Li An­ders­son vap­pu­pu­hees­saan: Työ­voi­ma­pu­laa ei rat­kais­ta va­lai­se­mal­la ra­ken­nuk­sia kii­tos­vä­reil­lä tai lah­ja­ba­naa­neil­la – Suo­mi tar­vit­see jul­ki­sen sek­to­rin palk­ka-oh­jel­man

Vasemmistoliiton puheenjohtaja Li Andersson korostaa vappupuheessaan, että vasemmistoliitto ei tule hyväksymään potilasturvallisuuslakia, joka puuttuisi hoitajien lakko-oikeuteen. Hän kertoo puolueen esittävän hallitukselle, että sen tulisi pikaisesti selvittää keinoja lisätä työnantajien vastuuta huolehtia henkilöstön riittävyydestä ja puuttua potilasturvallisuuden vaarantumiseen normaalioloissa. 

– Tämä maa tarvitsee julkisen sektorin palkkaohjelman lisäksi selvästi todellisen potilasturvallisuuslain. Ei sellaista lakia, jolla pyritään murtamaan työntekijöiden lakkoa, vaan lainsäädäntöä, joka vahvistaa työnantajien vastuuta huolehtia henkilöstön riittävyydestä ja potilasturvallisuuden toteutumisesta joka päivä.

Andersson muistuttaa, että hoitoalan ammattilaisten lakko on osoittanut, että hoitajapula on vaarantanut potilasturvallisuuden jo pitkään ennen meneillään olevia lakkoja. Konkreettisimmin tämä ilmeni lakon aikaisen suojelutyön järjestämisessä, jolloin työssä oli usein enemmän henkilökuntaa kuin säännöllisissä työvuoroissa lakon ulkopuolella. 

– Miten maa, joka kuuluu maailman vauraimpiin ja tasa-arvoisimpiin, on onnistunut pitämään näin huonoa huolta hyvinvointipalveluistaan ja niiden tekijöistä? Syy löytyy viime vuosikymmenen aikana harjoitetusta talouspolitiikasta ja jatkuvista säästöistä ja sopeutuksista, Andersson kommentoi puheessaan julkisten alojen hankalaa tilannetta. 

Andersson toteaa, että Suomen julkisten alojen työvoimapula ei ratkea hyvän mielen kampanjoilla. 

– Tämä ongelma ei ratkea valaisemalla rakennuksia kiitosväreillä tai jakamalla lahjabanaaneja. Tämä ongelma ratkeaa osoittamalla arvostusta julkisia aloja kohtaan – eli suomeksi sanottuna rahalla. Tarvitaan konkreettisia parannuksia ammattilaisten työoloihin, työehtoihin ja palkkaukseen. Vasemmistoliitto kannattaa julkisen sektorin palkkaohjelmaa. Me olemme valmiita maksamaan sen rahoituksesta. 

Hän painottaa myös yhteistä vahvaa rintamaa rauhan ja ihmisoikeuksien puolesta ja muistuttaa yhteisestä vastuusta ryhtyä väkeviin toimiin, jotta Venäjän Ukrainassa käymän sodan rahoittaminen lopetetaan.

– Meidän on kyettävä laittamaan loppu Venäjän veriöljyn ja verikaasun tuonnille. Ukrainalaiset taistelevat juuri nyt henkensä ja vapautensa puolesta. Vähintä mitä me voimme tehdä, on varmistaa, että Venäjän sotakoneen rahoitus fossiilienergian tuonnilla loppuu välittömästi. Me emme halua enää veriöljyä Suomeen. Me emme halua enää veriöljyä Eurooppaan, Andersson sanoo. 

Hänen mukaansa siirtymässä fossiilisista polttoaineista ilmastoystävällisiin energiamuotoihin tulee varmistaa, etteivät yksittäiset ihmiset joudu muutoksen maksajiksi. 

– Ihmisillä tulee olla varaa lämmittää kotinsa ja kulkea töissä jatkossakin, Andersson painottaa.

Puolalainen moderni vasemmistopuolue Razem ja Ukrainan vasemmistoliike käynnistivät vappupäivänä kampanjan Ukrainan ulkomaisten velkojen anteeksiantamiseksi. Andersson kertoo, että vasemmistoliitto tukee kampanjaa.

– Velkojen anteeksiantaminen olisi kansainväliselle yhteisölle konkreettinen tapa tukea Ukrainaa ja vahvistaa Ukrainan taloudellista itsemääräämisoikeutta sekä maan jälleenrakentamisen edellytyksiä, kun sota joskus loppuu.

Lue Anderssonin koko puhe täältä.