Han­na Sark­ki­nen

Hanna Sarkkinen

180


Ei vaalipiiriä / Koko Suomi vaalipiiri


http://hannasarkkinen.fi

Oikeudenmukainen Eurooppa kaikille

Olen 31-vuotias toisen kauden kansanedustaja ja Oulusta. Vasemmistoliiton varapuheenjohtajanjohtajana olen toiminut vuodesta 2016. Koulutukseltani olen filosofian maisteri, valmistuin Oulun yliopistosta vuonna 2014 pääaineenani aate- ja oppihistoria. Poliittista työtä ennen olen työskennellyt muun muassa järjestösihteerinä ja kaupanmyyjänä.

EU-vaalit ovat tärkeät vaalit, sillä EU-tasolla voidaan hakea ratkaisuja aikamme kipeimpiin rajat ylittäviin ongelmiin, kuten ilmastonmuutokseen, eriarvoisuuteen, työttömyyteen, veroparatiiseihin ja pakolaisuuteen. Jos löydämme yhdessä ratkaisuja näihin ongelmiin, me voimme rakentaa Euroopan ilman pelkoa. EU-vaaleissa ratkaistaan, mihin suuntaan Eurooppa lähtee: kohti vahvistuvaa populistista nationalismia vai yhteistyössä kohti kestävää tulevaisuutta?

Eurovaaleissa minulle tärkeitä teemoja ovat:

  • Ilmastokestävän Euroopan rakentaminen. EU:n on oltava hiilineutraali 2040 mennessä. Ilmastokriisin lisäksi EU:n on ratkaistava luonnon monimuotoisuuden hupeneminen ja saastuminen.
  • Kestävän työn luominen. Ilmastokestävän yhteiskunnan rakentaminen on iso työmaa! Ilmastokestävien ratkaisujen ja investointien tekeminen luo Eurooppaan uutta työtä.
  • Ihmisten hyvinvoinnin nostaminen voittojen edelle. EU:n sosiaalista ulottuvuutta on vahvistettava. Työoikeuksia on kunnioitettava ja kaikille taattava riittävä toimeentulo ja inhimillisen elämän edellytykset.
  • Suuryritysten parempi sääntely. Pankkien sääntelyä on vahvistettava, jotta voidaan estää uudet finanssikriisit. Suuryritysten on kunnioitettava ihmisoikeuksia ja yksityisyyden suojaa.
  • Veroparatiisien sulkeminen. Veronkierron mahdollistavat rakenteet on muutettava ja verokilpailua hillittävä. Tämä voidaan tehdä lisäämällä omistusten avoimuutta ja yhtenäistämällä yhteisöverotusta.
  • Rauhaa, demokratia ja ihmisoikeudet unionin kaikessa toiminnassa. Oikeusvaltiokehitystä rikkovat jäsenmaat on laitettava ruotuun ja maahanmuuttoon on haettava yhteisiä, inhimillisiä ratkaisuja.

 


Europarlamenttivaalit 2019