Li An­ders­son: Hal­li­tus vas­taa mas­sa­työt­tö­myy­teen ran­kai­se­mal­la ir­ti­sa­not­tu­ja ja lo­mau­tet­tu­ja – “pe­rus­suo­ma­lais­ten pu­heet jäl­leen pal­tu­ria”

Vasemmistoliiton puheenjohtaja, sosiaali- ja terveysvaliokunnan jäsen Li Andersson on jättänyt tänään vastalauseen ansiosidonnaisen työttömyysturvan porrastamista koskevaan mietintöön. Vasemmisto ja sdp vastustavat hallituksen esitystä, joka leikkaa työttömiltä keskimäärin noin 300 euroa kuukaudessa jo 40 työttömyyspäivän jälkeen.

– Hallitus on sotkenut työmarkkinat ja ajanut etenkin rakennusalan vapaapudotukseen. Koko ajan kasvavaan massatyöttömyyteen vastataan romuttamalla ansioturva, ja rankaisemalla irtisanotuksi ja lomautetuksi joutuvia työntekijöitä. Luvatusta 100 000 työpaikasta ei ole tietoakaan vaan työttömyys on pelkästään kuluvan vuoden aikana kasvanut kymmenillä tuhansilla, Andersson sanoo.

Työttömien ajaminen taloudelliseen ahdinkoon ja toimeentulotuen varaan ei luo Suomeen yhtäkään uutta työpaikkaa.

Vasemmiston ja sdp:n vastalauseessa todetaan, että jatkossa monilla pienipalkkaisilla ansiopäiväraha olisi jo kahden kuukauden työttömyyden jälkeen peruspäivärahan tasoinen eli noin 800 euroa. Asiantuntijakuulemisissa on arvioitu, että porrastusmalli veisi pohjan koko ansioturvajärjestelmältä jättäen matalapalkkaiset työntekijät ilman yhdenvertaista mahdollisuutta ansioturvaan.

Hallitusneuvotteluissa sosiaaliturvaleikkauksista neuvotellut perussuomalaisten Matti Putkonen puolestaan totesi 17.6.2023: “Me lähdimme siitä, että sitä [ansioturvaa] ei lyhennetä ja porrastaminen olisi mahdollisimman kevyt, niin kuin se tulikin. Sillä tavalla saavutettiin se, mitä haluttiin.”

– Jälleen kerran perussuomalaisten puheet olivat palturia. Valittu porrastusmalli on merkittävästi jyrkempi kuin muissa pohjoismaissa, ja käytännössä se leikkaa monilta koko ansioturvan pois jo parin kuukauden työttömyyden jälkeen. Jatkossa Suomen työttömyysturvan taso on entistä kauempana muiden pohjoismaiden tasosta, Andersson sanoo.

Ruotsissa ansioturvan korvausaste laskee 200 työttömyyspäivän jälkeen 80 prosentista 70 prosenttiin. Suomessa korvausaste on  Orpon hallituksen leikkausten myötä jatkossa enää 46-55 prosenttia. Andersson muistuttaa, että monet rekrytointiprosessit kestävät kauemmin kuin kaksi kuukautta, ja siksikin valittu malli on kohtuuton.

– Työttömien ajaminen taloudelliseen ahdinkoon ja toimeentulotuen varaan ei luo Suomeen yhtäkään uutta työpaikkaa. Hallitukselta puuttuu kokonaan näkemys siitä, miten työmarkkinat saataisiin vakautettua, ja kuinka työllistymisen todellisiin esteisiin eli osaamisen ja työkyvyn puutteisiin vastataan, Andersson sanoo.