Mii­la Ha­lo­nen

Miila Halonen

166


Ei vaalipiiriä / Koko Suomi vaalipiiri


https://miilahalonen.net/

Jotta jokainen voisi olla paras versio itsestään

Ihmisoikeuksien ja yhdenvertaisuuden puolustajia tarvitaan tämän päivän Euroopassa – jotta jokainen voisi olla paras versio itsestään

 

Poliittisen työni tavoite on ihmisoikeuksien ja hyvinvoinnin edistäminen sekä eriarvoisuuden vähentäminen niin Suomessa, Euroopassa kuin muualla maailmassa. Olen eritoten seksuaalioikeuksien, yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon vahva puolustaja.

Pian valittava parlamentti on valtavien tehtävien edessä. Sen tulee viedä eteenpäin kestävänä kehityksen tavoitteita ja ottaa niskalenkki ilmastonmuutoksesta.

Vaaliteemojani on kolme

1. Ihmisoikeudet

2. Eriarvoisuus

3. Kehitysyhteistyö

Tasa-arvon, vähemmistöjen ja naisten oikeuksien vastustus maailmalla on kasvussa ja näkyvää. On välttämätöntä, että europarlamentin jäsenet ovat vahvoja ihmisoikeuksien puolustajia.

Eriarvoistuminen tarkoittaa hyvinvoinnin ja mahdollisuuksien jakautumista. Eriarvoistumisen ja syrjäytymisen perimmäinen syy on syvällä: periytyvässä osattomuudessa ja köyhyydessä. Syrjäytymiskehityksen pysäyttäminen vaatii pitkäjänteistä ilmiön juurisyyt tunnustavaa politiikkaa.

EU on keskeinen kehitysyhteistyön rahoittaja. Kehitysyhteistyön painopiste tulee olla köyhyyden vähentämisessä, seksuaali- ja lisääntymisterveyden ja –oikeuksienedistämisessä ja kestävän kehityksen tukemisessa kehittyvissä maissa. Kehitysyhteistyön rahoitus tulee saada kansaivälisten sitoumusten tasolle, eli 0.7 %:iin bruttokansantulosta.

Kampanjani slogan on ”Jotta jokainen voisi olla paras versio itsestään.”

Slogan saa minut ajattelemaan lasta, joka syntyy perheeseen, jonka lähtökohdat eivät ole parhaat mahdolliset tukea lapsen kasvua. Tai mietin nuorta, joka putoaa peruskoulun jälkeen opintojen ulkopuolelle ja on vailla näkymää tulevaisuuteen.

Slogan on myös niille vanhemmille, jotka haluaisivat olla parempia kasvattajia lapsilleen, mutta arki vie voimat.

Sloganilla ajattelen myös heitä, jotka kokevat kuuluvansa marginaaliin ja vähemmistöön, oli sitten kyse sairaudesta, vammaisuudesta, sukupuoli-identiteetistä tai seksuaalisesta suuntatumisesta. Yhdenvertaisuuden nimissä, meillä kaikilla on oikeus olla näkyviä, aktiivisia ja parhaita versioita itsestämme ilman pelkoa syrjinnästä.

Lue lisää verkkosivuiltani ja somekanavieni kautta.

Tule moikkaamaan ja juttelemaan kampanjatapahtumiini! Päivittyvän listan tapahtumista löydät täältä https://miilahalonen.net/miila-tavattavissa/


Europarlamenttivaalit 2019