Ih­mi­soi­keuk­sia ei jae­ta huu­to­ää­nes­tyk­sel­lä

Al-Holin suomalaisia koskevassa välikysymyskeskustelussa vasemmistoliiton eduskuntaryhmän ryhmäpuheenvuoron pitänyt Veronika Honkasalo korosti perus- ja ihmisoikeusvelvoitteiden sekä lapsen edun ensisijaisuutta.

– Al-Holin suomalaisten kysymys on ennen kaikkea oikeudellinen, ei poliittinen. Valtion ja viranomaisten on toimittava lain, perustuslain ja kansainvälisten sopimusten mukaan. Tämä ei ole valintakysymys tai asia, josta voitaisiin poliittisin päätöksin poiketa. Huutoäänestykset eivät voi määritellä, keille ihmisoikeudet kuuluvat ja keille eivät, eivätkä ihmisoikeudet ole mielipidekysymys, Honkasalo sanoi puheessaan.

Honkasalo peräsi kierroksilla käyvään keskusteluun al-Holin suomalaisten tilanteesta myös rehellisyyttä ja mittasuhteiden tajua:

– Näyttää selvältä, ettei ole mahdollista päättää esimerkiksi huostaanotosta ennen tuloa Suomeen. Myöskään kurdiviranomaiset eivät salli lasten erottamista äideistään. Siksi on mielekästä keskustella ratkaisuista, jotka tässä tilanteessa ovat mahdollisia.

– Asiat on laitettava myös mittasuhteisiin. Al-Holissa on noin kymmenen suomalaista naista. Emme tiedä, miten moni haluaa palata Suomeen. Enintään kymmenen tarkoin viranomaistemme tiedossa ja seurannassa olevaa naista eivät murenna suomalaisten turvallisuutta.

YK:n tietojen mukaan al-Holin leirillä on vuoden aikana kuollut satoja lapsia. Honkasalo korosti leirin vaarallisia olosuhteita:

– Talvi on saapunut Syyriaan. Majoitusolot al-Holissa ovat täysin riittämättömät siellä pidettäville pienille lapsille. Vasemmistoliitto ei hyväksy yhdenkään suomalaisen lapsen jättämistä tietoisesti kuolemanvaaraan talviselle vankileirille.

Honkasalo nosti puheessaan esiin myös huolen tavasta, jolla al-Hol-kysymyksestä on keskusteltu julkisuudessa ja eduskunnassa:

– Ihmisiä epäinhimillistävän puheen on loputtava. Toisten ihmisyyden ja ihmisarvon kieltämällä on syyllistytty järkyttäviin hirmutekoihin ja vihollisina pidettyjen epäinhimilliseen kohteluun. Ihmismieli pystyy sanoinkuvaamattomaan julmuuteen silloin, kun toiselta riistetään ihmisyys.