Met­sä­rau­ha! Met­sä­hal­li­tuk­sen ei tu­le ha­ka­ta yh­tä­kään van­hal­ta tai luon­non­ti­lai­sel­ta vai­kut­ta­vaa met­sää, en­nen kuin riip­pu­mat­to­mat kri­tee­rit on saa­tu val­miik­si

Suomessa on edelleen suojelematta vanhaa, luonnontilaista tai luonnontilaisen kaltaista metsää myös valtion omilla mailla. Nämä metsät on välttämätöntä suojella niin nopeasti kuin mahdollista lajikadon pysäyttämisen vuoksi.

Vasemmistoliiton kansanedustajat Veronika Honkasalo ja Mai Kivelä jättivät kirjallisen kysymyksen siitä, millä aikataululla nämä metsät saadaan suojeltua.

– Vaikka Orpon hallitusohjelmassa linjataan, että näiden kaltaiset metsät suojellaan, suojelun kansalliset kriteerit eivät ole vielä valmiit. On epäilys, ettei kriteerejä ole valmisteltu tieteellisesti riippumattomalla tavalla vaan poliittisessa ohjauksessa niin löyhiksi, ettei arvometsää tarvitsisi siirtää talouskäytöstä suojeluun, toteaa Honkasalo.

Luonnon monimuotoisuuden hupeneminen tapahtuu Suomessa juuri metsissä, ja erityisesti vanhoissa metsissä niiden lajirikkauden vuoksi. Metsähallitus on ilmoittanut suunnittelevansa hakkuita myös sellaisiin kohteisiin, joiden suojelutarve on tällä hetkellä epäselvä. 

– On vastuutonta, että Metsähallitus suunnittelee hakkuita kohteille, jotka ovat todennäköisesti juuri sellaista arvokasta metsää, joka pitäisi suojella. Miten hakkuusuunnitelmat ovat perusteltavissa, kun kansalliset kriteerit eivät ole vielä valmiit? Miten mitkään vähänkään riskialttiit hakkuut ovat tässä tilanteessa perusteltavissa, kysyy Kivelä.

Vasemmistoliitto peräänkuuluttaakin metsärauhaa, kunnes on varmistettu, ettei yhtään enempää arvometsää tuhoudu peruuttamattomasti.

– Esitämme kohtuullisen ja varovaisuusperiaatetta noudattavan vaatimuksen, että Metsähallitus ei hakkaisi juuri nyt yhtään vanhalta tai luonnontilaiselta vaikuttavaa metsää, toteavat Honkasalo ja Kivelä.