YK:n vammaisten oikeuksien sopimuksessa todetaan, että vammaisilla henkilöillä tulee olla oikeus muodostaa parisuhde tai hankkia perhe. Olemme kuulleet paljon pakkomuutoista ja epäonnistuneista kilpailutuksista asumisyksiköissä, palvelutaloissa tms. Se on todella surullista, ja se on väärin. Kannatan #eimyytävänä -kansalaisaloitetta. Jokaisella tulee olla oikeus itse päättää missä, miten ja kenen kanssa hän asuu! Tämä oikeus ei kuitenkaan toteudu aina Suomessa vammaisten henkilöiden kohdalla, ei edes niiden kohdalla, jotka asuvat tavallisessa asunnossa. 

Eläkeläisen asumistuen myöntämisperusteet ovat erilaiset kuin yleisen asumistuen.  Yleisessä asumistuessa otetaan huomioon kimppa-asuminen/parisuhde/perhe, mutta eläkeläisen asumistuessa oletetaan, että kaksi henkilöä asuu yhtä edullisesti kuin yksi. Eläkkeellä olevan pariskunnan tulee Kelan mielestä asua samaan hintaan kuin yksin asuvan eläkeläisen. Käytännössä siis kahden eläkeläisen tulisi asua yhtä edullisesti kuin yhden.  Eläkeläisen asumistuen lisäksi monen vammaisen pariskunnan tulot laskevat siksi, että yhdessä asuminen leikkaa kansaneläkettä. Työkyvyttömyyseläkeläinen, joka ei ole koskaan voinut käydä töissä, saa vähemmän kansaneläkettä jonkun kanssa yhdessä asuessaan, kuin yksin asuessaan.  Nämä epäkohdat koskevat kaikkia pienituloisia eläkeläisiä, joista iso osa on vammaisia.

 

Esim. Vantaalla otetaan eläkeläisten kohdalla henkilön asumiskuluista huomioon maksimissaan 674,75 €/kuukaudessa, olipa asunnossa yksi tai useampi asukas, ja olivatpa oikeat asumiskulut miten suuret tahansa. Jos kaksi työelämän ulkopuolella elävää muuttaa yhteen, niin valtaosassa tapauksia heiltä leikataan puolet asumistuesta tai asumistuki kokonaan. Tämä johtuu siitä, että Kela laskee, että kahdella takuueläkkeellä voi maksaa 674,75 €/kk vuokran, vaikka oikeasti kahden henkilön asunnon vuokra on paljon enemmän kuin tuo 674,75  €/kk. Pahimmassa tapauksessa yhteenmuutosta johtuen pariskunnan yhteenlasketut tulot laskevat jopa 600 €/kk. Tämä epäkohta estää joitakin pareja koskaan muuttamasta yhteen ja perustamasta perhettä. Vammaisia henkilöitä tämä koskee paljolti, koska moni heistä on koko elämänsä eläkkellä, ja apuvälineiden käytön vuoksi heillä pitää olla esteetön (ja usein uudempi ja siksi kalliimpi) sekä isompi asunto. 

 

Moni (työkyvyttömyys)eläkkeellä elävä ei pysty näistä edellä mainituista taloudellisista syistä johtuen koskaan muuttamaan kenenkään kanssa yhteen, eikä hankkimaan perhettä. Se tarkoittaa sitä, että ei voi rakastuessaan muuttaa puolisonsa kanssa yhteen. Se on vastoin YK:n vammaisten ihmisten oikeuksien sopimusta, jonka Suomi on ratifioinut. Monet työkyvyttömyyseläkeläisistä ovat nuoria, eli eläkeläisen asumistuki ei koske vain vanhempia henkilöitä. Jos kaksi (työkyvyttömyys)eläkkeellä olevaa eläkeläisen asumistuen saajaa, esim. kaksi vammaista henkilöä, muuttaa yhteen, laskevat heidän tulonsa selvästi. Pari menettää puolet heille aiemmin myönnetystä asumistuesta tai joissakin tapauksissa kokonaan heille aiemmin maksetun asumistuen. Nuoret (työkyvyttömyys)eläkeläiset eivät pysty säästämään omistusasuntoa varten, vaan he elävät jatkuvasa köyhyydessä.

 

On ekologisestikin järjetöntä, ettei Kela tue yhdessä asumista. Säästäähän kimppa-asuminen mm. sähköä, vettä, lämmityskuluja, asunnon rakentamiskuluja ja ruokaa menee vähemmän hukkaan. Yhteen muuttamisesta ei ainakaan pitäisi rangaista, vaan jokaisella tulee olla valta valita missä, miten ja kenen kanssa hän asuu. Kaikilla pitää myös olla oikeus parisuhteeseen ja perheeseen. Onko Kela ollenkaan huomioinut sitä, että voi olla perheitä, joissa on kaksi työkyvyttömyyseläkkeellä elävää, joilla on lapsia? Ilmeisesti eläkeläisen asumistuki ei huomioi sitä, että lapsista johtuen perhe tarvitsee isomman asunnon. Ei eläkeläisen asumistuki huomioi sitäkään, että apuvälineitä käyttävillä on tarve isommalle asunnolle, koska apuvälineet ja avustajankin tarve vievät tilaa.

 

Ohessa oma ja mieheni tarina. Olemme kaksi nuorehkoa pyörätuolissa elävää työkyvyttömyyseläkeläistä, joilta eläkeläisen asumistuki otettiin yhteen muuton jälkeen kokonaan pois. Myös saamaamme kansaneläkettä leikattiin.  Joudumme asumaan kalliimmin kuin kaksi vammatonta henkilöä. Tarvitsemme normaalia isomman ja esteettömän, ja siksi uudemman ja kalliimman, asunnon. Esimerkiksi apuvälineet vievät yhden kokonaisen huoneen. Yhteenlaskettuna meiltä leikattiin 300 €/kk eläkeläisen asumistukea ja 80 €/kk kansaneläkettä. Yhteenlaskettu 380 €/kk tulojen menetys (asumistuki ja kansaneläke) tuntui, koska yhdessä asuessamme asumiskulut eivät kuitenkaan kovin paljon laskeneet henkilöä kohden.

 

Kahden eläkeläisen, kuten meidän, asumiskulut eivät saisi olla suuremmat kuin 674,75 €/kk (sama raja on yksin asuvalla). Miten voivat kaksi pyörätuolia käyttävää henkilöä asua yhdelle vammattomalle henkilölle mitoitetussa asunnossa – ja vielä apuvälineiden ja esteettömyyden kanssa? Meidän piti laskea todella tarkkaan ja moneen kertaan, pystymmekö rahallisesti elämään yhdessä. Meistä vain toinen sai kansaneläkettä ja toinen asumistukea. Olisimme siis menettäneet todella paljon enemmän kuin 380 €/kk yhteen muuttaessamme, jos me molemmat olisimme saaneet eläkeläisen asumistukea ja kansaneläkettä. Miksi kaksi yhdessä asuvaa eläkeläistä eivät voi saada riittävästi asumistukea? Tämä typerä säännös tuhoaa parisuhteita! Olemme sen nähneet!

 

Olen kuullut monesta muustakin pariskunnasta, joiden kumpikin osapuoli on vammainen henkilö, jotka eivät ole pystyneet juuri Kelan asumistuen ja kansaneläkkeen myöntämisperusteiden vuoksi muuttamaan yhteen. Nämä parit eivät ole voineet mennä naimisiin tai hankkia lapsia. On pariskuntia, jotka ovat eläneet erillään vuosikymmeniäkin, pakosta. Ja pitäähän ihmisellä olla oikeus muuttaa kimppakämppään. 

Katsoin Kelan eläkeläisen asumistuen laskurilla, mikä on tilanne, jos kaksi helsinkiläistä takuueläkeläistä muuttaa yhteen . He saavat yhdessä asuessaan eläkeläisen asumistukea max 200 €/kk. Kun taas, jos takuueläkeläinen asuu yksin, saa hän asuntoonsa maksimissaan 513 €/kk asumistukea. Eli kun takuueläkeläiset muuttavat yhteen, menettävät he ainakin 300 €/kk tuloja, jos he asuvat yhdelle henkilölle tarkoitetussa asunnossa (toinen puoliso muuttaa toisen luo), jos taas vuokra on kahden henkilön asunnossa enemmän kuin yhden henkilön asunnossa, niin pariskunta menettää enemmän kuin 300 €/kk. Eli lyhyesti – kaksi takuueläkeläistä voi saada yhdessä asuessaan maksimissaan 200 €/kk asumistukea, oli heidän vuokransa kuinka suuri tahansa. Kun taas yksin asuva takuueläkeläinen saa max 513€/kk asumistukea, jos vuokra on enemmän kuin 675 €/ kk.

Kelan eläkeläisen asumistuen myöntämisperusteita tulee muuttaa! Ei saa olla niin, että Kelan tukien myöntämisperusteiden takia ei (työkyvyttömyys)eläkkeellä oleva voi olla onnellinen!

Kuvan ottanut Ville Karinen Tikkurilan maalaismarkkinoilla 6.10.2018.