#Minäaiontoimia ilmastonmuutoksen torjumiseksi

Iikka Nikkinen antoi #minäaiontoimia haasteen, jossa on tarkoitus kertoa, mitä ympäristötekoja kansanedustajaehdokkaat tekisivät kansanedustajana.

Tässä joitakin ajatuksiani:

1. Joukkoliikenteen kehittäminen

Joukkoliikennettä on parannettava ja kehitettävä. Joukkoliikenteen pitää kulkea sähköllä ja olla esteetöntä, mitä se ei nykyään ole, jotta vammaisilla, vanhuksilla ja lapsiperheillä on yhtäläinen mahdollisuus käyttää sitä. Tämä vähentäisi liikenteen päästöjen lisäksi myös kuluja, joita yhteiskunta käyttää kuljetuspalveluihin. Julkisesta liikenteestä ei kuitenkaan saada koskaan ihan kaikille sopivaa, ja kuljetuspalveluita tullaan aina tarvitsemaan.

2. Sähköautot

Suuressa osassa Suomea tarvitaan yhä autoja vaikka joukkoliikenne paranisisi, ja siksi autokanta tulee muuttaa mahdollisimman nopeasti sähköautoiksi. Myös taksien tulee tulevaisuudessa kulkea sähköllä.

3. Vähemmän lihan syömistä

Eläinperäiset tuotteet ovat iso rasitus ilmastollemme. Siksi lihan syöntiä tulee vähentää radikaalisti ja ihmisten on siirryttävä mahdollisimman vegaaniseen ruokavalioon.

4.Tärkeää on poistaa ympäristölle haitalliset tuet ja lisätä haittaveroja oikeudenmukaisella tavalla.

Köyhät eivät saa kärsiä ja verotuksen progressiota tulee lisätä.

5. Uusiutuvat energianlähteet

Energiatuotannossa on panostettava uusiutuvien energianlähteiden (esim. tuuli- ja vesivoima) käyttöön ja niden tutkimukseen ja kehitykseen. Toimivia ja hyviksi todettuja ratkaisuja tulee viedä maailmalle. Vastustan ydinvoimaa,mutta siirtymäaikana sen käyttö voi olla välttämätöntä.

6. Vähemmän rahaa armeijalle

Suomi käyttää henkilöä kohti 15. eniten rahaa armeijaan. Aseiden tuottaminen tuhoaa ympäristöä, ja siksi Suomen tuleekin ostaa vähemmän aseita.

7. Kierrätyksen suosiminen

Ihmisten tulee kuluttaa selvästi nykyistä vähemmän, ja valtion tulee tukea siinä sekä näyttää itse esimerkkiä. Tulee käyttää kierrätysmateriaaleista tehtyjä tuotteita mahdollismman paljon, eikä aina ostaa uutta. Kirpputorit kunniaan! Ihminen ei tarvitse tavaraa ollaksen onnellinen. On tärkeää myös panostaa jätteiden kierrätykseen, ja kehittää sitä eteenpäin.

8. Globaaliin ympäristösuojeluun osallistuminen

Suomen on tehtävä ilmastoystävällistä politiikkaa ja näytettävä esimerkkiä muille maille. Yhteistyö globaalissa ympäristönsuojelussa on tärkeää.

9. Hyvä sosiaaliturva on samalla myös luonnonsuojelua

Köyhällä ei ole varaa olla eettinen. Hän joutuu ostamaan aina kaikkein halvinta. Voidaan puhua pakkovalinnoista. Ne halvimmat tuotteet eivät välttämättä ole ekologisia. Ne halvimmat tuotteet eivät välttämättä oke myöskään terveellistä. Onkin ilmastonmuutoksen torjuntaa se, etä yhteiskunta huolehtii, että kaikilla on inhimillinen toimeentulo. Samakka myös edistetään ihmisten terveyttä.

Ilmastonmuutos tapahtuu nyt, toimiin on ryhdyttävä heti. Tehdään ilmastoystävällistä politiikkaa ja näytetään esimerkkiä muille maille.