Li An­ders­son: “Työ­ni va­sem­mis­to­lii­ton pu­heen­joh­ta­ja­na on kes­ken, toi­von jat­ko­kaut­ta”

Vasemmistoliiton puheenjohtaja, opetusministeri Li Andersson hakee jatkokautta vasemmistoliiton puheenjohtajana. Andersson ilmoitti tiistaina 24. syyskuuta 2019 tiedotustilaisuudessa olevansa käytettävissä puheenjohtajan tehtäviin myös seuraavalla kolmivuotisella puoluekokouskaudella. Vasemmistoliitto valitsee uuden puheenjohtajiston 15.–17. marraskuuta Kuopiossa järjestettävässä puoluekokouksessaan.

“Kuluneen kolmen vuoden aikana olemme käynnistäneet uudistustyön, jonka tuloksista olen todella ylpeä. Kuntavaaleissa 2017 saavutimme ensimmäisen kuntavaalivoittomme vasemmistoliittona, ja tänä keväänä teimme ensimmäisen eduskuntavaalivoiton sitten vuoden 1995. Viime aikoina olemme uudistaneet myös sekä vasemmistoliiton visuaalisen ilmeen että tapamme viestiä, mitkä molemmat näkyvät kannatuksessamme. Puolet yli 11 000 jäsenestämme on liittynyt puolueeseen vuoden 2011 jälkeen, mikä tarkoittaa, että vasemmistoliitto on uudistunut nopeammin kuin yksikään toinen suomalainen puolue. Tätä hyvin käyntiin lähtenyttä työtä haluan jatkaa”, Andersson sanoo.

Uudistamisen rinnalla Anderssonia ajaa halu vahvistaa vasemmistoliiton roolia yhteiskunnan tulevaisuuden kannalta keskeisimmissä kysymyksissä: oikeudenmukaisen ilmastosiirtymän, hyvinvointipalveluiden vahvistamisen sekä teknologiseen murrokseen vastaamisessa.

“Ilmastokriisin ratkaisussa onnistutaan vain, jos onnistumme yhdistämään kunnianhimoiset ilmastotoimet eriarvoisuutta vähentävään talouspolitiikkaan. Oikeudenmukainen siirtymä tarkoittaa, että ympäristöystävälliset valinnat tehdään mahdollisiksi kaikille, ei harvoille. Jos haluamme, että ihmiset käyttävät joukkoliikennettä nykyistä enemmän, on sen näyttävä nykyistä matalampina joukkoliikenteen lippujen hintoina ja panostuksina palvelutason parantamiseen. Jos haluamme, että ihmiset vaihtavat vähäpäästöisiin ajoneuvoihin, on siitä tehtävä kohtuuhintaista myös heille, joilla ei ole varaa uuteen autoon.”

Myös hyvinvointipalveluiden on Anderssonin mukaan kuuluttava kaikille, ei vain valmiiksi hyvinvoiville.

“Hyvinvointivaltiossa ei ole kyse vain kokoomuksen markkinoimasta mahdollisuuksien tasa-arvosta, vaan tasa-arvosta, joka toteutuu myös käytännössä. Ei riitä, että Suomessa on maksuton koulutus, jos koulutus on vahvasti periytyvää. Ei riitä, että Suomessa on julkinen terveydenhuolto, jos terveyserot pysyvät suurina. Yhteiskuntaa ei voi kutsua hyvinvointivaltioksi, ellei se huolehdi siitä, että tasa-arvo näkyy käytännössä niin pieninä tulo- ja terveyseroina, korkeana koulutustasona kuin myös luokkanousun mahdollisuutena”, hän sanoo.

Kolmas vasemmistoliitolle keskeinen teema liittyy Anderssonin mukaan työn tulevaisuuteen ja teknologiaan.

“Teknologinen kehitys, automatisaatio ja datan hyödyntäminen  muuttavat taloutta ja työmarkkinoita nopeammin kuin kenties koskaan aikaisemmin. Muutos näkyy jo nyt niin teollisuudessa, sosiaali- ja terveydenhuollossa kuin vaikkapa kaupan alalla. Tämä tarkoittaa osaamisvaatimusten kasvua. Alustavien arvioiden mukaan jopa 80 prosenttia syntyvistä työpaikoista tulee edellyttämään korkeakoulutasoista osaamista, ja tähän meidän on kyettävä yhteiskuntana vastaamaan. Koulutusta on vahvistettava jo varhaisessa vaiheessa. Tämä tarkoittaa niin varhaiskasvatuksen osallistumisasteen nostoa, perusopetuksen vahvistamista kuin aikuisten jatkuvan oppimisen mahdollisuuksien lisäämistä. Työttömyyttä torjutaan parhaiten osaamista kasvattamalla, ja tämän puolesta vasemmistoliiton tulee toimia nyt ja jatkossa.”

Anderssonin mukaan hänelle puoluejohtajana keskeistä on rakentaa vasemmistoliitosta moniäänistä ja monipuolista kansanliikettä, joka toimii kokoavana voimana kaikille aiempaa paremman yhteiskunnan puolesta työskenteleville.

“Vasemmistoliitto on kyllä-puolue. Kyllä, ilmastokriisi on ratkaistavissa. Kyllä, me voimme ratkaista vanhustenhuollon kriisin. Kyllä, me voimme tehdä lukiosta ja ammatillisesta koulutuksesta maksutonta – ja kyllä, myös nykyistä lyhyempi työaika on mahdollista toteuttaa. Meillä on varaa parempaan, ja sen puolesta haluan tehdä töitä jatkossakin. Siksi olen käytettävissä vasemmistoliiton puheenjohtajaksi myös seuraavalla puoluekokouskaudella.”