Fu­ru­holm: Tie­to­poh­jai­ses­ta pää­tök­sen­teos­ta pu­hu­taan, mut­ta pie­ni­tu­loi­sil­ta lei­ka­taan la­put sil­mil­lä

Vasemmistoliiton kansanedustaja Timo Furuholm pitää hallituksen sosiaaliturvaleikkauksia epäinhimillisinä ja pelkää pienituloisille kasaantuvien leikkausten vaikutuksia.

– Kaikkien huulilla on itärajan tilanne, mutta samaan aikaan rajakeskustelun varjossa runnotaan vauhdilla läpi historiallisia sosiaaliturvaleikkauksia. Orpon ja Purran joululahja suomalaisille on jääkylmä suihku niskaan, Furuholm sanoo.

”Se on varmaa, että vasemmistoliitto tulee pitämään ääntä viimeiseen asti.”

Ensimmäisen kauden kansanedustaja Furuholm on pettynyt tapaan, jolla esityksiä viedään eteenpäin kritiikki sivuuttaen.

– Paljon puhutaan kauniita tietopohjaisesta päätöksenteosta, mutta käytännössä pusketaan ideologisia leikkauksia laput silmillä. Hallitusta ei näytä hidastavan laadukkaan lainvalmistelun periaatteet, kuulemisohjeet, vaikutusarvioinnit tai ihmisoikeuselinten huomautukset, Furuholm hämmästelee.

– Tiedetään, että leikkausten vaikutukset kasaantuvat samoille ryhmille ja tiedetään mittaluokkaa, miten rajuja vaikutukset keskimäärin ovat. Leikkausten kaikkia yhteisvaikutuksia ja perus- ja ihmisoikeusvaikutuksia hallitus ei ole kuitenkaan missään vaiheessa suostunut edes selvittämään. Näyttää siltä, että eduskunta tulee päättämään esityksistä kiireessä vajavaisin tiedoin.

”Valtion velka ei lyhene, kun Orpon ja Purran tuloluokkaa ei talkoisiin kutsuta.”

Furuholm muistuttaa hallituspuolueiden keväisten puheiden ja nyt nähtävien leikkausten välisestä ristiriidasta.

– Riikka Purra väitti ennen vaaleja, ettei perussuomalaisille kävisi pienituloisten etuuksista leikkaaminen. Petteri Orpo taas lupasi vielä vaalien jälkeen, ettei keneltäkään tultaisi vaatimaan kohtuuttomia. Nyt pääministeri Orpo ja valtiovarainministeri Purra keräävät säästöjä yksinomaan leikkaamalla pienituloisilta. Laskun maksavat lapsiperheet, työttömät ja pienituloiset työssäkäyvät. Valtion velka ei näillä toimilla lyhene, kun esimerkiksi Orpon ja Purran tuloluokkaa ei talkoisiin kutsuta. Pienituloisten arki sen sijaan vaikeutuu, tulevaisuus on monelle epävarma ja pärjääminen aiheuttaa huolta.

Eduskunnan perustuslakivaliokunta on saanut käsiteltyä leikkausesitykset ja sosiaali- ja terveysvaliokunnan odotetaan saavan esityksiä koskevat mietinnöt valmiiksi lähipäivinä. Valmistuttuaan mietinnöt tulevat eduskunnan täysistuntoon keskustelua ja päätöksentekoa varten.

– Hallituspuolueet eivät näytä kuuntelevan järkipuhetta tai perääntyvän senttiäkään kohtuuttomista esityksistään. Pahalta näyttää, mutta se on varmaa, että vasemmistoliitto tulee näitä leikkauksia vastustamaan ja pitämään ääntä viimeiseen asti.

Taustaa:

Eduskunta käsittelee neljää erillistä esitystä, joilla sosiaaliturvaa heikennetään lukuisin tavoin. Esityksillä tiukennetaan sääntelyä toimeentulotuessa hyväksyttävistä asumismenoista, perutaan lukuisten etuuksien normaalit indeksikorotukset vuosiksi eteenpäin, heikennetään työttömyysturvaa muun muassa työssäoloehdon ja omavastuuajan pidentämisellä sekä suojaosan ja lapsikorotusten poistolla sekä heikennetään asumistukea muun muassa korvausprosenttia laskemalla, Helsingin tukitasoa laskemalla ja lakkauttamalla asumistuki kokonaan omistusasujilta tulotasosta riippumatta.

Leikkaukset osuvat rajuimmin pienituloisimpiin, yksinhuoltajiin ja opiskelijoihin. Kahden lapsen yksinhuoltajan käytettävissä olevat tulot voivat tippua 300 euroa kuussa. Esimerkiksi SOSTEn laskelmien mukaan pelkästään indeksijäädytykset sekä asumistuen ja työttömyysturvan leikkaukset lisäisivät ensi vuonna pienituloisten määrää 68 tuhannella, joista lapsia on liki 17 tuhatta. Leikkaukset myös lisäävät merkittävästi viimesijaiseksi etuudeksi tarkoitetun toimeentulotuen varassa olevien määrää.

Perustuslakivaliokunta on kritisoinut esitysten valmistelua ja puutteellista yhteisvaikutusten arviointia. Perustuslakivaliokunta on huomauttanut vaikutusten kasaantumisesta ja erityisesti perus- ja ihmisoikeusvaikutusten arvioinnin puutteista. Valiokunnan mukaan vaikutusarvioissa tulisi kiinnittää erityistä huomiota tapauksiin, joissa negatiiviset vaikutukset ovat suurimmillaan.