Li An­ders­son: Työ­tä ja ta­sa-ar­voa pie­nem­mil­lä var­hais­kas­va­tus­mak­suil­la

Ministeri Li Andersson esitti Ylen Ykkösaamussa toimia varhaiskasvatuksen osallistumisasteen kasvattamiseksi, työllisyyden vahvistamiseksi ja peruskoulun tulevaisuuden turvaamiseksi.

Vasemmistoliiton puheenjohtaja opetusministeri Li Andersson esitti Ylen Ykkösaamussa toimia lasten varhaiskasvatuksen osallistumisasteen parantamiseksi ja aikuisten työllisyysasteen kasvattamiseksi. Anderssonin mukaan kotihoidontuen sisarkorotuksen poistaminen yli 3-vuotiailta samalla kun varhaiskasvatusmaksuja alennetaan lisäisi sekä osallistumista että työllisyyttä.

– Kotihoidontuen sisarkorotus on osasyy varhaiskasvatuksen matalalle osallistumisasteelle, kun taas sen poistaminen toisi lisää lapsia varhaiskasvatuksen piiriin. Maksujen alentaminen kasvattaisi osaltaan työllisyyttä, opetusministeri Andersson sanoo.

Anderssonin mukaan varhaiskasvatuksen osallistumisasteen kasvattaminen on tärkeää, jotta hallituksen tavoite Suomen osaamistason nostamisesta toteutuu.

– Varhaiskasvatuksessa luodaan perusta lapsen myöhemmälle oppimiselle. Se myös tasaa tehokkaasti perhetaustasta johtuvia oppimiseroja. Tällä hetkellä suomalainen lapsi pääsee varhaiskasvatukseen eurooppalaista kaveriaan epätodennäköisemmin ja olemme merkittävästi muita Pohjoismaita jäljessä osallistumisessa. Tähän täytyy saada muutos, opetusministeri Li Andersson sano.

Tasa-arvorahaa peruskoulun laadun ja tasa-arvon kehittämiseen

Andersson korosti Ylen Ykkösaamussa peruskoulun merkitystä tasa-arvoa lisäävän hyvinvointivaltion kivijalkana. Hänen mukaansa peruskouluun panostaminen on päässyt viime vuosina unohtumaan, mutta tilanteeseen ollaan saamassa muutos. Samalla suunnataan merkittävää rahoitusta perhetaustasta ja alueellisista eroista johtuvien oppimistulosten tasaamiseen tasa-arvorahan muodossa.

– Me panostamme voimakkaasti peruskoulun laatuun ja tulevaisuuteen. Aloitamme 180 miljoonan euron laatu- ja tasa-arvo ohjelman, jonka osana jaamme tasa-arvorahaa suomalaisille peruskouluille. Tähän käytetään valtaosa 180 miljoonan euron rahoituksesta, Andersson sanoo.

Tasa-arvorahalla vahvistetaan peruskoulun vahvuuksia.

– Tasa-arvorahalla vahvistamme sitä, mikä suomalaisessa peruskoulussa on kaikkein arvokkainta, yhtäläistä oikeutta oppia vahvat perustaidot. Aivan jokaisen lapsen on saatava peruskoulusta vahvat taidot sekä opintoihin, että elämään, Andersson sanoo.

Anderssonin mukaan tasa-arvoraha vastaa erityisen tehokkaasti perhetaustasta johtuviin oppimiseroihin. Tavoitteena on vahvistaa Suomen osaamistasoa ja yhdenvertainen mahdollisuus oppimiseen.

– Me emme saa jättää oman onnensa nojaan esimerkiksi lapsia, jotka eivä saa tukea oppimiseen kotoaan. Heidän kohdallaan on tasa-arvotoimet ovat erityisen vaikuttavia, Andersson sanoo.