Jus­si Sa­ra­mo: Ko­ti­ta­louk­sien vält­tä­mä­tön­tä säh­kön käyt­töä tuet­ta­va tal­ven ajan

– Rajusti nousevien sähkön hintojen seurauksia ei voi hoitaa vain sosiaaliturvajärjestelmän keinoin, kun pulaan on joutumassa moni keskituloinenkin sähkölämmitetyssä talossa asuva. Nyt tarvitaan uusia työvälineitä, Saramo vaatii.

Julkisessa keskustelussa on ollut esillä monenlaisia ehdotuksia sähkön kohoavien hintojen suitsemiseen. Saramo on pitänyt esillä sähkön hintakattoa, eikä ole tyrmännyt myöskään sähkön arvolisänveron tilapäistä alennusta, vaikka on pitänyt ehdotusta riittämättömänä ja epätarkkana. Osaa ehdotuksista, kuten EU:n päästökaupan hyllyttämistä, hän pitää suoranaisena harhaanjohtamisena.

Olennaista on, että tuki menee vain välttämättömään käyttöön ja kannustin säästää sähköä säilyy jokaisella.

– Kun sähkölämmityksen hinta moninkertaistuu, toisi sähkön veronalennus vain vähän helpotusta. Alennuksen saisivat myös ne, joilla on edullinen määräaikainen sopimus, vaikka tärkeää olisi, että kaikki säästäisivät sähköä voitavansa. Kaikkein huonoimmin osuisivat maaliinsa suurituloisillekin annettavat tuloveronalennukset, jotka kiihdyttäisivät inflaatiota ja menisivät niillekin, jotka eivät apua tarvitse, Saramo sanoo.

Saramo ottaisi mallia Norjasta, jonka jo viime talvena käyttämästä järjestelystä voisi muokata Suomelle sopivan. Olennaista on, että ministeriöt toimivat nopeasti ja valmistelevat tarvittavat uudistukset ripeästi.

– Olennaista on, että tuki menee vain välttämättömään käyttöön ja kannustin säästää sähköä säilyy jokaisella. Tuki voisi siksi kattaa esimerkiksi 80 prosenttia 8 senttiä kilowattitunnilta ylittävältä hinnalta. Tuki voitaisiin rajata talvikuukausiin ja esimerkiksi 4 000 kilowattituntiin kuukaudessa.

Saramon mukaan oikeudenmukaisinta olisi rahoittaa välttämättömän sähkön käytön tuki ns. windfall-verolla, eli ulkoisista syistä johtuvien ylisuurten voittojen verotuksella.

Valtaosa sähköstämme tuotetaan yhä edullisesti, mutta sähköntuottajat saavat jättimäisiä sotatuottoja hinnan määräytyessä pörssissä.

– Valtaosa sähköstämme tuotetaan yhä edullisesti, mutta sähköntuottajat saavat jättimäisiä sotatuottoja hinnan määräytyessä pörssissä. Kriisiajat edellyttävät kriisiaikojen lainsäädäntöä.

Saramo pelkää, että työ- ja elinkeinoministeriö ja valtiovarainministeriö pitävät sähkön välttämättömän käytön tukea ja windfall-veroa liian monimutkaisina ja aikaa vievinä toteuttaa.

– Uudistukset ovat mahdollisia, kunhan poliittista tahtoa löytyy. Tämä tukirakenne on ollut Norjassa käytössä jo viime talvesta. Windfall-veroja on säädetty jo useissa Euroopan maissa ja Suomessakin sellaista on selvitetty vuosikymmen sitten. Nämä eivät voi olla ylitsepääsemättömän vaikeita toteutettavia meidän ministeriöillemme, Saramo sanoo.