Lä­hi­suh­de­vä­ki­val­lan uh­rien tur­vaa­mi­nen ei saa ol­la mak­sul­lis­ta

Kansanedustaja Veronika Honkasalo teki sisäministeriölle kirjallisen kysymyksen poliisin virka-avun maksullisuudesta lähisuhdeväkivallan uhreille. Honkasalo pitää hyvin ongelmallisena poliisihallituksen ohjetta, jonka mukaan virka-apu lähisuhdeväkivallan uhrien omaisuuden noutamisen turvaamiseksi on osassa tapauksista maksullista.

Honkasalo muistuttaa, että lähisuhdeväkivallan uhrien on lähtökohtaisesti vaikea hakea apua. Usein apua haetaan vasta pitkittyneen väkivallan jälkeen.

– Avun hakemisen korkeaa kynnystä tulisi nimenomaan madaltaa, ei entuudestaan kasvattaa virka-avusta perittävin maksuin, Honkasalo sanoo.

Avun hakemisen kynnystä tulisi madaltaa.

Poliisihallituksen ohjeen mukaan poliisin virka-apu yksityiselle henkilölle on pääsääntöisesti maksullista. Ohjeistuksen perusteella myös lähisuhdeväkivallan uhrin tavaroiden nouto on siis osassa tapauksia uhrille maksullista.

– Miten voi olla mahdollista, että poliisi veloittaa turvaamisesta maksun, kun lähisuhdeväkivallan uhri viimein hakee apua? Kyse ei ole pikkusummista, vaan tuntiveloitus on 165 euroa. Näen tämän erittäin ongelmallisena, Honkasalo toteaa.

Honkasalon näkemyksen mukaan korvauksen maksaminen virka-avusta tekee avun pyytämisen poliisilta käytännössä jopa mahdottomaksi, erityisesti vähävaraisille uhreille.

Maksullisuus tekee virka-avun pyytämisen käytännössä jopa mahdottomaksi vähävaraisille.

– Taloudellisen tilanteen ei tule olla este lähisuhdeväkivallan uhrille avun saamiseksi. Haluan tietää, aikooko sisäministeriö tehdä lainsäädännöllisiä tai muita toimia asian korjaamiseksi, Honkasalo sanoo.

Honkasalon kirjallinen kysymys liittyy tällä viikolla uutisoituun Naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan torjunnan toimikunnan (Nape) kirjelmöintiin poliisihallitukselle. Poliisihallituksen vastauksen mukaan lähisuhdeväkivallan uhrin tavaroiden nouto on maksullista, jos kotikäynti onnistuu ilman, että väkivallan tekijä on paikalla. Jos taas hengen ja terveyden vaara on konkreettinen, kyseessä on maksuton poliisitehtävä.

 

Veronika Honkasalon kirjallinen kysymys 23.9.2021:

Kirjallinen kysymys lähisuhdeväkivallan uhrien turvaamisesta

Eduskunnan puhemiehelle

Valtioneuvoston asettama, STM:n alaisuuteen kuuluva Naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan torjunnan toimikunta (Nape) on kirjelmöinyt Poliisihallitukseen koskien Poliisihallituksen ohjetta lokakuulta 2020, jonka mukaan poliisin virka-apu yksityiselle henkilölle on pääsääntöisesti maksullista. Tämä tarkoittaa sitä, että myös lähisuhdeväkivallan uhrin tavaroiden nouto on osassa tapauksia uhrille maksullista. Poliisipartion virka-apu tavaroiden hakemista maksaa 165 euroa tunnilta. Poliisihallituksen mukaan ohjeistuksen tavoitteena on ollut käytäntöjen yhtenäistäminen yksityisten henkilöiden osalta.

Poliisihallituksen vastauksen mukaan lähisuhdeväkivallan uhrin tavaroiden nouto on maksullista, jos kotikäynti onnistuu ilman, että väkivallan tekijä on paikalla. Jos taas hengen ja terveyden vaara on konkreettinen, kyseessä on maksuton poliisitehtävä.

Poliisin virka-apu on ollut maksullista vuodesta 1994, mutta vuoteen 2010 se koski vain viranomaisia. Maksullisuuden laajentaminen koskemaan myös yksityisten virka-apua, koskee myös lähisuhdeväkivallan uhreja, ja tekee erityisesti vähävaraisten uhrien kynnyksestä pyytää poliisilta apua korkean, jopa mahdottoman. Taloudellisen tilanteen ei tulisi olla este lähisuhdeväkivallan uhrille avun saamiseksi.

Lähisuhdeväkivallan uhrien usein vaikea hakea apua ja sitä haetaan usein vasta pitkittyneen väkivallan jälkeen. Tätä avun hakemisen korkeaa kynnystä ei saa vahvistaa viranomaisten toimesta vaan uhrin mahdollisuudet irtautua väkivaltaisesta suhteesta tulisi tehdä mahdollisimman helpoksi.

Edellä olevan perusteella ja eduskunnan työjärjestyksen 27 §:ään viitaten esitän asianomaisen ministerin vastattavaksi seuraavan kysymyksen:

Aikooko STM ryhtyä Napen Poliisihallitukselle tekemän kirjelmöinnin myötä lainsäädännöllisiin tai muihin toimiin, joiden avulla lähisuhdeväkivallan uhrin turvaamistehtävä tehdään kuuluvaksi poliisin maksuttomaan toimivaltaan?

Helsingissä 23.9.2021

Veronika Honkasalo, vasemmistoliitto