Mai Ki­ve­lä: For­tu­min on toi­mit­ta­va vas­tuul­li­ses­ti myös Suo­men ul­ko­puo­lel­la

Vasemmistoliiton kansanedustaja Mai Kivelä jätti tiistaina 3.3.2020 kirjallisen kysymyksen valtion omistajaohjauksen ilmastotavoitteista. Kivelä kysyy, miten ilmastotavoitteet huomioidaan omistajaohjauksen periaatepäätöksessä ja miten varmistetaan, että valtionyhtiö Fortum toimii vastuullisesti kaikissa toimintamaissaan.

– Suomi haluaa profiloitua ilmastojohtajana. Meidän ei pidä unohtaa omistajaohjauksen tärkeyttä tässä työssä, eikä myöskään aliarvioida Fortumin toiminnan aiheuttamaa mainehaittaa, Kivelä kertoo.

Marinin hallituksen kunnianhimoisessa ilmastotavoitteessa Suomi on hiilineutraali vuonna 2035 ja hiilinegatiivinen nopeasti sen jälkeen. Tärkeä osa tätä tavoitetta on fossiilisista polttoaineista, kuten kivihiilestä luopuminen. Suomi aikoo lopettaa kivihiilen polttamisen energiantuotannossa vuoteen 2029 mennessä.

Fortumin toiminnan aiheuttamaa mainehaittaa ei pidä aliarvioida.

Kivelä haluaa varmistaa, että valtionyhtiöiden omistajaohjaus on linjassa hallitusohjelmaan kirjattujen ilmastotavoitteen kanssa. Hän kiinnittää huomiota erityisesti valtionyhtiö Fortumin toimintaan.

– Jotta Suomi tekisi aidosti oman osansa maailman keskilämpötilan nousun rajoittamiseksi 1,5 asteeseen, omistajaohjauksen ilmastotavoitteet on määriteltävä tarkasti ja niiden on katettava valtionyhtiöiden toiminta myös Suomen ulkopuolella, Kivelä sanoo.

Mielenosoituksissa vaaditaan Suomelta ja Fortumilta vastuullista toimintaa.

Valtionyhtiö Fortum on saksalaisen energiayhtiö Uniperin suurin omistaja. Viime viikkoina Saksassa, Britanniassa ja Suomessa on järjestetty mielenosoituksia, joissa vaaditaan Suomelta ja Fortumilta vastuullista toimintaa.

Uniper on uhannut haastaa Alankomaiden valtion välimiesoikeuteen. Uniper syyttää Alankomaita epäoikeudenmukaisesta kohtelusta, koska Alankomaat on Suomen tavoin päättänyt kieltää kivihiilen polttamisen energiaksi.

– Korvauskanteen uhka saattaa vaikuttaa kielteisesti myös muiden maiden ilmastotoimiin. Se luo pelotteen vastaavista haasteista maille, jotka vasta harkitsevat hiilikieltoja, Kivelä toteaa.

Omistajaohjauksen kautta Suomella voi olla suuri vaikutus ilmastopäästöihin.

Hallitus on parhaillaan uusimassa omistajaohjauksen periaatepäätöstä. Hallitusohjelman mukaan valtionyhtiöiden perusarvona on yhteiskuntavastuu, ja yhtiöiden päätöksenteossa tulee ottaa huomioon myös sosiaaliset ja ympäristölliset vaikutukset.

– Omistajaohjauksen kautta Suomella voi olla suuri vaikutus ilmastopäästöihin, Kivelä perustelee.

Uniperin hiilidioksidipäästöt olivat viime vuonna 59,5 miljoonaa tonnia, eli enemmän kuin koko Suomen valtion päästöt.