Lau­ra Me­ri­luo­to: Hal­li­tus run­noo leik­kauk­sia lä­pi vä­lit­tä­mät­tä edes vam­mais­ten las­ten oi­keuk­sis­ta

Kansanedustaja Laura Meriluoto jätti sosiaali- ja terveysvaliokunnassa vastalauseen hallituksen esitykseen vammaispalvelulain lykkäämisestä.

Meriluoto pitää käsittämättömänä sitä, että hallitus on ensitöikseen leikkaamassa juuri vammaispalveluista 36 miljoonaa euroa ja jättämässä monet vammaiset ja heidän perheensä epätietoisuuteen ja ilman tarvittavia palveluita.

– Edellisen hallituksen säätämä vammaispalvelulaki oli historiallinen ja pitkään odotettu askel Suomen vammaispalveluiden korjaamiseksi, mutta nyt laki ollaan repimässä auki puhtaasti säästösyistä, Meriluoto sanoo.

Vammaispalvelulaki ollaan repimässä auki puhtaasti säästösyistä.

Viime viikolla perustuslakivaliokunta sai valmiiksi lausunnon, jossa edellytettiin painokkaasti lasten oikeuksien huomioimista esityksen käsittelyssä. Lausunnon mukaan oli välttämätöntä, että sosiaali- ja terveysvaliokunta selvittää, voiko lapsen oikeuksiin vaikuttavaa sääntely tulla voimaan vammaispalvelulain aikaisemmin kaavailtuna voimaantuloajankohtana.

– Sosiaali- ja terveysvaliokunnassa on ollut surullista seurata miten hallituspuolueet runnovat leikkausesitystä läpi jopa perustuslakivaliokunnan kannasta piittaamatta. En koe, että olisimme saaneet kunnollisia perusteita sille, miksi edes lapsia koskevat säännökset eivät olisi voineet tulla aiemmin voimaan, Meriluoto sanoo.

– Lapsen elämässä yli vuoden lykkäys tarvittavaan tukeen ja palveluun voi jättää pysyvän jäljen kehitykseen ja koko loppuelämän hyvinvointiin. Vähimmäisvaatimus pitäisi olla, että kun eduskunnassa tehdään lasten oikeuksiin ja lasten hyvinvointiin vaikuttavia päätöksiä, ne tehdään huolella ja hyvää lainsäädäntötapaa noudattaen.