Eli­sa Lien­to­la

Elisa Lientola

170


Ei vaalipiiriä / Koko Suomi vaalipiiri


http://elisalientola.fi

Yhdenvertaisemman, oikeudenmukaisemman ja ympäristöstä huolehtivan tulevaisuuden rakentajaY

Haluan olla kirkastamassa Euroopan haperoituvia arvoja. Haluan palauttaa Euroopan unionin rauhan projektiksi.

Se tapahtuu sosiaalisen ja taloudellisen eriarvoistumisen kääntämisellä yhdenvertaisuuskehitykseksi ja oikeudenmukaisuudeksi ja kantamalla vastuu ilmastonmuutoksen torjunnasta.

Ilmastonmuutos on suurin uhka rauhalle. se synnyttää puutetta, hätää, muuttoliikettä ja konflikteja. Länsimaat ovat olleet globaalisti käyttämässä luonnon resursseja, vastuuttomasti.

Me asetamme standardit elintasolle ja kulutukselle, jota kehittyvät maat tavoittelevat. SIksi meidän on löydettävä ratkaisut energiantuotantoon, liikenteen suitsimiseen ja kulutuksen vähentämiseen ja otettava ne käyttöön.

Euroopan tulee myös pitää kiinni ihmisarvosta ja asettaa rajat valitettavasti nousevalle muukalaisvihalle ja suvaitsemattomuudelle niin seksuaalivähemmistöjä kuin sorrettuja vähemmistökansoja kohtaan.  EU ei voi tinkiä ihmisoikeuksista.

Yhteisessä Euroopassa tulee myös olla yhteiset reilun työelämän pelisäännöt. Talousalueen yhteinen yleissitovuus ja minimipalkka tulee olla tavoitteena, jotta riistävät halpatyömarkkinat saadaan kuriin.

 

http://elisalientola.fi/eurovaalit2019/

Tue kampanjaa: https://holvi.com/shop/elisankampanja/


Europarlamenttivaalit 2019