Han­na Sark­ki­nen: So­te vie­dään nyt maa­liin

Vasemmistoliiton kansanedustajan ja eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsenen Hanna Sarkkisen mukaan sote-uudistus on iso nytkähdys oikeaan suuntaan sosiaali- ja terveydenhuollon ongelmien korjaamisessa.

– Tämä hallitus toteuttaa vihdoin sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksen. Uudistuksella pyritään turvaamaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut jokaiselle, kaikkialla Suomessa. Keskiössä on julkisten palvelujen varaan rakentuva uudistus, joka ei syrjäytä tai valikoi tulotason, varallisuuden tai aseman perusteella, Sarkkinen sanoo. 

Uudistuksella pyritään turvaamaan sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut jokaiselle, kaikkialla Suomessa.

Uudistus tarvitaan, koska väestö ikääntyy, terveyserot ovat kasvaneet ja kunnat eivät yksin kykene kantamaan sote-palveluiden järjestämisvastuuta. Vain noin neljäsosa kunnista pystyy järjestämään edes perustason palvelut itsenäisesti. 

– Tulevaisuudessa kun sama taho vastaa perus- ja erikoistason hoidosta, syntyy kannustin panostaa peruspalveluihin ja hoitaa vaivat mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Parantamalla terveyskeskusten palveluja voidaan ennaltaehkäistä erikoissairaanhoidon tarvetta. Sama pätee sosiaalipalveluihin; ennaltaehkäisy ja nopea apu on halvempaa ja inhimillisempää, kuin raskaammat palvelut, sanoo Sarkkinen. 

Tulevaisuudessa kun sama taho vastaa perus- ja erikoistason hoidosta, syntyy kannustin panostaa peruspalveluihin ja hoitaa vaivat mahdollisimman varhaisessa vaiheessa.

Aluetason hallinto, johon uudistus perustuu, on jo olemassa. Valtaosa kunnista on jo hakeutunut erilaisiin yhteenliittymiin sote-palveluiden turvaamiseksi ja erikoistason palvelut sekä pelastuspalvelut ovat jo alueellisesti järjestetty kaikkialla Suomessa. Sote-uudistus yksinkertaistaa järjestelmää ja tuo aluetason hallinnon nyt suoran demokratian piiriin.

– Julkisen vallan on kyettävä turvaamaan kansalaisten tarvitsemat sosiaali- ja terveyspalvelut kaikissa tilanteissa. Meille Vasemmistoliitossa on tärkeää, että ensimmäistä kertaa laitetaan rajat sote-palveluiden yksityistämiselle. Kaikkea ei voi jatkossa ulkoistaa ja julkisen järjestäjän oltava aina kuskin paikalla, Sarkkinen sanoo.

Lisätietoja:
Hanna Sarkkinen
hanna.sarkkinen@eduskunta.fi

Linkki Sosiaali- ja terveysvaliokunnan tiedotustilaisuus 15.6.