Li An­ders­son: Oi­kein mi­toi­tet­tu fi­nans­si­po­li­tiik­ka on pa­ras­ta työl­li­syys­po­li­tiik­kaa

Linjapuheessaan vasemmistoliiton puoluevaltuuston kokouksessa 29.8. vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson vaatii työllisyyskeskusteluun ja kuntien päätöksentekoon vastuullisuutta leikkauslistojen sijaan. 

Lue koko puhe täältä.

Vasemmistoliitto on viime aikoina nostanut esille lukuisia vaihtoehtoja pienituloisten elämää heikentäville leikkauksille: varhaiskasvatusmaksujen alentaminen, kotihoidontuen sisaruslisän poisto, ulosoton suoja-osan korottaminen, panostukset jatkuvaan oppimiseen, lisäresursseja palkkatukeen ja työvoimapalveluihin, ase- ja siviilipalveluksen lyhentäminen sekä kokeilu, jossa työnantajamaksuja alennetaan, kun työnantaja palkkaa yli 55-vuotiaan. 

– Olemme johdollani vieneet eteenpäin oppivelvollisuuden uudistuksen, joka tulee todennäköisesti olemaan tämän hallituksen merkittävin tulevaisuus- ja työllisyyspäätös. Kohdistan siksi katseeni myös muiden hallituspuolueiden suuntaan kun sanon, että toimivaa työllisyyspolitiikkaa on mahdollista tehdä sosiaalisesti oikeudenmukaisella tavalla, Andersson sanoi linjapuheessaan.

Lisää vastuullisuutta, loppu leikkauksille 

Keskustelu työllisyydestä käy tällä hetkellä kuumana ja moni taho on ehdottanut ratkaisuksi leikkauksia. Andersson kritisoi linjapuheessaan kovin sanakääntein muun muassa valtiovarainministeriön esitystä. 

– Virkamiehet ehdottivat jopa miljardin euron leikkauslistaa etuuksiin ja sosiaaliturvaan. Aikuiskoulutustuki, vuorotteluvapaa ja ansiosidonnaisen eläkekertymä tulisi heidän mukaansa lakkauttaa kokonaan ja moniin muihin etuuksiin tehdä merkittäviä heikennyksiä, Andersson luetteli.

– Suomessa pitää tehdä kunnianhimoista politiikkaa työllisyyden edistämiseksi, se on selvää. Mutta ei ole liikaa vaadittu, että keskustelussa työllisyydessä keskityttäisiin aidosti pohtimaan, missä ongelmat ovat, ja mitä niille voidaan tehdä.

Andersson kritisoi myös UPM:n toimitusjohtaja Jussi Pesosen avointa kirjettä, jonka Pesonen julkaisi Kaipolan paperitehtaan sulkemisen jälkeen.

– Tehtaiden lopettaminen on aina traaginen uutinen ja on hämmentävää, että yritysjohto julkaisee kriisitilanteessa virheellisiin tietoihin pohjaavan avoimen kirjeen. Tällaisten puheenvuorojen sijaan tarvitaan vastuunkantoa ja yhteistyötä, jotta voisimme tukea ihmisiä ja paikkakuntia näissä vaikeissa tilanteissa, Andersson sanoi.

Andersson vaati loppua leikkausluetteloille ja vastuullista talouspolitiikkaa tilalle.

– Oikein mitoitettu finanssipolitiikka on tässä tilanteessa kaikkein oleellisinta työllisyyspolitiikkaa.

Kuntapäättäjillä suuri vastuu

Koronakriisi on heikentänyt usean kunnan taloustilannetta, ja nyt monelta paikkakunnalta kantautuu huolestuttavia tietoja lasten ja nuorten hyvinvointiin kohdistuvista leikkauksista. Puheessaan Andersson vetosi puoluevaltuustossa istuviin kollegoihinsa.

–  Pienituloiset, lapsiperheet ja ikäihmiset luottavat meidän edustajiimme. He luottavat siihen, että teemme kaikkemme ratkaisujen ja vaihtoehtojen löytämiseksi, ja että valitsemme veronkorotukset elintärkeisiin palveluihin kohdistuvien leikkausten sijaan.

Vasemmistoliitto tulee vaatimaan lisää toimia kuntatalouden tueksi myös hallituksessa. 

– Suomen kannalta ei ole järkevää päätyä tilanteeseen, jossa valtio ensi vuonna pyrkii elvyttämään, mutta kunnissa samaan aikaan leikataan rajusti: meidän on tehtävä rohkeita ja kauaskantoisia päätöksiä, jotta – kunnat pääsevät jaloilleen niin, ettei yksikään kuntalainen ole vaikeinakaan aikoina jäänyt ilman tarvitsemaansa apua tai tukea, Andersson sanoi.