Ha­ku avoin­na: Ku­lut­ta­ja-asiain neu­vot­te­lu­kun­nan jä­sen se­kä va­ra­jä­sen

Vasemmistoliitto hakee keskuudestaan henkilöitä edustamaan puoluetta kuluttaja-asiain neuvottelukuntaan. Neuvottelukunnan toimikausi kestää vuodet 2020-2023. Neuvottelukuntaan valitaan yksi henkilö edustamaan puoluetta sekä hänelle henkilökohtainen varajäsen.

Työ- ja elinkeinoministeriön yhteydessä toimii kuluttaja-asiain neuvottelukunta. Kuluttaja-asiain neuvottelukunnasta annetun asetuksen (317/90) mukaan neuvottelukunnan tehtävänä on:

  1. seurata kuluttaja-asioiden yleistä kehitystä ja kuluttaja-asioita käsittelevien viranomaisten toimintaa sekä tehdä tämän perusteella tarpeelliseksi katsomiaan esityksiä ja aloitteita kuluttajien aseman parantamiseksi ja kuluttaja-asioiden hoidon tehostamiseksi;
  2. huolehtia tarpeellisen yhteistyön ja toimintojen yhteensovittamisen aikaansaamisesta kuluttaja-asioita käsittelevien eri viranomaisten välillä sekä tarpeellisesta yhteistyöstä kuluttaja-asioissa kuluttaja-asioita käsittelevien viranomaisten, kuluttajajärjestöjen, teollisuuden, kaupan ja maatalouden järjestöjen sekä muiden tahojen kesken;
  3. antaa lausuntoja kuluttajatutkimusta, kuluttajansuojaa ja kuluttajavalistusta koskevista asioista sekä muista kuluttajan kannalta merkittävistä toimenpiteistä.

Hakijoilta toivomme edellä mainittujen tehtävien hoitamiseen liittyvää työkokemusta, kiinnostusta tai asiantuntemusta. Toivomme hakemuksia monipuolisesti eri taustaisilta henkilöiltä.

Neuvottelukunnan toimikausi alkaa 1.9.2020.

Jos olet kiinnostunut tehtävästä, lähetä hakemuksesi viimeistään torstaina 4.6.2020 kello 16.00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen antti.saarelainen@vasemmistoliitto.fi

Kerro hakemuksessasi seuraavat tiedot:

  • koko nimesi
  • syntymäaikasi
  • koulutuksesi ja ammattisi
  • kielitaitosi
  • kaikki yhteystietosi (postiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite)
  • luottamustoimesi puolueen elimissä sekä mahdolliset muut tehtävän kannalta olennaiset luottamustoimet
  • lyhyt kuvaus, miksi olet kiinnostunut tehtävästä

Lisätietoja:
Antti Saarelainen
kuntapolitiikan ja järjestötoiminnan asiantuntija
antti.saarelainen@vasemmistoliitto.fi
0406147676