Han­na Sark­ki­nen: Vah­vaa va­sem­mis­toa tar­vi­taan seu­raa­vas­sa edus­kun­nas­sa ja hal­li­tuk­ses­sa

Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Sarkkinen piti puheensa vasemmistoliiton puoluevaltuuston kokouksessa tiistaina.

Hyvät ystävät

Edessämme on ratkaisevat vaalit.

Kansa valitsee, jatketaanko tällä hallituskaudella aloitettua hyvinvointivaltion vahvistamispolkua, vai palataanko takaisin julkisten palveluiden kurjistamisen tielle. Jatketaanko työtä ilmasto- ja ympäristökestävyyden ja omavaraisuuden vahvistamiseksi ja vihreiden työpaikkojen luomiseksi, vai palataanko riippuvuuteen autoritaaristen maiden fossiilisista polttoaineista? Jatketaanko koulutuksen kunnianpalautusta ja koulutustason nostoa, vai kasvatetaanko eriarvoisuutta, ja leikataanko Suomen tulevaisuudelta?

Takana on poikkeuksellisen vaikeat vuodet. Hallituskausi tullaan muistamaan kohtaamistamme globaaleista kriiseistä, mutta toivon, että se tullaan myös muistamaan siitä työstä, mitä me teimme hyvinvointivaltion vahvistamiseksi ja eriarvoisuuden kitkemiseksi.

Olemme lisänneet resursseja koulutukseen, sosiaali- ja terveyspalveluihin ja sosiaaliturvaan. Olemme uudistaneet rakenteita ja vahvistaneet tasa-arvoa. Meidän on muistutettava vaaleissa ihmisille, mitä kaikkea me olemmekaan tehneet.

Silti edessämme on suuria haasteita. Työlistalla on vielä paljon tehtävää. Moni ihminen kamppailee jaksamisen ja toimeentulon kanssa. Maa ja maailma ei ole läheskään valmis, monet edessämme olevat ongelmat ovat viheliäisen vaikeita. Näitä ongelmia ja haasteita on ratkaistava reilusti niin, että kaikki pysyvät mukana. Vahvaa vasemmistoa tarvitaan seuraavassa eduskunnassa ja hallituksessa.

Hyvät ystävät,

Seuraavalla vaalikaudella ratkaistavana on ainakin seuraavat viisi visaista ongelmaa: väestörakenteen muutos, julkisen talouden tasapaino, eriarvoisuuden kasvu, mielenterveysongelmien ja pahoinvoinnin lisääntyminen sekä ympäristökestävyyskriisi.

Ensimmäinen haaste on työikäisen väestön määrän supistuminen ja osaajapula. Maahanmuutto on välttämättömyys ja kaikki on saatava töihin. Työ on nähtävä oikeutena ja kaikenlaisesta työsyrjinnästä on päästävä eroon. Työkykyyn, osaamiseen ja työvoimapalveluihin on välttämätöntä panostaa. Julkisten palveluiden työvoimapulan ratkaiseminen on kriittinen kysymys myös sosiaali- ja terveyspalveluiden toimivuuden kannalta. Koulutusastetta on nostettava, ja kaikki lapset ja nuoret on pidettävä mukana.

Toinen haaste on julkinen talous. Valtion talous on alijäämäinen, ja väestön ikääntyminen aiheuttaa paineita julkiseen talouteen. Julkista taloutta on tasapainotettava, mutta se on tehtävä reilusti. Sosiaali- ja terveyspalveluissa, koulutuksessa ja sosiaaliturvassa ei ole leikattavaa. Sopeutus on väistämättä tehtävä tulopuoli edellä, oikeudenmukaisilla verouudistuksilla, erityisesti paikkaamalla suurten omaisuuksien ja osinkotulojen verotuksen aukkoja.

Kolmas haaste on eriarvoisuuden kasvu. Eriarvoisuuden kasvu koettelee hyvinvointivaltion perustuksia. Koulujen ja oppimistulosten eriytyminen on pysäytettävä riittävillä resursseilla ja oppimisen tuen uudistamisella. Verotuksella on estettävä tulo- ja varallisuuserojen kasvu. Alueiden eriytymiseen on puututtava aktiivisella aluepolitiikalla. Terveys- ja hyvinvointieroja on pienennettävä ja sairastamisen kuluja kohtuullistettava. Sosiaaliturvan, eläkkeiden ja palkkojen riittävyydestä on pidettävä huolta. Työelämäoikeuksista ja työehtosopimisten yleissitovuudesta on pidettävä kiinni kahden kerroksen työmarkkinoiden estämiseksi.

Neljäs haaste on suomalaisten uupuminen ja mielenterveysongelmien lisääntyminen. Mielenterveysongelmien kasvu on suuri inhimillinen ja taloudellinen haaste. Tarvitsemme mielenterveyden Pohjois-Karjala-projektin, jolla ennaltaehkäistään mielenterveysongelmia ja kehitetään mielenterveyspalveluita. Apua pitää saada nopeammin, mutta meidän on myös käännettävä katsetta yhteiskunnan rakenteisiin, jotka aiheuttavat mielenterveysongelmia ja uupumista. Yksilön ja hänen hoitamisensa lisäksi meidän on käännettävä katsetta yhteisöön ja yhteiskuntaan.

Viides suuri haasteemme on kestävyyskriisi. Maapallo ei yksinkertaisesti kestä nykyistä kulutustasoamme. Ihminenkään ei voi elää, jos tuhoamme planeettamme. Luontomme köyhtyminen ja ilmastonmuutos on pysäytettävä siirtymällä kiertotalouteen. Reilu siirtymä ympäristökestävään talouteen synnyttää myös paljon uutta työtä. Erityinen haaste on nostaa luonnon monimuotoisuuden turvaaminen nykyistä korkeammalle politiikan asialistalla.

Hyvät ystävät,

Meitä tarvitaan ratkomaan näitä visaisia ongelmia, ja tarjoamaan myönteisiä tulevaisuuden näkymiä.

Sen lisäksi, että haemme reiluja ratkaisuja aikamme suurimpiin haasteisiin, pitää meidän myös kyetä tarjoamaan ihmisille myönteisiä ja innostavia tulevaisuudenkuvia. Se on poikkeuksellisen vaikeaa näinä epävarmoina aikoina, mutta toisaalta se on myös poikkeuksellisen tärkeää.

Paremman huomisen ituja voivat olla esimerkiksi ajatukset työajanlyhennyksestä, perustulosta, kulttuurin nykyistä vahvemmasta roolista ja kiertotalouteen perustuvasta kestävästä talousmallista.

Hyvät ystävät,

Kokoomuksen leikkauslistat ja valtionvarainministeriön saatanalliset säkeet muistuttavat meitä siitä, miten suuret panokset eduskuntavaaleissa on.

Vaihtoehtoja on. Köyhiltä ja koulutuksesta leikkaamiselle on vaihtoehto. Julkisten palveluiden kurjistamiselle on vaihtoehto. Työehtojen heikentämiselle on vaihtoehto. Luonnon tuhoamiselle on vaihtoehto. Se vaihtoehto on Vasemmisto.

Kiitos teille kaikille, jotka olette ehdolla, teette vaalityötä ja äänestätte.

Kohti loputonta voittoa!

Hanna Sarkkinen

Sosiaali- ja terveysministeri, Vasemmistoliiton kansanedustaja