Kan­san­edus­ta­jat tyr­mis­ty­nei­tä ym­pä­ris­tö­mi­nis­te­riön kä­sien­pe­sus­ta

Vasemmistoliiton kansanedustaja Jari Myllykoski ja kokoomuksen kansanedustaja Markku Eestilä tekivät vuoden 2020 syksyllä kantelun oikeuskanslerille valkoposkihanhien ja merimetsojen kireästä suojelulinjasta, joka polkee perustuslailla säädettyjä kansalaisten oikeuksia.

Kansanedustajien kantelun mukaan Suomi ei täysimääräisesti hyödynnä EU:n lintudirektiivin mukaisia poikkeusmahdollisuuksia merimetsojen ja valkoposkihanhien aiheuttamien vahinkojen vähentämiseksi.

Kansanedustajien mielestä vahinkojen ehkäisemiksesi tulisi säätää järeämpiä toimia valkoposkihanhien ja merimetsojen kantojen hallitsemiseksi, jotta ihmisten elinkeinovapaus ja muut oikeudet toteutuisivat nykyistä paremmin.

Kesäkuussa oikeuskanslerille jättämässään lausunnossa ympäristöministeriö ei kuitenkaan yhdy kansanedustajien huoliin, vaan pitää kiinni linjasta, jossa lintujen suojeleminen on ensisijaista suhteessa esimerkiksi ihmisten elinkeinovapauteen ja omaisuuden suojaan.

Omassa vastineessaan ympäristöministeriön lausuntoon kansanedustajat tuovat esille oikeuskanslerille mm. seuraavia näkökohtia:

  1. Ympäristöministeriö korostaa vain suojelua. Se ei ole vallitsevaa kokonaisuutta ajatellen oikein, sillä hallinnolliset toimenpiteet täytyy nähdä ajassa ja suhteutettuna muihin oikeuksiin ja lakeihin, varsinkin perustuslakiin (PL 17. pykälä). Perustuslain suoja kulttuurin harjoittamisen oikeuteen ei mitenkään voi rajoittua pelkästään saamelaisiin, romaaneihin ja muihin erityisryhmiin, kansanedustajat kirjoittavat omassa vastineessaan ympäristöministeriön lausuntoon.
  2. Omaisuudensuoja on venyvä käsite, mutta yhdistettynä ammatinharjoittajan investointeihin, ammatin harjoittamisen edellytyksiin ja luonnon muuttuneeseen tilanteeseen vs. aikaisemmat oikeudelliset tulkinnat, hallinnon tulisi ilman viivytyksiä ratkaista asiat vallitsevan tilanteen mukaan ja ihmisten perusoikeuksia paremmin huomioivalla tavalla, kansanedustajat kirjoittavat.
  3. Ympäristöministeriön lausunto on siis tarkoitushakuinen ja korostaa yksipuolisesti nykyistä asiain tilaa. Lausunnossa ei ole otettu millään lailla kantaa ihmisten (kuntalaisten) oikeuksiin yhteisillä verovaroilla ylläpidettäviin virkistysalueisiin. Oikeudellinen pohdinta on unohtunut, kansanedustajat kirjoittavat vastineessaan.

Lisätietoja:

Jari Myllykoski
jari.myllykoski@eduskunta.fi