Hon­ka­sa­lo: Pral­let­rii­ni-poh­jai­set hyön­teis­kar­kot­teet kiel­let­tä­vä

Vasemmistoliiton kansanedustaja Veronika Honkasalo on jättänyt kirjallisen kysymyksen pralletriini- ja d-alletriini -pohjaisten hyönteiskarkoitteiden vetämiseksi pois markkinoilta.

Esimerkiksi Thermacell-laitteen sisältämä hermomyrkky pralletriini on hyvin vaarallista mm. pölyttäjähyönteisille, matelijoille ja kaloille. Tappavuus ei valikoi hyönteisiä, vaan tappaa niitä joukolla. 

 

“Thermocell-laitteen läheisyydessä oleilua ei suositella ihmisille. Jos laitetta ei käytä oikein, se voi olla vaarallinen myös ihmiselle. Tämä kuvastaa myrkyn vaarallisuutta”, toteaa Honkasalo. 

 

“Lisäksi myrkyn joukkotuhovoima muiden eliöiden kuin ihmisten joukossa on otettava vakavasti. Emme pärjää köyhtyneessä luonnossa, vaan olemme ihmislajina riippuvaisia pölyttäjistä, kaloista ja jopa matelijoista osana meidät elättäviä ekosysteemejä”, lataa Honkasalo.

 

Tällä hetkellä pralletriini on EU:ssa arviointivaiheessa.

 

Ympäristöoikeuden keskeisimpien periaatteiden, varovaisuusperiaatteen mukaan, mikäli toiminnon epäillään aiheuttavan terveydelle tai ympäristölle haittaa, ympäristöä ja terveyttä suojaaviin toimenpiteisiin ryhtymistä ei saa estää se, ettei haitoista ole vielä varmaa tai tarkkaa tietoa.

 

“Tässä on käsillä juuri varovaisuusperiaatteen kannalta relevantti tilanne. Ei voida odotella EU:n arviointien valmistumista ikuisesti ennen toimiin ryhtymistä, varsinkin kun on tiedossa, kuinka paljon arviointiin yritetään vaikuttaa lobbauksella. Vahingolliset ja vaaralliset hyönteismyrkyt on kiellettävä välittömästi, kunnes saadaan lisätietoa”, vaatii Honkasalo.

 

Kirjallinen kysymys kokonaisuudessaan:

 

Kirjallinen kysymys

Pralletriini-pohjaisten hyönteiskarkotteiden kieltämisestä

 

Eduskunnan puhemiehelle

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukesin mukaan torjunta-ainetyynyillä ladatun kaasukäyttöisen hyttyskarkottimen höyrystimissä käytetään tehoaineina hyönteismyrkkyjä, kuten d-alletriinia ja pralletriinia. Parhaan asiantuntijatiedon mukaan esimerkiksi Thermacell-laitteen sisältämä hermomyrkky prallertriini on hyvin vaarallinen kemiallinen aine mm. pölyttäjähyönteisille, matelijoille ja kaloille. Myrkyn vaarallisuutta lisää se, ettei sen tappavuus valikoi hyönteisiä, vaan tappaa niitä joukolla. Esimerkiksi Thermacellin täyttötyyny pystyy tappamaan miljoona hyönteistä.

 

Karkottimien tehoaineet d-alletriini ja pralletriini ovat myrkyllisiä mehiläisille. Niinpä valmisteissa tulee kansallisen hyönteismyrkkystrategian mukaan olla varoitusmerkinnät. Merkintöjen tarkoituksena on vähentää riskiä pölyttäjille. Merkintöjen tehokkuus on kuitenkin kyseenalainen karkottimien toimintaperiaatteen vuoksi.

 

Thermacell-laitteen läheisyydessä oleskelua ei suositella ihmisille, eikä laitetta saa käyttää sisätiloissa. Tukesin mukaan väärin käytettynä laitteet voivat olla vaarallisia myös ihmisille.    

 

Tällä hetkellä pralletriini on EU:ssa arviointivaiheessa. Ympäristöoikeuden vakiintuneen varovaisuusperiaatteen mukaisesti kun toiminnon epäillään aiheuttavan terveydelle tai ympäristölle haittaa, ympäristöä ja terveyttä suojaaviin toimenpiteisiin ryhtymistä ei saa estää se, ettei haitoista ole vielä varmaa tai tarkkaa tietoa.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

 Mitä hallitus aikoo tehdä pralletriini- ja d-alletriini -pohjaisten hyönteiskarkottimien kieltämiseksi, kunnes aineiden ympäristövaikutukset on tutkittu kunnolla?

Miten varmistetaan varovaisuusperiaatteen toteutuminen?