Terveys on ihmisoikeus

Jokaisella on oikeus terveeseen sisäilmaan ja siihen, että oma koti, työpaikka tai koulu ei sairastuta. Hyvä hoito kuuluu kaikille, sillä terveys on ihmisoikeus. Yhdenvertainen hoito ja sosiaaliturva sisäilmasta sairastuneille ja siitä oireileville. Rakennusten sisäimaongelmat tulee korjata.

Näistä syistä olen allekirjoittanut ehdokkaan sisäilmalupauksen ja adressin sivulla https://www.adressit.com/kansalaisadressi_sisailmalupauksen_puolesta .

Vastasin sisäilmasairautta koskevaan kyselyyn. 🙂 .

#sisäilma #sisäilmasairas #rakentaminen #vasemmisto #Uusimaa #sinäpäätät #Elina2019

1. Millainen ja milloin oli ensikosketuksesi sisäilmaongelmiin?

Todennäköisemmin olen jo lapsena asunut asunnossa, jossa oli hometta tai jokin muu sisäilmaongelma. Kärsin jatkuvasti korva- ja poskiontelontulehduksista. myöhemmin sain keuhkokuumeen ja keuhkolääkärin uskomuksen mukaan astman tuon keuhkokuumeen takia. Olen työskennellyt homeisissa tiloissa. Siellä valtaosa oireili. Oli flunssia, tulehduksia, päänsärkyä ja silmäoireita yms. Lapsena ei homeesta tai muistakaan sisäilmaongelmista puhuttu mitään. Elettiin 80-lukua. Olen siis itse sisäilmasairas.

2. Sisäilmaongelmien laajuudesta ollaan montaa mieltä. Mitä mieltä sinä olet asioiden tilasta?

Sisäilmaongelmat ovat iso ongelma. Etenkin julkisissa rakennuksissa, kuten kouluissa, päiväkodeissa ja sairaaloissa, jopa kirkoissa, on huono sisäilma. Johtuu osin siitä, ettei rakennuksia remontoida ajoissa ja ilmastointia ei pidetä päällä jatkuvasti. Lisäksi rakennetaan huolimattomasti. Vaikka sisäilmaongelmien vaikutuksesta ihmisten terveyteen tiedetään koko ajan lisää, niin silti olisi paljon tehtävää asenteissa. Sisäilmasairaat eivät saa tarvitsemaansa hoitoa, eikä rakennuksia korjata. Kun sisäilmasairas jää usein ilman diagnoosia, niin ei hän saa myöskään sairaslomaa tai eläkettä tms. Sisäilmasairaiden sosiaaliturva on siis puutteellinen. Ongelmat ovat yleisiä ja laajoja.

3. Millaisena näät sisäilmasta sairastuneiden aseman?

Se on todella huono, lähinnä asenteiden vuoksi. Moni jää ilman oikeaa hoitoa ja sosiaaliturvaa. sisäilmasairas voi joutua sairastumisen jälkeen edelleen oleskelemaan terveydelle haitallisessa ympäristössä. Ja tuolloin sairaus pahenee.

4. Mikä sisäilmaan liittyä asia vaatii sinusta toimia ensimmäisenä?

Sisäilmasairaiden hoito ja sosiaaliturva on saatava kuntoon. On panostettava myös tiedottamiseen, koska moni ei tiedä miten laajat vaikutukset huonolla sisäilmalla voi olla ihmisen terveyteen. Ne rakennukset, joissa on todettu sisäilmaongelmia, on korjattava, tai rakennettava terve rakennus tilalle. Tähän tarvitaan rahaa. Painostaisin myös siihen, että uudet rakennukset rakennetaan huolella. Tarkemmat ohjeistukset ja sanktioita rakentajille, jos eivät niitä noudata.

5. Sisäilmasairas tuntee monesti olevansa alinta kastia. Kuinka yhteiskunnan asenteita voitaisiin muuttaa eduskunnasta käsin?

Asiasta tiedottaminen sekä maallikoille että eri alojen ammatilaisille ja vertaistuen antajien tukeminen. Sosiaaliturva sisäilmasta oireileville.

6. Usein piiloudutaan fraasin taakse että ”kunnilla on vastuu”. Sisäilmaongelmia on myös valtion kiinteistöissä sekä yksityisellä. Pitäisikö tätä vastuuta jotenkin vielä enemmän valvoa tai jopa sanktioida esim. rakennusvalvonta?

Ehdottomasti pitäisi. Sisäilmaongelmia on ihan joka puolella ja kaikenlaisissa rakennuksissa.

7. Lapset eivät ole yhdenvertaisessa asemassa eri puolella Suomea. Jossain saa opetusta kotona tai terveydelle sopivassa tilassa ja jossain ei ollenkaan. Lapsilla on oikeus terveelliseen oppimisympäristöön ja opetukseen. Miten tämä ratkaistaisiin jotta yksikään lapsi/nuori ei syrjäytyisi epäterveen sisäilman takia?

Terveellisessä ympäristössä oppiminen on perusoikeus. Jos kunta huomaa, että koulu tai päiväkoti on epäterveellinen, tulee lasten ja aikuisten päästä sieltä heti korvaaviin tiloihin. Kenenkään ei kuulu joutua oleskelemaan epäterveellisessä ympäristössä. Jos ei muuta ratkaisua ole, niin kotiopetus tai koulun/päiväkodin vaihtaminen tulee sallia, etenkin jos lapsi oireilee. Pelkästään kotiopetus ei aiheuta todellakaan syrjäytymistä, mutta lapsen oikeutta kavereihinsa tulee tukea. Siksi olisikin parempi, että sisäilmasairaan lapsen ryhmä pääsee siirtymään terveeseen sisäilmaan. Ja kuten jo totesin, terve sisäilma on perusoikeus. Kenenkään ei ole velvollisuutta sietää epäterveellistä sisäilmaa.

8. Raha eli onko mielestäsi valtio velvollinen avustamaan esim kuntia terveiden koulujen rakentamisessa?

On, jos kunta ei velvoitteistaan muuten selviä. Ongelma on laaja.

9. Ensimmäinen sisäilmatekosi, jos sinut valitaan eduskuntaan?

Sisäilmasta oireileville lapsille oikeus vaihtaa päiväkotia tai koulua tai olla kotiopetuksessa. Kunnalle ja valtiolle velvoite korjata/siirtää toimintansa muualle, jos rakennus, jossa on ilmennnyt sisäilmaongelmia.
Sisäilmasairaudesta tiedottamista. Sosiaaliturva
kaikille sisäilmasairaille.

10. Lopuksi voit vielä kertoa terveisesi meille sisäilmasta sairastuneille.

Älkää antako periksi! Teillä ei ole velvollisuutta sietää oleskelua huonossa sisäilmassa, vaan vaatikaa toimia, jos epäilette sisäilmaltaan ei-tervettä rakennusta. Vaatikaa päästä muualle. Vaatikaa, että lääkäri ottaa teidät vakavasti. Taistelen yhdessä teidän kanssanne!

Olen allekirjoittanut ehdokkaan sisäilmalupauksen. Kaikkea hyvää 🙂 . Uudenmaan #Vasemmistoliitto #elina2019 @nykyrielina