MP Sul­daan Said Ah­med: Re­li­gious people al­so need ban­king ser­vices

Member of the Finnish Parliament, Suldaan Said Ahmed (Left Alliance, Finland), demands banking services that comply with the ethical principles of Islam in Finland. According to Said Ahmed, the lack of financial services currently puts people in an unequal position.

”Believing Muslims cannot take a loan from banks that offer loans with variable interest rates. There is no bank in Finland that offers services in accordance with Islamic ethics. This puts the Muslim population of Finland in a difficult position and makes, for example, owner-occupied housing practically impossible,” Said Ahmed says.

The primary distinctive feature of the banking system based on the Islamic religion is that interest (riba) is not charged. This rule is often interpreted as meaning that the loan must not have a variable interest rate.

In several Western countries, including the Eurozone, there are banks that operate based on the principles of Islam, such as Al Rayan Bank in Great Britain and KT Bank in Germany. KT operates in Germany as a sister company of a Turkish bank.

”The operation of such banks in these countries is made possible under certain financial conditions that do not prevent the bank from operating based on ethical or religious principles. I have now addressed the Ministry of Finance, which, in my view, should quickly clarify the conditions for such banking operations.”

”The difficulty of taking out a loan can also cause financial inequality in the long term, when religious practitioners have to live in rent instead of buying their apartment, even if it is financially possible to buy their own apartment. This shortcoming should be corrected the coming election period, Said Ahmed insists.

 

More information: Suldaan Said Ahmed, tel. +358 (0) 45 8939080


 

Suldaan Said Ahmed:
”Uskonnollis-eettisin periaattein toimivia pankkipalveluita lisättävä Suomessa”

– Uskovat muslimit eivät voi ottaa lainaa pankeista, jotka tarjoavat vaihtuvakorkoisia lainoja. Suomessa islamilaisen etiikan mukaisia palveluja tarjoavaa pankkia ei ole. Tämä asettaa Suomen muslimiväestön hankalaan asemaan ja tekee esimerkiksi omistusasumisen käytännössä mahdottomaksi, Said Ahmed sanoo.

Islamilaiseen uskontoon perustuvan pankkijärjestelmän tärkein erikoispiirre on, että korkoa (riba) ei peritä. Usein tätä sääntöä tulkitaan niin, ettei laina saa olla vaihtuvakorkoista.

Monissa länsimaissa ja myös euroalueella toimii islamin periaatteiden mukaan operoivia pankkeja, esimerkiksi Iso-Britanniassa Al Rayan-pankki ja Saksassa KT-pankki. KT toimii Saksassa turkkilaisen pankin sisaryhtiönä.

– Tällaisten pankkien toiminta on näissä maissa mahdollistettu tietyin ehdoin, jotka ovat puhtaasti taloudellisia eivätkä estä pankkia toimimasta eettisin tai uskonnollisin periaattein. Kirjallinen kysymykseni onkin osoitettu valtiovarainministeriöön, jonka tulisi nähdäkseni selvittää tällaisen pankkitoiminnan edellytyksiä pikaisesti.

– Lainan ottamisen hankaluus voi aiheuttaa pitkällä aikavälillä myös taloudellista epätasa-arvoa, kun oman asunnon ostamisen sijaan uskonharjoittajat joutuvat elämään vuokralla, vaikka taloudellisesti oman asunnon ostaminen olisikin mahdollista. ­Tämä epäkohta olisi korjattava ensi kaudella, Said Ahmed vaatii.

Lisätiedot: Suldaan Said Ahmed, p. 045 8939080