Li An­ders­son: Ai­kuis­kou­lu­tus­tuen lak­kaut­ta­mi­nen uh­kaa pa­hen­taa ra­jus­ti so­te-alan työ­voi­ma­pu­laa

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson varoittaa hallituksen esittämän aikuiskoulutustuen lakkauttamisen pahentavan rajusti sote-alan työvoimapulaa. Anderssonin mukaan eduskunta on saanut työministeri Arto Satoselta epäselvää ja harhaanjohtavaa tietoa aikuiskoulutustuen poiston vaikutuksista.

– Tuoreimpien tilastojen valossa aikuiskoulutustuki tuo sosiaali- ja terveydenhuoltoon vuositasolla tuhansittain paljon kaivattua lisätyövoimaa. Työministeri on silti jatkuvasti toistellut, ettei lakkauttamisella olisi vaikutusta työvoimapulaan, Andersson sanoo.

Eduskunnan kyselytunnilla 15.2.2024 Satonen väitti, että ”tällä [aikuiskoulutustuen lakkauttamisella] ei käytännössä ole vaikutusta sote-alan pulaan”. Perusteena olivat vuoden 2022 tilastot aikuskoulutustuella sote-alalle opiskelleista ja alalta pois opiskelleista.

Kuitenkin Työllisyysrahaston tilastojen mukaan vuonna 2023 aikuiskoulutustuki toi sote-alalle merkittävästi enemmän uusia ihmisiä kuin vei alalta pois. Sosiaali- ja terveysalalla opiskeli yhteensä 10 801 aikuiskoulutustuen saajaa. Heistä 64 prosenttia (7 376 henkilöä) kouluttautui toiselta ammattialalta sosiaali- ja terveysalalle ja 36 prosenttia (3 425 henkilöä) oli sosiaali- ja terveysalan jatkokouluttautujia. Sote-alalta toiselle alalle kouluttautuvia oli vuonna 2023 yhteensä 2 218, jolloin positiivinen nettovaikutus sote-alalle oli yli 5000 henkilöä vuodessa.

Vuosikohtaisista ja tilastointitapoihin liittyvistä eroista huolimatta Andersson yhtyy alan työntekijä- ja työnantajajärjestöjen yhteiseen näkemykseen siitä, että aikuiskoulutustuen merkitys sote- ja kunta-alalle on merkittävä.

– Heikkenevän yleisen työllisyystilanteen ja vuonna 2022 sovitun palkkaohjelman myötä alanvaihto sote-alalla voisi kiinnostaa aiempaa useampia ihmisiä. Hallitus nyt kuitenkin pyrkii aktiivisesti estämään tämän ja tällä tavalla syventää entisestään sosiaali- ja terveydenhuollon kriisiä, Andersson sanoo.

Myös Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajat KT on ilmaissut vakavan huolen aikuiskoulutustuen lakkauttamisen seurauksista hyvinvointialueilla ja kunnissa. Tuki on järjestöjen kannanoton mukaan parantanut henkilöstön saatavuutta, lisännyt työllistymisen edellytyksiä alanvaihtajille, tukenut jatkuvaa oppimista ja edistänyt työssä jaksamista.

– Työvoimapulan ratkaisemisen sijasta hallitus näyttää tekevän kaikkensa sen pahentamiseksi. Niin sanotulla vientimallilla ollaan sysäämässä sote-työntekijöt pysyvään palkkakuoppaan. Päälle tulee sairaussakko ja muut työelämäheikennykset. Samalla hallitus pyrkii karkoittamaan ulkomaiset työntekijät kokonaan pois Suomesta, Andersson sanoo.