Mai Ki­ve­lä: Suo­meen pe­rus­tet­ta­va kan­sa­lais­raa­ti il­mas­to­toi­mien vauh­dit­ta­mi­sek­si

Joukko Vasemmistoliiton kansanedustajia on jättänyt 23.6.2021 toimenpidealoitteen, jossa ehdotamme satunnaisesti valituista suomalaisista koostuvan raadin perustamista.

Kansalaisraati olisi täydennys ylivaalikautisten ja poliittisesti hankalien ongelmien ratkaisemiseen.

Ilmastotoimiin tarvitaan Suomessa vauhtia. Huhtikuussa 2021 hallituksessa todettiin Suomen hiilineutraaliustavoitteen saavuttamisesta puuttuvan vielä 11 miljoonan hiilidioksiditonnin edestä päästövähennystoimia. Toimenpiteitä tarvitaan vielä rutkasti lisää, ja niiden on oltava oikeudenmukaisia, jotta suomalaiset hyväksyvät ne.

– Kansalaisraati olisi täydennys ylivaalikautisten ja poliittisesti hankalien ongelmien ratkaisemiseen, toteaa kansanedustaja Mai Kivelä.

Raadissa toimisi eri ikäisiä ja eri puolelta Suomea olevia ihmisiä.

Raadissa toimisi eri ikäisiä ja eri puolelta Suomea olevia ihmisiä. Heille tarjottaisiin työnsä pohjaksi paras tieteellinen tieto, ja raati valmistelisi ehdotuksia tehokkaiksi päästövähennys- ja luonnonsuojelutoimiksi. Eduskunta käsittelisi raadin ehdotukset.

Kivelä painottaa aloitteessa, että ihmisillä täytyy olla enemmän mahdollisuuksia osallistua elinympäristöönsä vaikuttavaan päätöksentekoon.

– Näin toimet voivat myös kohdentua oikeudenmukaisesti ja kansalaisten oikeustajua kunnioittaen sekä erilaisten ihmisten yhteiskunnallisuutta osallisuutta lisäten, Kivelä sanoo.

Lisätietoja:
Mai Kivelä
mai.kivela(at)eduskunta.fi