Jus­si Sa­ra­mo: Val­tion omis­ta­mien yh­tiöi­den pi­täi­si näyt­tää esi­merk­kiä asial­li­ses­ta pal­kit­se­mi­ses­ta

Kansanedustajamme Jussi Saramo teki kirjallisen kysymyksen valtion omistajaohjauksen suhtautumisesta Nesteen ja Fortumin hallitusten valtaviin palkkion korotuksiin.

Saramon mukaan kohtuuttoman runsaskätinen palkitseminen herättää vakavaa huolta oikeiston ja sitä tukevien yritysjohtajien vastuullisuudesta.

– Tiedämme, ettei hallituksen jäsenten palkkioiden suuruus ole sidoksissa yhtiöiden tulevaan menestykseen. Kyse on siitä, että yritysjohtajien eliitti on erkaantunut kaikesta kohtuullisuudesta, hän sanoo.

”Yritysjohtajien eliitti on erkaantunut kaikesta kohtuullisuudesta.”

Saramo kysyy, onko valtion omistajaohjaus jo hyväksynyt Nesteen ja Fortumin palkkioiden korotukset, ja miten asiaan aiotaan puuttua.

– Onko valtioneuvosto päättänyt yhdessä muuttaa aiempaa linjaa palkitsemisen suhteen, Saramo sanoo.

Samaan aikaan Fortumissa on käynnissä muutosneuvottelut, jotka koskevat yli tuhatta työntekijää ja voivat johtaa enintään 130 henkilön irtisanomiseen.

– Fortumin hallituksessa on aiemmin hyväksytty miljardien epäonnistumisia Saksan ja Venäjän valloituksessa, Saramo sanoo.

Fortum teki hiljattain miljarditappiot Saksassa ja Venäjällä. Myös yhtiön johdon kriisivuosien bonukset aiheuttivat arvostelua julkisessa keskustelussa.

”Onko valtion omistajaohjaus hyväksynyt Nesteen ja Fortumin palkkioiden korotukset?”

Nesteen hallituksen puheenjohtajalle on esitetty 42 prosentin palkkionkorotusta. Esityksen mukainen vuosipalkkio olisi yhteensä 135 000 euroa. Fortumin hallituksen puheenjohtajalle on niin ikään esitetty 44 prosentin palkkionkorotusta, jolloin uusi vuosipalkkio olisi 128 200 euroa.

Varapuheenjohtajille ja hallituksen jäsenille on luvassa lähes yhtä muhkeat prosenttikorotukset. Kiinteiden vuosipalkkioiden lisäksi hallitusten jäsenille maksetaan erikseen kokouspalkkioita.

 


Jussi Saramon kirjallinen kysymys 9.2.2024

Kirjallinen kysymys valtion omistajaohjauksen toimista nesteen ja fortumin hallitusten jäsenten palkkioiden korotusten suhteen

Eduskunnan puhemiehelle

Neste Oyj:n ja Fortum Oyj:n hallitusten jäsenille on esitetty poikkeuksellisen suuria palkkioiden korotuksia.

Nesteen nimitystoimikunta ehdottaa yhtiön hallituksen puheenjohtajan palkkiota korotettavan 42 prosenttia. Varapuheenjohtajalle ehdotetaan 25 prosentin ja hallituksen jäsenille 33 prosentin palkkionkorotusta.

Esityksen mukainen hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkio olisi 135 000 euroa, varapuheenjohtajan 75 000 euroa ja hallituksen jäsenen 60 000 euroa. Esityksistä päättää kevään yhtiökokous.

Fortumin hallituksen puheenjohtajalle on niin ikään esitetty 44 prosentin, varapuheenjohtajalle 25 prosentin ja jäsenille noin 32 prosentin palkkionkorotusta.

Esityksen mukainen Fortumin puheenjohtajan vuosipalkkio olisi 128 200 euroa, varapuheenjohtajan 79 400 euroa ja hallitusten jäsenten 56 800 euroa.

Kiinteiden palkkioiden lisäksi hallitusten jäsenille maksetaan erikseen kokouspalkkioita.

Samaan aikaan Fortumissa on käynnissä muutosneuvottelut, joiden tavoitteena on sopeuttaa organisaatio vastaamaan uutta liiketoimintarakennetta sekä parantaa yhtiön kannattavuutta ja kilpailukykyä. Neuvottelut koskevat yli tuhatta työntekijää ja voivat johtaa enintään 130 henkilön irtisanomiseen.

Fortumin hallituksessa on aiemmin hyväksytty miljardien epäonnistumisia Saksan ja Venäjän valloituksessa.

Nyt esitetyt, hyvin huomattavat palkkion korotukset ovat syystäkin herättäneet huomiota. Myös yhtiön johdon kriisivuosien bonukset aiheuttivat arvostelua julkisessa keskustelussa.

Runsaskätinen palkitseminen herättää vakavaa huolta hallituksen vastuullisuudesta. Valtion omistamien yhtiöiden pitäisi näyttää esimerkkiä asiallisesta palkitsemisesta. Tiedämme, ettei palkkioiden suuruus korreloi yhtiöiden tulevan menestyksen kanssa, vaan yritysjohtajien eliitti on erkaantunut kaikesta kohtuullisuudesta.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän / esitämme asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Onko valtion omistajaohjaus jo hyväksynyt Nesteen ja Fortumin hallitusten jäsenten palkkioiden korotukset, ja miten omistajaohjaus aikoo puuttua asiaan?
Onko valtioneuvosto päättänyt yhdessä muuttaa aiempaa linjaa palkitsemisessa?

Helsingissä 9.2.2024
Jussi Saramo (vas.)