Jus­si Sa­ra­mo: Tie­don­an­to ei pois­ta hal­li­tus­oh­jel­man on­gel­mia

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Jussi Saramo näkee hallituksen yhdenvertaisuustiedonannossa hyvää, mutta tiedonanto ei muuta puolueen suhtautumista hallituksen kokoonpanoon ja ohjelmaan.

– Kovin montaa uutta asiaa hallituksen paperista ei löydy, mutta on totta kai hyvä, että koostetaan toimenpiteitä yhdenvertaisuuden edistämiseksi. Niin minkä tahansa hallituksen tulisi tehdä ilman ministerien rasistisuudesta nousseita kohujakin, Saramo sanoo.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmä perehtyy tiedonantoon huolellisesti, arvioi toimenpiteitä ja seuraa niiden toteuttamista. Saramo näkee jo ensinäkemältä tiedonannossa myös positiivista.

”Jos hallitus olisi tosissaan yhdenvertaisuuden edistämisessä, pitäisi sen olla valmis myös avaamaan ohjelmansa.”

– Esimerkiksi vasemmistoliiton ajamaa anonyymia rekrytointia, johon tiedonannossa viitataan, olisi tärkeää edistää. Tätä tulemme luonnollisesti tukemaan ja kirittämään.

– Valitettavasti hallitus torppasi tehokkaita toimia jo etukäteen. Näin kävi esimerkiksi viime hallituskaudella alustavasti selvitetylle maalittamisen kriminalisoinnille, jota tuomarit ja syyttäjät ovat vuosia peränneet, Saramo sanoi.

Saramon mielestä tiedonannosta puuttuu kuitenkin riittävä konkretia ja halu puuttua hallitusohjelmaan. Tiedonanto ei muuta vasemmistoliiton suhtautumista hallitusohjelman ja hallituksen ajaman politiikan ongelmiin.

”Yhden hallituspuolueen koko politiikka ja identiteetti on rakentunut ihmisten erottelulle ja vihanlietsonnalle.”

– Tiedonanto ei paikkaa sitä, että hallituksen ohjelma itsessään ilmentää rasismia ja muukalaisvihaa. Hallitus aikoo vaikeuttaa kaikkea Suomeen kohdistuvaa maahanmuuttoa ja esittää rakenteellista syrjintää ja eriarvoisuutta lisääviä toimia, kuten maahanmuuttajien sosiaaliturvan eriyttämistä ja paperittomien terveydenhoito-oikeuden heikentämistä. Jopa Suomen kipeästi tarvitsemaa työperäistä maahanmuuttoa aiotaan hankaloittaa ilman mitään järkevää syytä, Saramo sanoi.

– Jos hallitus olisi tosissaan yhdenvertaisuuden edistämisessä, pitäisi sen olla valmis myös avaamaan ohjelmansa. Niin se ei tietenkään tee, koska yhden hallituspuolueen koko politiikka ja identiteetti on rakentunut ihmisten erottelulle ja vihanlietsonnalle.