Myös pie­net kou­lu­lai­set tar­vit­se­vat vuo­ro­hoi­toa

Vasemmistoliiton kansanedustajat Veronika Honkasalo ja Katja Hänninen jättivät viime vuonna yhteisen lakialoitteen pienten koululaisten vuorohoidon järjestämiseksi. Lakialoitteen lähetekeskustelu käydään eduskunnassa tänään. Aloitteen tavoitteena on pienten koululaisten vuorohoidon ja kotona tapahtuvan hoidon järjestäminen perheille, joissa huoltajat tai ainoa huoltaja tekevät vuorotyötä. Vuorohoitoa on jo tarjolla varhaiskasvatuksessa alle kouluikäisille lapsille.

– Perheen ja työn yhteensovittamisessa on nykyistä paremmin tunnistettava perheiden moninaisuus. Liian usein keinovalikoimasta puuttuvat vuorotyötä tekevien arkea helpottavat ratkaisut. Tilanne vaatii pikaista korjaamista, sillä aamuvarhaisella, iltaisin, öisin ja viikonloppuisin työskentelevät kokevat huomattavasti harvemmin, että työajat sopivat hyvin yhteen pikkulapsiarjen kanssa kuin säännöllistä päivätyötä tekevät, sanoo Veronika Honkasalo.

Vuorotyötä on tehty tietyillä aloilla aina ja se tuskin tulee tulevina vuosina vähenemään. Esimerkiksi kauppojen aukioloaikojen vapauttaminen on vain kiihdyttänyt kehitystä, jossa siirrytään kohti 24/7-yhteiskuntaa.

On myös hyvin luokka- ja tulosidonnaista, miten perheissä pystytään ratkomaan vuorotyön tuomia ongelmia.  Hyvätuloinen lääkäri voi siis palkata lapsenhoitoapua, pienituloinen kaupanmyyjä ei.

– Tarvitsemme lisää tutkimusta siitä, minkälaiset vaikutukset kauppojen aukioloaikojen vapauttamisella on ollut työntekijöiden erilaisiin elämäntilanteisiin, kuten pienten lasten perheisiin. Yksinhuoltajat ovat erityisen hankalassa tilanteessa varsinkin, jos turvaverkot puuttuvat. Yhteiskunnan palvelut on saatava vastaamaan perheiden erilaisiin tilanteisiin. Tähän pyrimme lakialoitteellamme vastaamaan, sanoo Katja Hänninen.

Osa kunnista tarjoaa myös koululaisille vuorohoitoa. Oikeus saada pienille koululaisille vuorohoitoa ei voi kuitenkaan riippua kotikunnasta. Lapsen oikeuksien ja perheiden yhdenvertaisuuden kannalta on oleellista, että asiasta säädetään laissa ja oikeus saada vuorohoitoa  taataan näin koko maassa. Myös vuorotyötä tekevät ovat keskenään hyvin erilaisissa asemissa.

– On myös hyvin luokka- ja tulosidonnaista, miten perheissä pystytään ratkomaan vuorotyön tuomia ongelmia.  Hyvätuloinen lääkäri voi siis palkata lapsenhoitoapua, pienituloinen kaupanmyyjä ei, Hänninen sanoo.

Varhaiskasvatuksen puolelta löytyy tutkimustietoa vuorohoidon kehittämisestä. Tärkeitä kysymyksiä ovat esimerkiksi, miten vuorohoidossa voidaan edistää lapsen arjen ennakoitavuutta, tuttuja rutiineja ja pysyviä vuorovaikutussuhteita vuorohoidon henkilöstön kanssa.

– Vuorohoidon kehittämistä on tärkeä jatkaa myös pienten koululaisten kohdalla. Vuorohoidossa on mukana hyvin erilaisia perheitä, joten yksi ratkaisu ei sovi kaikille ja yhteistyö lapsen huoltajien kanssa on tärkeää, sanoo Honkasalo.