Mai Ki­ve­lä: On­nis­tuak­seen glo­baa­li ym­pä­ris­tö­po­li­tiik­ka tar­vit­see myös glo­baa­lia ta­sa-ar­voa

Valtion tarvitsevat mittareita, joilla pystytään arvioimaan Agenda2030:n kestävän kehityksen edistymistä yli budjetti- ja vaalikausien.

Globaali ympäristökriisi on polttavin kestävän kehityksen este. Jos ilmasto-olosuhteet ja luonnon monimuotoisuus maapallolla romahtavat, tuhoutuu samalla ihmisen elinympäristö ja mahdollisuutemme rakentaa oikeudenmukaisempaa maailmaa, sanoo Vasemmistoliiton kansanedustaja Mai Kivelä.

Globaali ympäristökriisi on polttavin kestävän kehityksen este.

Kivelä piti tänään Vasemmistoliiton ryhmäpuheen eduskunnassa. Puheessa Kivelä painotti, että lasten oikeudet, Agenda2030-tavoitteet sekä ympäristöpolitiikka liittyvät keskeisesti toisiinsa.

Tällä viikolla vietetään lapsen oikeuksien viikkoa, jonka teemana on lapsen oikeus hyvään kohteluun. Köyhyyteen puuttuminen ja lasten kouluun pääsy perhetaustasta tai sukupuolesta riippumatta ovat avaintekijöitä lasten hyvinvointiin.

Agenda2030:n perusajatus, ketään ei jätetä jälkeen, on nyt erityisessä vaarassa, koska koronapandemian takia satojen miljoonien lasten koulunkäynti on estynyt. Tällä tulee olemaan mittavat vaikutukset ihmisoikeuksien toteutumiseen ja kestävään kehitykseen.

Kivelä painotti puheessa Suomen tarvetta jatkaa työtään sen eteen, ettei ainuttakaan lasta jätetä syrjään. 

Politiikkamme tarvitsee johdonmukaisuutta.

Tarvitsemme tiekartan sille, miten ohjaamme jatkossa 0,7 prosenttia BKT:stamme kehitysyhteistyöhön muiden Pohjoismaiden tapaan, Kivelä sanoo.

Kivelän mukaan valtiot tarvitsevat mittareita, joilla pystytään arvioimaan Agenda2030:n tavoitteiden etenemistä: ekologista velkataakkaa, politiikkatoimien vaikuttavuutta sekä kestävän kehityksen edistymistä yli budjetti- ja vaalikausien.

Politiikkamme tarvitsee johdonmukaisuutta. Maailmankauppa, ulko- ja turvallisuuspolitiikka, ilmasto- ja ympäristöpolitiikka ja jopa koulutuspolitiikka ovat kehityspolitiikan lisäksi alueita, joilla vaikutetaan siihen, että hyvinvointi jakautuisi maailmassa tasaisemmin, Kivelä sanoo.  

Suomen kaltaisen vauraan maan on tuettava kestävää kehitystä myös muualla niin, ettei ketään jätetä jälkeen. Globaali ympäristöpolitiikka tarvitsee onnistuakseen myös globaalia tasa-arvoa. Siksi vasemmistoliitto kannattaa mietintöä, sanoo Kivelä.