An­ders­son: Hal­li­tus­puo­lu­eet päät­ti­vät pi­mit­tää so­si­aa­li­tur­va­leik­kauk­sien ko­ko­nais­vai­ku­tuk­set

Vasemmistoliiton puheenjohtaja, sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen Li Andersson pitää käsittämättömänä, että hallitus ei suostu antamaan eduskunnalle arviota esittämiensä sosiaaliturvaleikkauksien kokonaisvaikutuksista. Perjantaina sosiaali- ja terveysvaliokunta päätti hallituspuolueiden äänin hylätä oppositiopuolueiden esityksen valiokunnan käsittelemien sosiaaliturvaleikkauksien yhteisvaikutuksien arvioimisesta.

– Hallituksen useat samanaikaiset leikkaukset toimeentulotukeen, asumistukeen ja työttömyysturvaan sekä sosiaaliturvan indeksijäädytykset ovat kukin itsessään rajuja, mutta pahinta on, että niiden vaikutukset kasautuvat samoille henkilöryhmille kohtuuttomalla tavalla. Hallitus on hätiköidyssä lainvalmistelussaan laiminlyönyt näiden yhteisvaikutusten arvioimisen erityisesti perus- ja ihmisoikeuksien kannalta, Andersson sanoo.

Perjantaina valmistui myös perustuslakivaliokunnan lausunto asumistuen heikennyksiä koskevasta hallituksen esityksestä. Perustuslakivaliokunnan mukaan samaan kokonaisuuteen liittyvät samanaikaiset uudistukset tulisi pyrkiä kokoamaan samaan esitykseen tai vaikutuksia tulisi ainakin pyrkiä arvioimaan mahdollisimman kokonaisvaltaisesti. Valiokunnan mukaan kyse on myös perustuslain mukaisesta eduskunnan tietojensaantioikeudesta.

Lisäksi perustuslakivaliokunnan mukaan vaikutusarvioissa tulisi kiinnittää erityistä huomiota niihin tapauksiin, joiden kohdalla negatiiviset vaikutukset ovat suurimmillaan. Valiokunta on muistuttanut, että erillisten muutosten yhteisvaikutus ei saa muodostua kohtuuttomaksi.

– Hallitus on päättänyt puskea ideologisia sosiaaliturvaleikkauksia eteenpäin laput silmillä. Näin tehdessään se vähät välittää laadukkaasta lainvalmistelusta, kuulemisohjeista, esitysten todellisista vaikutuksista tai Suomea sitovista kansainvälisistä sopimuksista, Andersson sanoo.

Kaikki perustuslakivaliokunnan kuulemat asiantuntijat ovat painottaneet lausunnoissaan eri esitysten yhteisvaikutusten merkitystä. Andersson huomauttaa, että sosiaali- ja terveysministeriön aiemmin julkaisema sosiaaliturvamuutoksien yhteisvaikutuksien arviointi ei sisällä kaikkia nyt käsittelyssä olevia esityksiä. Arvioinnista puuttuvat muun muassa indeksijäädytyksien vaikutukset koko hallituskaudelta sekä toimeentulotukea ja kuntoutusetuuksia koskevat heikennykset.

– Ministerit väittävät näiden puutteellisten tietojen pohjalta leikkauksien vaikutuksien olevan maltillisia, vaikka yksinomaan etuuksien indeksijäädytys pudottaa lähes 40 000 suomalaista köyhyysrajan alapuolelle. Monien ihmisten toimeentulosta leikataan jopa satoja euroja kuukaudessa eli perustuslakivaliokunnan edellyttämästä kohtuullisuudesta ei ole tietoakaan, Andersson sanoo.