Pia Lo­hi­kos­ki: Yri­tys­tuet on suun­nat­ta­va nii­tä oi­keas­ti tar­vit­se­vil­le

Vasemmiston kansanedustaja Pia Lohikoski kiittelee hallituksen päätöstä ottaa yleisen kustannustuen piiriin myös liiketoimintaa harrastavat yhdistykset ja säätiöt. Lohikosken mielestä on tärkeää, että hallitus on määrätietoisesti lähtenyt tukemaan yrityksiä ja pelastamaan työpaikkoja.

Lohikoski kirjoittaa blogissaan, että yritystukien kohdentaminen ei ole helppo tehtävä. Business Finlandin kautta jaettavat yritystoiminnan kehittämistuet eivät ole kaikilta osin kohdentuneet kaikkein eniten tukea tarvitseville.

– Siksi on hyvä, että nyt pöydällä on uusia tukimalleja, jotka kattavat yritysten kiinteitä kuluja, kuten palkkoja ja vuokria, Lohikoski sanoo.

On tärkeää, että tuet kohdentuvat mahdollisimman oikeudenmukaisesti ja tarkoituksenmukaisesti.

Eduskunta käsittelee parhaillaan hallituksen esitystä ravintoloiden tulonmenetysten korvaamiseksi ja uudelleentyöllistämisen tukemiseksi. Työllistämistuen avulla ravintoloiden toiminta saadaan nopeasti ennalleen ja alan työllisyys nostettua kriisistä. Eduskunnan käsittelyssä on lisäksi toimialariippumaton uusi kustannustuki. Lohikosken mukaan tässäkin tapauksessa on tärkeää kiinnittää huomiota siihen, että tuet kohdentuisivat mahdollisimman oikeudenmukaisesti ja tarkoituksenmukaisesti.

– Olen erittäin iloinen siitä, että yleisen kustannustuen piiriin otettiin myös liiketoimintaa harrastavat yhdistykset ja säätiöt. Tämä on tärkeää esimerkiksi työväentaloille, joiden tulonmenetykset ovat merkittävät, samalla kun kiinteät kulut juoksevat, Lohikoski sanoo.

Yleinen kustannustuki on tärkeä esimerkiksi työväentaloille, joiden tulonmenetykset ovat merkittävät.

Sosiaali- ja terveysalalla on monia yhdistyksiä, joiden liiketoiminta on koronan takia käytännössä lakannut, kun Kelan ja kuntien tukema kuntoutus- ja muu palvelutoiminta on keskeytetty. Näiden asiakkaina on monesti yhteiskunnan heikoimmassa asemassa olevia ihmisiä.

Hallituksen esityksen mukaan sekä ravintolatuki että kustannustuki vaikuttavat tuensaajien vuoden 2020 voitonjakokelpoisiin varoihin. Koska tuki jaetaan vain yrityksille, joiden liikevaihto on merkittävästi kutistunut, ei ole odotettavissa, että kovin moni tuensaaja olisi jakamassa osinkoja ensi keväänä.

– Jos yritys kuitenkin onnistuisi tekemään isoja voittoja, voitonjakokelpoisista varoista vähennettäisiin tuen määrä, Lohikoski täsmentää.

Tuki jaetaan vain yrityksille, joiden liikevaihto on merkittävästi kutistunut.

Lohikoski esitti toimenpidealoitteessaan 6.5., että hallituksen tulisi varmistaa veroparatiiseja hyödyntävien ja isoja osinkoja maksavien yritysten rajaaminen koronatukien ulkopuolelle. Hän on myös esittänyt, että kansainvälisesti toimivia yrityksiä velvoitettaisiin julkaisemaan maakohtainen veroraportti, joka toisi läpinäkyvyyttä yritysten verojärjestelyihin.