”Eläin­lää­kä­ri­ku­lut huo­mioi­ta­va toi­meen­tu­lo­tues­sa”

Vasemmistoliiton kansanedustaja Anna Kontula jätti kirjallisen kysymyksen eläinlääkärikulujen huomioimista toimeentulotuessa. Kontula perustelee tätä inflaation myötä kohonneilla arjen kustannuksilla, joista kärsivät eniten pienituloiset.

– Ottaen huomioon nopeasti kohonneiden hintojen tuomat toimeentulo-ongelmat sekä eläinsuojelujärjestöjen välittämän huolen talousvaikeuksiin ajautuneiden kyvystä huolehtia lemmikeistään, olisiko toimeentulotuen soveltamisohjeita syytä tarkentaa siten, että myös eläinlääkärikuluja voitaisiin huomioida toimeentulotuessa, Kontula kysyy.

Huolehtiminen omasta lemmikistä, joka koetaan usein perheenjäseneksi, voi käydä mahdottomaksi korkeiden eläinlääkärikulujen myötä. Suomen eläinsuojelu (SEY) on saanut syksyn ja talven aikana useita avunpyyntöjä ihmisiltä, jotka ovat talousvaikeuksien myötä joutuneet siirtämään välttämättömiäkin eläinlääkärikäyntejä.

– Kun inflaatio iskee ruuan ja sähkön kaltaisiin välttämättömyysmenoihin, eniten kärsivät pienituloiset. Heidän kulutuksessaan nämä erät vievät suhteessa suurimman osan ja toisaalta heillä on vähiten taloudellisia puskureita yllättävien tilanteiden varalle.

Kontula muistuttaa, että toimeentulotuki on viimesijainen taloudellinen tuki, johon liittyy tiukkoja myöntämisehtoja. Ne estävät esimerkiksi varautumisen eläinlääkärikustannuksiin vähittäisellä säästämisellä. Vakuuttaminenkaan ei ratkaise ongelmaa, sillä lemmikkivakuutusten omavastuuosuudet ovat verraten korkeat.

-Lemmikkien eläinlääkärikuluja ei pääsääntöisesti huomioida toimeentulotuessa, vaikka melko tavanomainenkin lääkärilasku voi kaataa pienituloisen talouden. Tässä tilanteessa olisi kohtuullista tarkistaa käytäntöä.

Lue koko kirjallinen kysymys täältä: https://www.annakontula.fi/2023/02/02/kirjallinen-kysymys-elainlaakarikulujen-huomioimisesta-toimeentulotuesta/