Ha­jot­taa­ko Suo­mi krii­sin­hal­lin­nas­sa voi­ma­va­ro­jaan lii­an mo­neen osaan?

Markus Mustajärvi peräänkuuluttaa Suomen kriisinhallintaoperaatioilta johdonmukaisuutta Irak-operaation käsittelyssä: Tietä pysyvään rauhaan ei Irakissa ole mahdollista löytää, ellei koko yhteiskuntaa saada vakautettua.

OIR käynnistyi vuonna 2014 ja on Yhdysvaltain johtama kansainvälinen koalitio, jossa suomalaiset sotilaat ovat myös olleet mukana Irakin sekä Irakin kurdien viranomaisten koulutus- ja konsultointitehtävissä.     

On tärkeää, että Suomi kantaa kansainvälistä vastuuta ja osallistuu aktiivisesti rauhanturvaamiseen ja kriisinhallintaan. Isisin eteneminen oli pysäytettävä ja sen sotilaallinen voima tuhottava.

– On tärkeää, että Suomi kantaa kansainvälistä vastuuta ja osallistuu aktiivisesti rauhanturvaamiseen ja kriisinhallintaan. Isisin eteneminen oli pysäytettävä ja sen sotilaallinen voima tuhottava. Nyt olisi kyettävä vakauttamaan turvallisuustilanne. Tietä pysyvään rauhaan ei Irakissa ole mahdollista löytää, ellei koko yhteiskuntaa saada vakautettua, Mustajärvi sanoo. 

Mustajärvi painotti puheessaan, että Irakin rapautunut hallinto, poliittinen korruptio ja kansalaisten heikko osallistuminen viime vaaleihin maalaavat synkän kuvan maan poliittisen järjestelmän uskottavuudesta.  

Kansainvälisiin kriisinhallintatehtäviin osallistuttaessa pitää päätös tehdä aina perusteellisesti harkiten. Opittiinko kahdenkymmenen vuoden kokemuksista Afganistanista mitään?

– Kansainvälisiin kriisinhallintatehtäviin osallistuttaessa pitää päätös tehdä aina perusteellisesti harkiten. Opittiinko kahdenkymmenen vuoden kokemuksista Afganistanista mitään? Pitää myös miettiä, mikä on paras panos-tuotos suhde Suomen ja kohdemaan kannalta. Hajottaako Suomi voimavarojaan liian moneen osaan, Mustajärvi kysyy.

Vasemmistoliiton ja Mustajärven mukaan Suomen rooli ja osaaminen ovat vahvimmillaan siviilikriisinhallinnassa. Koulutus, kaupallisen yhteistyön edistäminen, toimivan poliittisen järjestelmän ja hallinnon rakentaminen sekä jälleenrakennus ovat Suomelle luontevia osa-alueita. Tavoitteena tulee olla, että Irakin turvallisuudesta vastaavat mahdollisimman pian maan omat viranomaiset.

– Irakissa siirrytään OIR-operaatiosta Naton johtamaan NMI-operaatioon, johon Suomikin lähti mukaan vähillä puheilla. NMI-operaation sanotaan näyttäytyvän hyväksyttävämpänä irakilaisten silmissä, koska shiia-kapinalliset vaativat nimenomaan yhdysvaltalaisten joukkojen poistumista maasta, sanoo Mustajärvi. 

– Edelliseen viitaten: Suomella on sotilaallisesti liittoutumattomana maana aina suurempi liikkumatila toimia rauhanturvaajana kansainvälisissä kriiseissä, sanoo Mustajärvi.