Li An­ders­son: Työ­eläk­kei­siin in­dek­si­tar­kis­tus

Toiselle jatkokaudelle Porin puoluekokouksessa valittu Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson esittää työeläkkeisiin indeksitarkistusta elinkustannusten kompensoimiseksi. Andersson ehdottaa sunnuntaina pitämässään linjapuheessa työeläkkeisiin samanlaista tarkistusta kuin kansaneläkkeisiin vastikään ministeri Sarkkisen johdolla tehtiin.

– Olisi äärimmäisen tärkeää, että työmarkkinaosapuolet ottavat kantaa siihen, voidaanko työeläkejärjestelmän puitteissa tehdä samantyyppinen aikaistettu indeksitarkistus työeläkkeisiin, kuin mitä hallitus teki kansaneläkeindeksiin sidottujen etuuksien osalta, Andersson sanoo.

Andersson tyrmää kokoomuksen esittämät veronkevennykset hintojen nousun kompensoimiseksi. Verokertymän leikkaamisen sijaan kasvaviin elinkustannuksiin voitaisiin vaikuttaa tehokkaamminkin.

– Ruuan arvonlisäveron laskeminen on parempi vaihtoehto, kuin yleiset ansiotuloverokevennykset, jos päätämme lähteä veronkevennysten tielle.

Vasemmiston katse on tasa-arvoisemmassa tulevaisuudessa

Andersson painottaa, että ensi kevään vaalit ovat valinta tulevaisuususkon ja oikeiston leikkauspolitiikan välillä.

– Eduskuntavaaleissa on kyse siitä, valitsemmeko Suomessa pienituloisten ihmisten kurjistamiseen perustuvan politiikan vai tasa-arvon vahvistamisen.

Andersson ei usko kokoomuksen puheenjohtaja Orpon peruutteluun puolueen leikkauslinjassa. Puolueen koko hallituskauden ajamat leikkaukset ihmisten sosiaali- ja eläketurvaan ovat vaalien alla vaihtuneet hänen mukaansa epämääräiseksi puheeksi.

– Hyvät kokoomuslaiset, me tiedämme, että te olette valmiita toteuttamaan leikkaukset, koska te teitte sen viimeksi ollessanne vallassa. Silloin heikennyksiltä välttyivät vain kaikkein varakkaimmat ja parhaiten toimeentulevat suomalaiset. Kärsijöinä olivat paitsi lapset ja nuoret, joiden tulevaisuutta vahingoitettiin koulutusleikkauksilla, myös Suomen hyvinvointipalveluiden työntekijät, joiden palkkoja leikattiin.

Puoluekokouksessa päätettiin lisäksi uudesta periaate- ja tavoiteohjelmasta. Tavoiteohjelmassa linjattiin muun muassa huumeiden käytön rangaistavuuden poistamisesta, psykedeelien lääkinnällisen käytön sallimisesta sekä huumeiden käyttöhuoneiden perustamisen mahdollistamisesta.

– Poliittinen muutos edellyttää, että yhteiskuntamme vihdoin alkaa kuuntelemaan ja myös kuulemaan, mitä alan ammattilaiset ja alan tutkijat meille suosittelevat. Rangaistusten sijaan päihdehaittojen vähentämisen painopiste on siirrettävä nykyistä saavutettavimpiin ja toimivimpiin palveluihin. Toimenpiteitä tarvitaan jo tämän hallituskauden aikana, Andersson sanoo.

Andersson esitti vakavan huolensa metsien hiilinielun pienentymisestä – vaatii metsien siirtämistä ympäristöministeriön alaisuuteen

Andersson kuvasi puheessaan Suomessa tapahtunutta metsien hiilinielun pienentymistä katastrofaaliseksi. Hänen mukaansa Metsähallituksen hakkuutavoitteille on jatkossa asetettava pysyvä katto ja hakkuiden ulkopuolelle on rajattava vanhat, luonnontilaiset sekä uhanalaisiin luontotyyppeihin kuuluvat metsät.

Tämän lisäksi Anderssonin mukaan Suomen metsien hallinnointia on kuitenkin myös parannettava.

– Suomen metsärikkaus on muuttunut päästölähteeksi, kalliiksi ongelmaksi. Valtio hakkaa korvaamattoman arvokkaita luontoaarteitaan. Minusta nyt on aika vetää johtopäätökset ja tehdä tarvittavat muutokset. On aika siirtää Suomen metsät maa- ja metsätalousministeriöstä ympäristöministeriön alaisuuteen, Andersson vaati.

 

Puheenjohtaja Li Anderssonin linjapuhe puoluekokouksessa 12.6.2022

Hyvät toverit ja ystävät,

Bästa vänner och kamrater!

Kiitos tästä viikonlopusta. Keskusteluja, juhlia, ystäviä, uudet periaate- ja tavoiteohjelmat sekä paljon hyväksyttyjä aloitteita, jotka vievät puoluettamme eteenpäin. Olemme kaikki saaneet ammentaa voimaa tuleviin vaaleihin toisistamme, tästä on hyvä jatkaa! Työmme hyvinvoinnin ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden lisäämisen sekä reilun siirtymän puolesta on edelleen kesken ja aiomme sitä jatkaa.

Toivottavasti kaikki ovat kokousmateriaaleista panneet merkille tammikuussa järjestettävän puolueristeilyn. Mikä voisikaan olla parempi tapa aloittaa vaalivuosi kuin laittaa laiva täyteen vasemmistolaisia ja viettää hieno viikonloppu yhdessä? Tämä puoluekokous on jälleen osoittanut, miten paljon tässä joukossa on voimaa. Toivon, että näen mahdollisimman monet teistä myös tammikuussa risteilyllä.

Hyvät toverit ja ystävät,

Tämän viikonlopun aikana moni on puhunut erittäin vakuuttavasti ja myös omasta ammatillisesta osaamisestaan kummuten suomalaisen päihdepolitiikan uudistamisen tarpeesta. Tämä, jos joku, on aihe jossa vasemmistoliitolla on oltava vahva ääni. Heidän puolesta, joiden ääni ei yhteiskunnallisessa keskustelussa kuulu. Heidän puolesta, jotka liian usein esitetään vain ongelmana tai häiriönä.

Päihteitä käyttävien

ihmisten putkakuolemat ja kasvava määrä nuorten huumekuolemia ovat estettävissä olevia ihmisoikeusloukkauksia. Kuten kokouksessa eilen kuulimme, Suomessa menehtyy huumausainekuolemiin enemmän ihmisiä kuin koskaan aikaisemmin.

Missä ovat kriisikokoukset, missä iltalehtien lööpit?

Muutos parempaan edellyttää, että yhteiskuntamme alkaa vihdoin kuuntelemaan ja myös kuulemaan, mitä alan ammattilaiset ja alan tutkijat meille suosittelevat. Rangaistusten sijaan päihdehaittojen vähentämisen painopiste on siirrettävä nykyistä saavutettavampiin ja toimivampiin palveluihin. Toimenpiteitä tarvitaan jo tämän hallituskauden aikana. Tarvitsemme käyttöhuoneet sallivan lainsäädännön, korvaushoitoon pääsyn helpottamista sekä lisää toimia ja koulutusta yliannostusten ehkäisemiseksi. Kuluneella puoluekokouskaudella puolueen päihdepoliittinen työryhmä on työstänyt puolueelle päihdepoliittista ohjelmaa, jonka julkaisemme pian puoluekokouksen jälkeen, huomioiden ne linjaukset mitä olemme täällä hyväksyneet. Me vasemmistossa vaadimme päihdepolitiikkaan inhimillisyyttä.

Me olemme liike, joka uskoo ja puolustaa jokaisen ihmisen ihmisarvoa.

Ett av de teman som många av er har talat om under det här veckoslutet är hur vårt samhälle behandlar dem som lever med missbruk och beroenden. Det dör mera människor än någonsin i Finland på grund av överdoser, men trots det fortsätter majoriteten av våra beslutsfattare att inte lyssna på det som forskare och sakkunniga rekommenderar att borde göras. Vi måste satsa på mer tillgänglig och bättre service istället för bestraffning. Vi behöver lagstiftning som möjliggör brukarrum och mer åtgärder och utbildning för att förhindra överdoser.

Vänstern försvarar och arbetar för varenda människas människovärde.

Mutta hyvät ystävät,

Tämän viikonlopun aikana täällä on myös puhuttu lähimetsistä, tuntureista ja Itämerestä. Kansanedustaja Mai Kivelä puhui eilen luonnon monimuotoisuuden hupenemisesta, ja vertasi sitä muttereiden irrottamiseen lentokoneesta. Emme tiedä missä ekosysteemien romahtamisen raja menee, tai kuinka lähellä katastrofia jo olemmekaan. Siksi tarvitsemme vahvempia toimia luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi. Myös meidän, ihmisten, vuoksi.

Tänä vuonna metsien liialliset hakkuut käänsivät metsämaat hiilinielun sijaan päästölähteeksi. Tätä ei voi sanoa kyllin voimakkaasti: tämä on katastrofaalinen epäonnistuminen.

Meidän on kyettävä kääntämään kehityksen suunta välittömästi. Tilanne vaatii uusia toimia ja uutta ajattelua. Suomen metsärikkaus on muuttunut päästölähteeksi, kalliiksi ongelmaksi. Valtio hakkaa korvaamattoman arvokkaita luontoaarteitaan. Minusta nyt on aika vetää johtopäätökset ja tehdä muutoksia. On aika siirtää Suomen metsät maa- ja metsätalousministeriöstä ympäristöministeriön alaisuuteen. Metsähallituksen hakkuutavoitteille on asetettava pysyvä katto ja hakkuiden ulkopuolelle on rajattava vanhat, luonnontilaiset sekä uhanalaisiin luontotyyppeihin kuuluvat metsät.

Luonnolla ei ole varaa odottaa. Meillä ei ole varaa odottaa. Suomessa on aika tehdä luonnon kunnianpalautus. Tämä hallitus on nostanut luonnonsuojelun rahoituksen historiallisen korkealle tasolle. Se on kuitenkin moninkertaisesti liian vähän siihen nähden, mitä Luontopaneeli on arvioinut tarpeeksi. Siksi luonnonsuojelun rahoitusta on edelleen nostettava tuntuvasti, ja pysyvästi, joka vuosi.

Hyvät toverit ja ystävät,

Eduskuntavaalit ovat noin 10 kuukauden kuluttua. Meidän seuraava tehtävämme on kertoa kaikille suomalaisille, mistä näissä vaaleissa on kyse.

Gallupjohdossa olevan kokoomuksen vaihtoehto on koko tämän hallituskauden aikana ollut puolentoista miljardin euron leikkaukset ihmisten sosiaaliturvaan ja eläketurvaan. Nyt nousevien hintojen ja kalliiden polttoaineiden aikana Orpo yrittääkin pakittaa sanomalla, että he eivät toteuttaisi näitä leikkauksia “juuri nyt”.

Mutta hyvät kokoomuslaiset, me tiedämme, että te olette valmiita toteuttamaan leikkaukset, koska te teitte sen viimeksi ollessanne vallassa.

Silloin heikennyksiltä välttyivät vain kaikkein varakkaimmat ja parhaiten toimeentulevat suomalaiset. Kärsijöinä olivat paitsi lapset ja nuoret, joiden tulevaisuutta vahingoitettiin koulutusleikkauksilla, myös Suomen hyvinvointipalveluiden työntekijät, joiden palkkoja leikattiin.

Näissä eduskuntavaaleissa on kyse siitä, valitsemmeko Suomessa pienituloisten ihmisten kurjistamiseen perustuvan politiikan vai tasa-arvon vahvistamisen.

Me olemme näyttäneet vuosien kurjistamispolitiikan jälkeen, että tasa-arvon vahvistaminen on mahdollista. Vasemmistoliitto on koko tämän hallituskauden ajan johdonmukaisesti tehnyt töitä koulutuksen puolesta, sosiaaliturvan vahvistamiseksi ja köyhyyden vähentämiseksi.

Me emme tulleet hallitukseen leikkaamaan ja kurjistamaan. Me tulimme luomaan oikeudenmukaista yhteiskuntaa, vähentämään eriarvoisuutta ja kasvattamaan hyvinvointia. Ja sen me myös teimme. Tämän hallituskauden aikana on tehty useita parannuksia pienimpiin eläkkeisiin ja perusturvaan. Lisäksi juuri tällä viikolla eduskunta hyväksyi elokuussa voimaan astuvan ylimääräisen korotuksen kaikkiin kansaneläkeindeksiin sidottuihin indeksiin. Tämä tärkeä parannus päätettiin nimenomaan vasemmistoliiton vaatimuksesta.

Olen viimeisten viikkojen aikana saanut valtavasti viestejä työeläkkeen varassa eläviltä. Ihmiset ovat huolissaan siitä, että työeläkkeellä olevat jäävät nyt elinkustannusten nousun kompensoimiseksi päätettyjen toimenpiteiden ulkopuolelle. Tästäkin syystä ruuan arvonlisäveron laskeminen on parempi vaihtoehto, kuin yleiset ansiotuloverokevennykset, jos päätämme lähteä veronkevennysten tielle.

Tämän lisäksi olisi äärimmäisen tärkeää, että työmarkkinaosapuolet ottaisivat kantaa siihen, voidaanko työeläkejärjestelmän puitteissa tehdä samantyyppinen aikaistettu indeksitarkistus työeläkkeisiin kuin mitä hallitus teki kansaneläkeindeksiin sidottujen etuuksien osalta. Tämä olisi meidän mielestä tarpeen.

Det är cirka 10 månader kvar till riksdagsvalet. Det kommer att vara ett centralt linjeval för Finlands framtid. Vi har under den här regeringsperioden visat att det är möjligt att stärka jämlikheten och välfärden. Regeringen har gjort flera förbättringar både av de minsta pensionerna och socialskyddet. Samlingspartiet däremot, har under hela den här valperioden byggt sin ekonomiska linje på nedskärningar på 1,5 miljarder i social- och pensionsskyddet. Nu försöker Orpo backa och säga att de inte vill genomföra de här nedskärningarna ”just nu”. Bästa samlingspartister, vi vet att ni är beredda att genomföra de här nedskärningarna, för det var precis det ni gjorde senaste ni var i regeringen.

Hyvät ystävät ja toverit,

On selvää, että köyhyyden ja eriarvoisuuden vähentämiseksi tarvitaan vielä huomattavan paljon kunnianhimoisempaa politiikkaa kuin mitä Suomessa on tähän asti nähty. Mutta sen voin luvata, että tämä puolue taistelee jokaisessa mahdollisessa yhteydessä jokaisesta mahdollisesta parannuksesta sosiaaliturvaan, mitä meidän vain on mahdollista saada läpi. Jokainen parannus, pienikin sellainen, tarvitaan. Tämä todella on kysymys joka erottaa vasemmistoliiton kaikista muista puolueista Suomessa. Me jatkamme taistelua kaikissa tilanteissa ja viimeiseen asti.

Ensi hallituskaudella on aika siirtyä perustuloon tai vähintään ottaa oikeita askeleita sen suuntaan. Työvoimapoliittisten karenssien poistaminen, lapsilisien sitominen indeksiin, perusturvaetuuksien nostaminen ja yhdistäminen sekä opiskelun laajamittainen mahdollistaminen työttömyysturvalla ovat kaikki tärkeitä parannuksia joihin seuraavaksi pitää ryhtyä.

Tulevat eduskuntavaalit ovat myös valinta työmarkkinoiden pelisääntöjen heikentämisen tai työntekijöiden aseman vahvistamisen välillä. Me tiedämme mitä elinkeinoelämän edustajat ja oikeisto ajavat. Olemme nähneet sen tämän kevään aikana muun muassa metsäteollisuudessa ja olemme kuulleet sen EK:n ja Suomen yrittäjien tuoreissa ulostuloissa.

Vasemmistoliitossa kukaan ei voisi vahingossa ehdottaa sunnuntailisien poistoa. Me lähdemme sen sijaan kampanjoimaan lakisääteisen minimipalkan ja kanneoikeuden puolesta, sen puolesta, että luottamusmiehen asemasta säädetään nykyistä vahvemmin laissa ja alipalkkaus kriminalisoidaan.

Eduskuntavaalit ovat myös valinta hyvinvointivaltion jatkuvan näivettymisen tai hyvinvointipalveluiden vahvistamisen välillä.

Sosiaali- ja terveydenhuollon kriisiä ei voida ratkaista ilman resursseja. Peruskoulun tai varhaiskasvatuksen ongelmia ei voida ratkaista ilman resursseja. Me tiedämme, että kokoomus on valmis puheistaan huolimatta leikkaamaan niin vanhustenhuollosta kuin koulutuksesta. Tiedämme, koska he tekivät sen myös viimeksi ollessaan vallassa. Silloinkaan he eivät kertoneet äänestäjille etukäteen, minkälaisia leikkauksia he suunnittelivat, vaan jopa poseerasivat vaaleissa “koulutuksesta ei leikata  -kylttien kanssa ja heti vaalien jälkeen päättivät historiallisista koulutusleikkauksista.

Miksi mikään olisi toisin nyt?

Tälle on vaihtoehto. Me olemme näyttäneet että se on mahdollista.

Seuraavissa eduskuntavaaleissa me tulemme esittämään ratkaisuja sosiaali- ja terveydenhuollon kriisin. Me tarvitsemme lisäpanostuksia niin palkkojen ja työehtojen parannuksiin kuin vanhustenhuollon, mielenterveyspalveluiden ja perusterveydenhuollon palveluiden vahvistamiseen. Tulemme myös esittämään jatkoa sille koulutuksen kunnianpalautukselle, jonka olemme tällä hallituskaudella on aloittaneet.

Hyvät ystävät ja toverit,

Ensi kevään vaalit ovat valintaleikkauspolitiikan tai tulevaisuususkon välillä.

Me tiedämme jo, millä argumentilla kokoomus tulee yrittämään viemään huomion pois heidän ajamistaan koulutus- ja sosiaaliturvaleikkauksista. Puhumalla velasta. Koko tämän kauden ajan tämä on ollut heidän argumenttinsa hallituksen politiikkaa vastaan.

Tämä viikonloppu toi kuitenkin mukanaan todellisen uutisen. Vuosia jatkuneen velkapelottelun jälkeen kokoomus on nyt ilmoittanut haluavansa rahoittaa velkarahalla ei-suurituloisten veronalennuksensa. Eli toisin sanoen oikeistolle ei kelpaa velka kun kyse on investoinneista hyvinvointiin tai koulutukseen, mutta kelpaa kun siitä hyötyvät kaikkein rikkaimmat. Kokoomus on valmis velkaantumaan ainoastaan, mikäli he voivat heikentää Suomen tulonjaon oikeudenmukaisuutta entisestään.

Me haluamme tehdä Suomesta hyvän maan kaikille, ei harvoille. Me tulemme omassa vaaliohjelmassamme kertaamaan, että hyvinvointipalveluihin ja sosiaaliturvaan tehtävät parannukset on mahdollista rahoittaa oikeudenmukaisilla verouudistuksilla, kun tahtotilaa vain on. Me emme kannata palkansaajien tai pienten yrittäjien verotuksen kiristymistä vaan oikeudenmukaisia keinoja puuttua verovälttelyyn. Yhteiskunnan kaikkein varakkaimpia tulee osallistaa esimerkiksi listaamattomien yritysten omistajien osinkoverotusta korjaamalla.

Toinen konkreettinen esimerkki on tällä hallituskaudella toteutettavaksi sovittu arvonnousuvero, jonka avulla on mahdollista puuttua siihen, että rikkaat siirtävät kirjansa ulkomaisiin veroparatiiseihin välttääkseen myyntivoitoista maksettavia veroja. Vastaavanlainen tai vastaavantyyppinen vero on käytössä Ruotsissa, Tanskassa, Norjassa, Ranskassa, Saksassa ja Yhdysvalloissa, koska verokikkailu veroparatiisien avulla on yksinkertaisesti väärin ja jotain mihin on haluttu puuttua hyvin monessa maassa. Paitsi Suomessa.

Täällä gallupjohtaja kokoomus on ensimmäisenä konkreettisena vaalilupauksenaan luvannut perua tämän verovälttelyyn puuttuvan lain. Miten verovälttelijöiden suojeleminen voi olla tärkeämpää, kuin valtiontalouden tasapainon ja suomalaisten hyvinvointipalveluiden rahoituksen turvaaminen?

Hyvät ystävät ja toverit,

Kuten puoluevaltuuston vastavalittu varapuheenjohtaja eilen sanoi, meidän on pakko voittaa vaalit. Pienituloisten, lasten, ikäihmisten, työttömien, yrittäjien, opiskelijoiden ja koko suomalaisen hyvinvointivaltion takia.

Meillä on ratkaisuja, jotka ovat toteuttamiskelpoisia ja mahdollisia. Meillä on ratkaisuja ja me olemme myös valmiita tekemään väsymättä töitä niiden eteen.

Koska me rakennamme valoisamman tulevaisuuden. Kaikille, ei harvoille.