Nä­mä bud­jet­ti­rii­hen 5 il­mas­to­toi­men­pi­det­tä si­nun on syy­tä tie­tää

Vasemmistoliitto teki väsymättä töitä, jotta budjettiriihessä saatiin lyötyä lukkoon kunnianhimoisia ilmastotoimia. Hallituksen tavoite on, että Suomi on hiilineutraali vuonna 2035 ja hiilinegatiivinen nopeasti sen jälkeen. Näistä toimenpiteistä päätimme.

1. TURPEEN ALASAJO ON ALKANUT

Turpeen energiakäyttö on vihdoin jäämässä historiaan. Sen hiilipäästöt ovat suhteessa tuotettuun energiaan Suomessa suuremmat kuin muissa polttoaineissa, ja siksi turpeen käyttöä vähentämällä päästöjä leikataan nopeasti. Päätimme, että turpeen verotus lähes kaksinkertaistetaan, ja samalla turpeelle rakennetaan lattiahintamekanismi, jolla turpeen käyttö puolittuu vuoteen 2030 mennessä. Tämän lisäksi muiden haitallisten lämmityspolttoaineiden verotusta korotetaan.

 •  Osana lämmityspolttoaineiden veron korotusta turpeen verotus kiristyy 2,7 eurolla megawattituntia kohden.
 • Turpeen vero lähes kaksinkertaistetaan, ja samalla turpeelle rakennetaan lattiahintamekanismi, joka takaa että turpeen käyttö vähintään puolittuu vuoteen 2030 mennessä.
 • Mekanismin yksityiskohdistka päätetään kehysriihessä 2021 asiantuntijavalmistelun perusteella. 
 • Hallitus käyttää osan Euroopan Unioninin oikeudenmukaisen siirtymän rahastosta (JTF) turvetta korvaavien investointien tukemiseen. 
 • Lämmityspolttoaineiden, kuten esimerkiksi kivihiilen, maakaasun ja polttoöljyn, verotusta korotetaan nettomääräisesti 105 miljoonalla eurolla vuoden 2021 alusta.

2. Kohti puhdasta ja reilua teollisuutta

Ohjaamme teollisuutta kohti puhdasta ja uusiutuvaa energiaa. Energiamurros vaikuttaa väistämättä ihmisten työhön ja toimeentuloon. Haluamme varmistaa, että ilmastoystävällinen yhteiskunta rakennetaan niin, että kaikista pidetään huolta. Voit lukea lisää vasemmistoliiton reilun siirtymän ohjelmasta täältä. Neuvottelimme siitä, että teollisuuden sähkövero lasketaan EU:n sallimaan minimiin heti ensi vuoden alusta: siten vauhditamme teollisuuden sähköistymistä ja siirtymistä kohden vähähiilisyyttä.

 • Teollisuuden sähkövero alennetaan EU:n minimitasolle – tämä vauhdittaa teollisuuden sähköistymistä.
 • Teollisuuden energiaveron palautusjärjestelmä poistetaan neljän vuoden siirtymäajalla siten, että vuodelta 2025 yritykset eivät enää ole oikeutettuja palautukseen. 
 • Olemassa olevan energiatuen avulla tuetaan teollisuuden siirtymistä päästöttömiin teknologioihin siirtymäaikana ja myös sen jälkeen. 
 • Vuoden 2021 loppuun mennessä laaditaan energiaverotuksen tiekartta, joka yhdessä päästökaupan kanssa tukee 2035 hiilineutraalisuustavoitteen toteutumista.

3. Saastuttamisesta ei enää palkita

Haluamme varmistaa, että Suomessa tuetaan energiaystävällisen teollisuuden kilpailukykyä ja siksi laitamme lopun haitalliselle päästökauppakompensaatiolle. Päätimme budjettiriihessä, että tähän asti maksettu tuki, jolla yrityksille on korvattu päästöoikeuksien kustannuksia, ei saa jatkoa tämän tukikauden jälkeen. Sen tilalle tulee uusi tuki, jolla helpotetaan teollisuuden sähköistämistä. Näillä päätöksillä vahvistetaan ilmastoystävällisen teollisuuden kilpailukykyä.

 • Nykymuotoinen päästökauppakompensaatio lakkaa voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti. 
 • Energiaintensiivisille yrityksille luodaan uusi määräaikainen sähköistämistuki, joka kannustaa entistä tehokkaammin hiilineutraaliin tuotantoon, energiaintensiivisten yritysten sähköistämiseen ja joka huomioi kustannuskilpailukyvyn.

4. Sähköä työliikenteeseen

Ilmastopäätökset näkyvät yhä enemmän ihmisten arjessa. Päätimme, vauhdittaa  siirtymää vähäpäästöiseen liikenteeseen myös liikenteen työsuhde-etuja uudistamalla. Työsuhdeautoina käytettävien sähköautojen verotusta alennetaan, mikä vaikuttaa muutaman vuoden sisällä myös käytettyjen sähköautojen markkinoihin. Verohelpotuksia tehdään myös työsuhdepyöräilyyn.

 • Siirtymää vähäpäästöiseen liikenteeseen tuetaan toteuttamalla vuoden 2021 alusta liikenteen työsuhde-etujen verouudistus 
 • Työsuhdeautona käytettävien täyssähköautojen verotusarvoa alennetaan, ja sähköauton latausetu työpaikalla ja julkisissa latauspisteissä säädetään verovapaaksi eduksi vuosiksi 2021–2025 
 • Lisäksi työsuhdematkalipun verotusta yksinkertaistetaan ja työsuhdepolkupyörä säädetään 1 200 euroon asti verovapaaksi eduksi
 • Vuoden 2021 kehysriiheen mennessä jatkovalmistellaan työsuhdeautojen verotuksen uudistamista siten, että verotus ohjaisi valitsemaan työsuhdeautoksi vähäpäästöisen auton

5. Monimuotoinen luonto on suojeltava

Turvaamme ja kasvatamme luonnonsuojelun määrärahoja, sillä me haluamme säilyttää luonnon monimuotoisena ja elinvoimaisena. Tällä hetkellä useita lajeja uhkaa sukupuutto, emmekä voi vain katsella vierestä, kun niin tapahtuu. Neuvotteluissa onnistuimme turvaamaan luonnonsuojelun määrärahoille 100 miljoonaa euroa korkeamman rahoituksen, jotta kunnianhimoinen luonnojsuojelutyö voi jatkua myös tulevaisuudessa.

 • Ilmastonmuutoksen hillitsemisen lisäksi hallitus jatkaa historiallisen vahvaa panostustaan luonnon köyhtymisen pysäyttämiseksi. Luonnonsuojelun rahoitus on myös tulevana vuonna 100 miljoonaa euroa korkeampi kuin hallituskauden alussa.

Ps. huomioi myös nämä päätökset!

•EU:n elpymisvälineen osuudesta noin puolet käytettään ilmastonmuutoksen torjunnan edellyttämään siirtymään: kyse on miljardiluokan panostuksesta! EU:n elpymisvälineellä tullaan rahoittamaan muun muassa Suomen kestävän kasvun ohjelmia.

•Hallitusohjelman kirjaus kaukolämpöverkkoon lämpöä tuottavien lämpöpumppujen ja konesalien siirrosta sähköveroluokkaan II toteutetaan mahdollisimman pikaisesti siten, että muutokset voivat tulla voimaan vuoden 2021 aikana. 

•Valtion kehitysyhtiö Vake Oy siirretään työ- ja elinkeinoministeriön omistajaohjaukseen, ja siitä perustetaan Ilmastorahasto Oy yhtiöjärjestyksen muutoksella. Ilmastotyötä tukevaa yhtiötä pääomitetaan 300 miljoonalla eurolla vuoden 2020 aikana.