltiota. Tuetaan ihmisoikeuksien toteutumista sekä mielipiteen- ja järjestäytymisvapautta. Torjutaan rasismia ja vihapuhetta.
  • Päivitetään eurooppalaista työsuojelun säännöstöä. Huomioidaan digitalisoitumisen vaikutukset ja stressi aiempaa paremmin kuormitustekijöinä. Vahvistetaan pätkä- ja silpputyöläisten oikeuksia.
  • Varmistetaan, että liikkuvan työvoiman yhtäläiset oikeudet toteutuvat myös käytännössä. Annetaan ammattiliitoille joukkokanneoikeus.
  • Varmistetaan jokaiselle tasa-arvoiset mahdollisuudet kouluttautua.
  • Suomalaisen osaamisen avulla meillä on mahdollisuus olla edelläkävijä ilmastotoimissa. Siten luodaan Eurooppaan uusia työpaikkoja ja vahvistetaan taloutta sekä viennin mahdollisuuksia.

Europarlamenttivaalit 2019