Jus­si Sa­ra­mo te­ki kir­jal­li­sen ky­sy­myk­sen For­tu­min omis­ta­jaoh­jauk­sen epä­on­nis­tu­mi­ses­ta

Saramo: "Virkamiesten asema hallituksissa on kyseenalainen."

Kansanedustaja Jussi Saramo teki kirjallisen kysymyksen Fortumin palkitsemispolitiikasta ja omistajaohjauksen epäonnistumisesta. Fortumin johdolle on luvattu valtavia tulospalkkioita, samalla kun yhtiön tavallisille työntekijöille ylimääräisiä palkkioita ei yhtiön huonon tuloksen takia myönnetä.

– On hyvä, että valtio-omistaja lopulta poikkeuksellisesti hylkäsi Fortumin palkitsemisraportin, ja asian käsittely jatkuu. Nyt on selvitettävä, miksi tällainen tilanne on päässyt syntymään ja varmistettava, että toimintatavat muuttuvat pysyvästi, Saramo vaatii.

Fortumin johdolle on luvattu valtavat tulospalkkiot – työntekijöille ei ylimääräisiä palkkioita myönnetä, yhtiön huonon tuloksen takia.

Valtion omistajaohjauksen edustaja on istunut Fortumin hallituksessa, mutta epäasialliseen palkitsemispolitiikkaan ei ole puututtu. Nykyisessä omistajaohjauksen mallissa viranhaltijat ovat osa jättipalkkioita nauttivaa pientä piiriä, jonka yhteinen intressi on nostaa toistensa palkkioita.

– Kun pörssiyhtiöiden johtoryhmien ja hallitusten pienen piirin toisilleen myöntämät palkkiot on irrotettu kaikesta kohtuullisuudesta, olisi valtio-omistajan velvollisuus hillitä kehitystä. Vähimmäisvaatimuksen pitäisi olla, ettei epäonnistunutta johtamista erikseen palkita, Saramo sanoo.

Johtoryhmien ja hallitusten pienen piirin toisilleen myöntämät palkkiot on irrotettu kaikesta kohtuullisuudesta.

– Ilmeisesti virkamiesten integriteetti ja suhteellisuudentaju edellyttää, ettei omistajaohjauksen virkakoneisto itse jatkossa hyödy silmittömästä ahneudesta nousevien palkkioiden mukana. Omistajaohjauksesta vastuullisten viranhaltijoiden palkkiojärjestelmä tulee uudistaa ja tehdä täysin läpinäkyväksi. Valtion on toimittava myös palkitsemisen suhteen esimerkillisenä suunnannäyttäjänä, Saramo linjaa.


Jussi Saramon kirjallinen kysymys 20.4.2023

 
Kirjallinen kysymys valtion omistajaohjauksen epäonnistumisesta

Eduskunnan puhemiehelle

Fortumin palkitsemispolitiikka on uusin esimerkki valtion omistajaohjausosaston epäonnistumisista.

Fortumin ottamat suuret Venäjä-riskit tulivat maksuun Venäjän hyökättyä Ukrainaan. Fortum sai myös valtiolta rahoitusta jouduttuaan vaikeuksiin energiakriisin seurauksena. Hätälainan ehtona oli, että johdolle ei makseta vuosilta 2022 ja 2023 lyhyen eikä pitkän aikavälin tulospalkkioita. Fortumin hallitus on kuitenkin tulkinnut ehtoa sopimuksen hengen vastaisesti siten, että kriisivuosia ei ole otettu lainkaan huomioon johdon palkkioita laskettaessa. Tämän seurauksena Fortumin johto on ollut saamassa valtavat tulospalkkiot, samalla kun yhtiön tavallisille työntekijöille ylimääräisiä palkkioita ei yhtiön huonon tuloksen takia myönnetä.

Valtio-omistaja on poikkeuksellisesti hylännyt Fortumin laatiman palkitsemisraportin, minkä seurauksena yhtiössä käsitellään asiaa vielä uudestaan. Julkisuudessa olleiden tietojen mukaan eläkeyhtiö Ilmarinen kertoi valtioneuvoston omistajaohjausyksikölle äänestävänsä Fortumin palkitsemisraporttia vastaan, mutta valtio äänesti silti vielä ennakkoäänestyksessä tyhjää.

Valtion omistajaohjausosaston osastopäällikkö Kimmo Viertola on istunut Fortumin hallituksessa, mutta tieto palkitsemissuunnitelmista ei ole saavuttanut valtio-omistajaa. Myöskään valtion tahto ei ole joko välittynyt Fortumin hallitukselle, sitä ei olla kuunneltu, tai se on ollut epäselvä. Viertola on hyväksynyt Fortumin hallituksessa palkitsemisesityksen, jota valtion edustaja on myöhemmin vastustanut. Helsingin Sanomat kertoo, että Viertolan mukaan hän on noudattanut hyvää hallintotapaa, kun ei ole puhunut Fortumin asioista virkamieskollegoilleen sinä aikana, kun hän on istunut Fortumin hallituksessa.

Nykyisessä omistajaohjauksen mallissa virkamiehet ovat osa jättipalkkioita nauttivaa piiriä. Kun pörssiyhtiöiden johtoryhmien ja hallitusten palkkiot on irrotettu kaikesta kohtuullisuudesta, olisi valtio-omistajan velvollisuus hillitä kehitystä. Vähimmäisvaatimuksena pitäisi olla, ettei epäonnistunutta johtamista erikseen palkita. Omistajaohjauksesta vastaavien virkamiesten oma integriteetti ja suhteellisuudentaju ilmeisesti edellyttäisi, etteivät vastuussa olevat virkamiehet itse hyödy ylisuuresta palkitsemisesta. Fortumin hallitukseen nimitetty Viertola sai palkkioita 86 000 euroa 11 000 euron kuukausipalkkansa päälle. Viertola oli Fortumin palkitsemisvaliokunnassa valmistelemassa ja hallituksessa hyväksymässä palkitsemislinjauksia.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Mikä oli syy Fortumin omistajaohjauksen epäonnistumiselle ja miten on varmistettu, ettei vastaava toistu? Miten omistajaohjauksesta vastuussa olevien virkamiesten tilivelvollisuutta valtio-omistajalle voidaan vahvistaa? Miksi virkamiehet istuvat hallituksissa nauttimassa jättimäisiä palkkioita, kun eivät siellä edusta omistajan näkemyksiä? Voitaisiinko virkamiesten integriteetti varmistaa paremmin, mikäli he eivät itse olisi osa hallitusammattilaisten piiriä?

Helsingissä 20.4.2023
Jussi Saramo, Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä