Li An­ders­son: So­si­aa­li- ja ter­vey­den­huol­lon työ­voi­ma­pu­la on rat­kais­ta­va

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson painottaa linjapuheessaan, että sosiaali- ja terveydenhuollon työvoimapula on ratkaistava, jotta laadukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut voidaan taata kaikille niitä tarvitseville riittävän ajoissa.

– Kriisi on edennyt niin pitkälle, että se vaikuttaa laajasti ihmisten terveyteen, Andersson sanoo puheessaan.

Sosiaali- ja terveysalan työvoimapulan arvioidaan tulevaisuudessa olevan suurinta niissä ammattiryhmissä, missä pula on jo tällä hetkellä kova: hoitajilla, varhaiskasvatuksen ammattilaisilla ja sosiaalityöntekijöillä. 

– Yhteiskuntamme on täysin riippuvainen sotealan ammattilaisista, jotka päivittäin työskentelevät kaikkien hyvinvoinnin eteen. Jokainen, joka itse on sairastunut tai seurannut läheisensä sairastumista vierestä, ymmärtää ammattitaitoisen hoidon merkityksen.

Jokaisen hyvinvointialueen tehtävä toimenpidesuunnitelma työehtojen- ja olojen parantamiseksi 

Vasemmistoliiton mukaan sotealan ammattilaisten työhyvinvointi ja riittävien resurssien takaaminen vaikuttavat suoraan siihen, miten palvelut on mahdollista järjestää. Puolue vaatii, että jokainen hyvinvointialue laatii toimenpiteet alan ammattilaisten työehtojen- ja olojen parantamiseksi yhteistyössä työntekijäjärjestöjen kanssa heti, kun työskentely vaalien jälkeen alkaa.

– Kyse ei ole vain rahasta, vaan myös osallisuudesta työn suunnittelussa, pysyvistä työsuhteista, työssä jaksamisesta, kuten mahdollisuudesta olla tekemättä jatkuvasti ylitöitä ja oikeudesta lepoon sekä selkeästä työnjaosta eri ammattilaisten välillä, Andersson sanoo.

Julkiset palvelut kuntoon lisäämällä resursseja

Vasemmistoliiton mukaan terveyserojen kasvu on pysäytettävä ja koronan aiheuttama hoitovaje on korjattava pikaisesti. Hoitoa tarvitseville on taattava pääsy hoitoon julkisissa palveluissa. 

– Sen sijaan, että ajaisimme vähät resurssit pois julkiselta puolelta, on hyvinvoinnin, tasa-arvon ja inhimillisten työolojen nimissä vahvistettava niitä. Julkiset palvelut saadaan kuntoon lisäämällä resursseja, ei ohjaamalla varoja yksityisten yritysten voittoihin, Andersson alleviivaa. 

Puheessaan Andersson painottaa, että tulevissa sotevaaleissa ei ole kyse hallinnosta ja uusista veroista, vaan kyse on yhteiskunnan tasa-arvosta.

– Me haluamme, että jokainen suomalainen, kaikkialla Suomessa, pääsee lääkärin vastaanotolle viikossa, Andersson sanoo.

– Äänestämme tammikuussa siitä, saako jokainen tarvitsemansa hoidon ja tuen silloin kun sitä tarvitsee  – lompakon paksuudesta, asuinpaikasta, henkisistä ja sosiaalisista resursseista tai läheisten sinnikkyydestä riippumatta.

Erityisesti hän nostaa esiin puutteet vanhustenhuollossa ja lasten ja nuorten kasvaneet mielenterveysongelmat. 

Puolueen sotevaaliohjelma julkaistaan erikseen marraskuussa. 

Lue tästä linjapuhe kokonaisuudessaan