Han­na Sark­ki­nen: Hal­li­tus ro­mut­taa suo­ma­lai­sen kan­sa­lai­syh­teis­kun­nan toi­min­tae­del­ly­tyk­set

Hallitus suuntaa merkittäviä leikkauksia eri sektoreiden kansalaisjärjestöihin. Leikkaukset murentantavat kansalaisyhteiskunnan toimintaedellytyksiä.

Ulkoministeriö kertoi tänään lakkauttavansa kansalaisjärjestöjen viestintä- ja kehityskasvatustuen (VGK-tuki). Tuki on mahdollistanut esimerkiksi koululaisten kouluttamisen YK:n kestävän kehityksen tavoitteista sekä monien pienten kansalaisjärjestöjen toiminnan muun muuassa yritysvastuukysymyksissä.

Vasemmistoliiton kansanedustaja Hanna Sarkkinen arvostelee voimakkaasti hallituksen linjaa.

– Hallitus ajaa tietoisesti alas suomalaista kansalaisyhteiskuntaa. Järjestöjen rahoitusta leikataan lähes kaikilla hallinnonaloilla. Rauhanjärjestöjen rahoitus on lopetettu kokonaan, ihmisoikeustyön rahoitus ajetaan alas, sosiaali- ja terveysalan järjestöiltä viedään rahat, yritysvastuutyöstä tingitään ja nyt jopa kouluissa tapahtuvasta YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden mukaisesta toiminnasta leikataan, Sarkkinen sanoo.

– VGK-tuen rahasummat  ovat pieniä, mutta niillä on tehty kustannustehokkaasti todella laadukasta aineistoa, joka on hyödyttänyt kaikkia suomalaisia ja rikastanut suomalaista globaalipoliittista keskustelua sekä myötävaikuttanut myös lainsäädäntöömme, Sarkkinen toteaa.

Hallitusohjelmassa luvataan kansalaisjärjestöjen rahoituksen kasvattamista, mutta tosiasiassa järjestörahoitusta leikataan eri sektoreilla.

On jo tiedossa, että esimerkiksi sosiaali- ja terveysjärjestöihin kohdistuu mittavat leikkaukset, kun hallitus leikkaa niiden rahoituksesta noin kolmasosan. Myös nuoriso-, kulttuuri- ja liikuntajärjestöjen rahoitus joutuu Purran saksiin syksyn budjetissa. Tämä tulee heikentämään kansalaisten toimintamahdollisuuksia, tukea ja osallisuutta ja kasvattamaan julkisiin palveluihin kohdistuvaa painetta.

– Rahoitusleikkaukset kaventavat kansalaisyhteiskunnan toimintamahdollisuuksia. Vaikuttaa siltä, että hallitus pyrkii massiivisilla leikkauksilla ajamaan alas kansalaisjärjestöjen kriittistä työtä. Hallitusohjelmassa sanotaan yhtä, mutta todellisuus on aivan toista, Sarkkinen sanoo. 

 

Lisätiedot

Hanna Sarkkinen
p. 050 512 2606