Eli­sa Lien­to­la

Elisa Lientola

45


Hämeen vaalipiiri


http://elisalientola.fi

yhdenvertaisemman, oikeudenmukaisemman ja ympäristöstä huolehtivan tulevaisuuden puolesta.

Olen 40-vuotias kuvataiteilija ja ammatillinen opettaja sekä äiti ja toisen kauden kaupunginvaltuutettu Lahdessa. Olen toiminut monissa luottamustehtävissä, tärkeimpänä niistä sivityslautakunnan jäsenen ja valtuustoryhmän puheenjohtajan tehtävät sekä Vasemmistoliiton piirin puheenjohtajuus.
Minulle tärkeintä on tehdä yhteiskunnasta yhdenvertaisempi ja mahdollistaa kaikille hyvä, merkityksellinen ja turvallinen elämä ympäristö huomioiden.

Tavoitteeni

 

Sivistys

 

Perhetausta ei saa määrittää lapsen tulevaisuutta, vaan jokaista tuetaan tarpeen mukaan. Laadukas kokopäiväinen varhaiskasvatus riittävän pienessä ryhmässä on jokaisen lapsen oikeus, jolla turvataan oppimispolkua tulevaisuuteen ja tasataan sosio-ekonomisten erojen vaikutusta.
Perusopetuksessa tuetaan erilaisia oppijoita riittävällä henkilöstöllä ja turvallisilla, oppimista tukevilla tiloilla. Jokainen lapsi saa myös taiteen perusopetusta osana varhaiskasvatusta ja koulupäivää.
 • Subjektiivinen kokopäiväinen varhaiskasvatusoikeus palautetaan kaikille
 • Maksuton varhaiskasvatus 5-vuotiaille
 • Voitontavoittelu varhaiskasvatuksella kielletään
 • Taidekasvatus osaksi varhaiskasvatusta
 • 1/7 hoitajamitoitus
 • Perusopetuksen ryhmäkoot kuriin
 • Erityisen tuen resursseihin lisäys

Jokainen nuori saa toisen asteen koulutuspaikan, jossa on myös turvallinen yhteisö ja tarpeeksi opetusta ja ohjausta. Toisen asteen opinnot ovat aidosti maksuttomat. Toisen asteen ammatillinen koulutus kärsi eniten viime vuosien leikkauksista ja sille pitää palautetaan vähintään 2014 rahoituksen taso.

 • Toisen asteen ammatillisen koulutuksen resurssien palautus
 • Aidosti maksuton toisen asteen koulutus
 • Uudellenkoulutuksen mahdollisuuksia parannetaan

Taiteen tulee olla osa koulupäivää ja arkiympäristöä, silloinkin kun arkea vietetään suljetussa ympäristössä kuten sairaalassa. Taiteen ja kulttuurin merkitys yhteiskunnalle ja on jaettu ja tunnustettu. Taiteilijan työ tulee ymmärtää arvokkaaksi työksi, josta kuuluu sen mukainen korvaus.

 • Taiteeseen 1% valtion budjetista, kohdennetaan vapaan kentän    tukeen
 • Taiteen prosenttiperiaatteen vahvistaminen edelleen ja laajentaminen sote-toimintaan

Työelämä

 

Työn murokseen vastataan luomalla turvaa itsensätyöllistäjille ja pätkätyöläisille reiluilla pelisäännöillä ja perustulolla joka vapauttaa aidosti aktivoitumaan ja kokeilemaan omia vahvuuksia myös yrittäjyyden kautta. Työttömyys-ja eläketurva kertyvät työn muodosta riippumatta.

Ihmisiä ei enää rangaista työttömyydestä, vaan aidosti tuetaan ja kannustetaan. Nyky-yhteiskunta edellyttämä taitojen päivittäminen ja uudelleenkouluttautuminen joustavasti on turvattu läpi elämän myös oikeutena itsensä kehittämiseen.
 •  Perustulo otetaan käyttöön
 • Aktiivimalli kuopataan
 • tsensätyöllistäjien asema parantaminen neuvotteluoikeudella
 • kriminalisoidaan alipalkkaus

Ympäristö


Ilmastonmuutoksen torjunta otetaan tosissaan, eikä toimenpiteitä enää lykätä. Tuloerot huomioidaan toimenpiteissä, jotta toimenpiteet eivät heikennä ennestään heikossa asemassa olevien edellytyksiä toimia yhteiskunnassa. Ympäristö asetetaan yhdessä yhdenvertaisuuden kanssa etusijalle vaikutusten arvioinnissa.

 • Päästöt kuriin tuloerot huomioiden, mutta kunnianhimoisesti
 • Avohakkuut historiaan
 • Kehitetään edelleen joukkoliikennettä
 • kriminalisoidaan alipalkkaus

Sote

 

Sosiaali- ja terveydenhuollossa toteutetaan perus- ja erityissairaanhoidon integraatio ilman yksityistämistä. Jokaisen oikeus ehjään hoitopolkuun turvataan ja eroja saavutettavuudessa tasataan mm poistamalla terveyskeskusmaksut.

Vammaisten ja vanhusten itsemäräämisoikeutta, osallisuutta ja arjen merkityksellisyyttä lisätään. Mielenterveyspalveluihin panostetaan terapiaan pääsyä parantamalla.
 • Terveyskeskusmaksut pois
 • Terapeutteja koulutetaan lisää
 • Huolehditaan julkisesta palvelutuotannosta

Vasemmiston ehdokkaat ja vaaliteemat, eduskuntavaalit 2019