Li An­ders­son: Kes­tä­vyys­va­jet­ta kat­sot­ta­va ta­lout­ta laa­jem­min

Li Andersson: Kestävyysvajetta katsottava taloutta laajemmin – on huomioitava myös hyvinvointi- ja ympäristövaje

Maanantaina 1.6. vasemmistoliitto julkaisi reilun siirtymän ohjelmansa, joka esittää laajan joukon jälleenrakennustoimia energiaremontista liikenteen sähköistämiseksi ja työllisyystoimista koulutusjärjestelmän uudistamiseksi.

Vasemmistoliiton mukaan koronakriisistä selviämisen kannalta on elintärkeää tehdä jälleenrakennusohjelma, joka tunnistaa suomalaisen yhteiskunnan kohtaamat haasteet talouden kestävyysvajetta laajemmin. Jälleenrakennuksessa polttopisteen on oltava ympäristön ja ilmaston kannalta kestävissä investoinneissa, työllisyyden kestävässä kasvussa, panostuksissa koronan aiheuttamien hyvinvointierojen korjaamiseen sekä kuluttajien luottamuksen palauttamisessa.

– Reilu siirtymä vastaa samanaikaisesti yhteiskuntamme kolmeen suureen haasteeseen. Se luo kestävää työllisyyttä, vahvistaa hyvinvointivaltion rahoituspohjaa ja auttaa tekemään Suomesta maailman ensimmäisen hiilineutraalin hyvinvointivaltion vuoteen 2035 mennessä, sanoo vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson.

Reilu siirtymä vahvistaa hyvinvointivaltion rakenteita

Vasemmistoliitto ehdottaa Reilun siirtymän ohjelmassaan laajaa joukkoa toimia, joilla vahvistetaan samanaikaisesti hyvinvointivaltion rakenteita ja toteutetaan Suomen tavoite olla ensimmäinen hiilineutraali hyvinvointivaltio vuonna 2035. Ekologisella verouudistuksella vahvistetaan hyvinvointivaltion rahoituspohjaa, panostuksilla jatkuvaan oppimiseen ratkaistaan rakennemuutosta ja ilmastotoimilla varmistetaan, että tavoite hiilineutraaliudesta toteutuu.

– Korona ja ilmastokriisi asettavat Suomelle selvät sävelet 2020-luvun ensimmäisiksi vuosiksi. Leikkauslistojen väläyttelyn sijasta meidän on uskallettava luoda kuvaa paremmasta tulevaisuudesta. Ilmastokriisi on mahdollista ratkaista luoden samalla paremmin voivaa ja vankemmilla perustuksilla seisovaa hyvinvointivaltiota, Andersson sanoo.

Onnistunut jälleenrakennus edellyttää uusia mittareita

Vasemmistoliiton mukaan koronakriisin jälleenrakennuksessa on onnistuttava välttämään monien aiempien talouskriisien yhteydessä tehtyjä virheitä, jotka ovat nakertaneet hyvinvointivaltion rahoituspohjaa ja kasvattaneet tuloeroja. Lisäksi ilmastokriisin ratkaisut on onnistuttava kytkemään kiinteäksi osaksi kriisin jälkihoitoa.

–  Me olemme tottuneet mittaamaan yhteiskunnan onnistumista yleensä vain talouden näkökulmasta. Esimerkiksi Hetemäen työryhmän tuore jälleenrakennusraportti perustuu juuri taloudellisen kestävyysvajeen laskennalle. Ilmastokriisin uhatessa onnistunut jälleenrakennus edellyttää, että kykenemme yhteiskuntana muuttamaan näitä mittareita niin, että arvioimme myös hyvinvointi- ja ympäristövajetta. Vain sillä tavalla voimme tehdä onnistuneita ja vastuullisia päätöksiä myös jatkossa, Andersson jatkaa.

Tutustu ohjelman pääteemoihin osoitteessa reilusiirtyma.fi .