Li An­ders­son on va­sem­mis­to­lii­ton pre­si­dent­tieh­do­kas

Vasemmistoliiton puoluevaltuusto valitsi yksimielisesti puolueen puheenjohtajan, kansanedustaja Li Anderssonin presidenttiehdokkaaksi. Vasemmistoliitto päätti asiasta puoluevaltuuston kokouksessa tänään sunnuntaina 15. lokakuuta 2023.

– Aikamme vakavimpia kriisejä ovat sodat, ilmastonmuutos, luontokato ja eriarvoisuuden kasvu sekä niistä johtuvat turvallisuusongelmat. Suomi ansaitsee nämä poliittiset haasteet vakavasti ottavan  presidentin, vasemmistoliiton puoluevaltuuston puheenjohtaja Miikka Kortelainen toteaa.

Meidän on kannettava vastuu ilmastokriisin torjunnasta

Ilmastonmuutos on aikamme suurin uhka, eikä sitä voida torjua ilman kansainvälistä monenkeskistä sopimista ja yhteistyötä. Ilmastokriisi on jo peruuttamattomasti muuttanut elämisen edellytyksiä eri puolilla maailmaa, ja siihen vähiten myötävaikuttaneet maat kantavat nyt seurauksista suurimman taakan. Samalla Suomessa leikataan rajusti kehitysyhteistyövaroista.

– Me emme voi sulkea silmiä ja vetäytyä kuoreemme, vaan Suomen on kannettava globaali vastuunsa. Ilmastonmuutoksen torjumisen on näyttävä konkreettisesti ulkopolitiikassamme, kansainvälisessä kaupassa ja kehitysyhteistyössä, Andersson toteaa.

Suomen on tavoiteltava pohjoismaista Nato-linjaa

Viimeistään nyt on aika keskustella siitä, minkälainen Nato-jäsenmaa Suomi haluaa olla. Tilanne on uusi ja nyt tehtävät linjaukset tulevat määrittämään tulevaisuutemme Naton jäsenmaana. Norjan pitkään edustama linja Natossa tarjoaa kaikille Pohjoismaille hyvän mallin jäsenyydelle. Norja ei ole perinteisesti sallinut maaperällään ydinaseita, Naton pysyviä joukkoja tai pysyviä tukikohtia. Yhteistyö sotilasliiton sisällä vahvistaa sekä Pohjoismaita että Natoa.

– Suomen on oltava näkyvä, aktiivinen ja uskottava toimija rauhanvälittäjänä, ihmisoikeuksien puolustajana ja aseidenriisunnan edistäjänä. Geopoliittisen tilanteen kiristyessä Suomen on toimittava kansainvälisten jännitteiden vähentämiseksi ja rauhanomaisten ratkaisujen löytämiseksi, Andersson sanoo.

Seuraava koko kansan presidentti

Suomalaisten kokemus yhteiskunnan oikeudenmukaisuudesta, luottamus tulevaisuuteen ja luottamus useisiin instituutioihin ovat heikentyneet.

– Haluan olla seuraava koko kansan presidentti ja tehdä töitä erityisesti heidän kanssaan, joiden ääni kuuluu yhteiskunnassamme kaikista heikoimmin. Suomi tarvitsee uuden ajan arvojohtajan palauttamaan kansalaisten luottamuksen yhteiskuntaan. Suuret ongelmat, kuten asunnottomuus, köyhyys, rasismi, ja nuorten pahoinvointi eivät ratkea päättäjien juhlapuheilla. Ne ratkeavat poliittisilla päätöksillä. Arvojohtajana presidentin pitää toimia yhteiskunnallisten ongelmien esiin nostajana , Andersson kiteyttää. 

– Suomea ei saa päästää jakautumaan, eikä ihmisten tulevaisuudenuskoa tule romuttaa. Uuden ajan Suomi tarvitsee uuden ajan arvojohtajan palauttamaan kansalaisten luottamuksen yhteiskuntaan, Kortelainen summaa.