Mii­la Ha­lo­nen

Miila Halonen

327


Uudenmaan vaalipiiri


https://miilahalonen.net/

"Jotta jokainen voisi olla paras versio itsestään."

Yhdenkään lapsen ei tule syntyä niukkuuden keskelle ja kasvaa näköalattomaksi nuoreksi

Poliittisen työni tavoite on  nuorten hyvinvoinnin edistäminen ja eriarvoisuuden vähentäminen. Nämä ovat teemoja, joiden ympärillä olen tehnyt vuosien ajan töitä nuorisolääkärin ammatissa. Olen myös vahva ihmisoikeuksien, eritoten seksuaalioikeuksien, yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon puolustaja.

Eriarvoistuminen tarkoittaa hyvinvoinnin ja mahdollisuuksien jakautumista. Eriarvoistumisen ja syrjäytymisen perimmäinen syy on syvällä: periytyvässä osattomuudessa ja köyhyydessä. Syrjäytymiskehityksen pysäyttäminen vaatii pitkäjänteistä ilmiön juurisyyt tunnustavaa politiikkaa.

Riittävästi resursoiduilla, oikea-aikaisilla ennaltaehkäisevillä palveluilla voidaan tunnistaa ja tukea apua tarvitsevaa perhettä ja nuorta. Lapsen perhe tarvitsee toimeentulon, terveyttä, tukea vanhemmuuteen ja toivoa paremmasta.

Olen kirjoittanut blogissani eriarvoistumisen pysäyttämisen välttämättömyydestä, reseptin syrjäytyneen nuoren valmistamiseen, sekä ajatuksistani syrjäytymiskehityksen pysäyttämisen keinoista .

Kampanjani slogan on ”Jotta jokainen voisi olla paras versio itsestään.”

Slogan saa minut ajattelemaan lasta, joka syntyy perheeseen, jonka lähtökohdat eivät ole parhaat mahdolliset tukea lapsen kasvua. Tai mietin nuorta, joka putoaa peruskoulun jälkeen opintojen ulkopuolelle ja on vailla näkymää tulevaisuuteen. Meidän palvelujärjestelmämme täytyy heidät löytää ja tukea heidän kasvuaan kohti ehjää nuoruutta ja aikuisuutta.

Slogan on myös niille vanhemmille, jotka haluaisivat olla parempia kasvattajia lapsilleen, mutta arki vie voimat.

Sloganilla ajattelen myös heitä, jotka kokevat kuuluvansa marginaaliin ja vähemmistöön, oli sitten kyse sairaudesta, vammaisuudesta, sukupuoli-identiteetistä tai seksuaalisesta suuntatumisesta. Yhdenvertaisuuden nimissä, meillä kaikilla on oikeus olla näkyviä, aktiivisia ja parhaita versioita itsestämme ilman pelkoa syrjinnästä.

Hyvinvointivaltion tehtävä on auttaa meistä jokaista kasvussa kohti parasta versiota itsestämme. Se ennaltaehkäisee ongelmia ja tukee ja ohjaa kohti rauhallisempia vesiä. Se nostaa takaisin veneeseen veteen pudonneet ja auttaa seilaamaan kohti lähintä rantaa.

Tule moikkaamaan ja juttelemaan kampanjatapahtumiini! Päivittyvän listan tapahtumista löydät täältä https://miilahalonen.net/miila-tavattavissa/


Vasemmiston ehdokkaat ja vaaliteemat, eduskuntavaalit 2019