Ko­ti­kun­ta­si tar­vit­see si­nua

Olemme onnistuneet hallituksessa kääntämään politiikan suunnan. Leikkauslistojen sijaan nyt tehdään vastuullisia päätöksiä, jossa parempaa elämää rakennetaan kaikille, ei harvoille. Nyt aiomme tehdä saman Suomen kunnissa. Tule mukaan rakentamaan kanssamme hyvinvoivia kuntia!

Oi­keus ter­vey­teen

Lääkäriin on päästävä viikossa, eikä kukaan saa velkaantua sen takia, että hakee hoitoa. Sote-palvelujen on oltava saavutettavia kaikille.

Il­moit­tau­du eh­dok­kaak­si!

Oi­keus op­pia

Jokaisella lapsella on oikeus oppia turvallisessa ja toimivassa koulussa! Pienennetään ryhmäkokoja, järjestetään enemmän lähiopetusta ja kitketään viimein kiusaaminen pois kouluista!

Il­moit­tau­du eh­dok­kaak­si!

Rei­lua il­mas­to­po­li­tiik­kaa

Reilu siirtymä tarkoittaa ilmastonmuutoksen ratkaisemista oikeudenmukaisesti niin, ettei ketään jätetä yksin. Haluamme lisätä hyvinvointia, helpottaa liikkumista ja parantaa ihmisten arkea. Tavoitteena on hiilivapaa Suomi, jossa kivihiilen ja turpeen poltto kuuluvat historiaan.

Il­moit­tau­du eh­dok­kaak­si!

Koh­tuu­hin­tais­ta asu­mis­ta

Jokaisella on oikeus omaan kotiin. Asumisen hinnan täytyy olla kohtuullinen – jokaisessa Suomen kunnassa.

Il­moit­tau­du eh­dok­kaak­si!

Mi­tä si­nä ha­luat muut­taa?

Mitä sinä haluaisit muuttaa kotikunnassasi? Lähde ehdolle rakentamaan kanssamme oikeudenmukaista elämää kaikille, ei harvoille!

Il­moit­tau­du eh­dok­kaak­si!

Tarvitsemme kuntiin päättäjiä, jotka uskaltavat puolustaa jokaisen oikeutta hyvään elämään. Haluamme panostaa tulevaisuuteen lyhytnäköisten leikkausten sijaan.