Lisää resursseja sote-palveluihin! Kaadetaan sote-uudistus!

Elina Nykyri 4.2.2019

Sote-uudistus on heikennys

Eduskuntavaaliehdokas on huolissaan. Ihmisten pääsy lääkäriin ei tule Sote-uudistuksen johdosta helpottumaan, vaan palveluverkko hajanaistuu entisestään nykyiseen verrattuna, ja lääkärillä on houkutus todeta ettei ole mitään hoidettavaa. Ihmisiä pompotellaan tulevaisuudessa yhä enemmän paikasta toiseen. Palveluverkosta tulisi hyvin hajanainen, eikä ihminen välttämättä tietäisi mistä hän voi saada minkäkin palvelun.  Tämä tulee olemaan ongelma erityisesti pitkäaikaissairaiden, vammaisten ihmisten, lapsien ja vanhusten kannalta. On huono asia ettei sosiaalipalveluita tai päihde-ja mielenterveyspalveluita voi saada tulevaisuuden sote-keskuksista. Ihmiset jäävät heitteille! Ongelma on myös se, että sote-uudistuksessa ei maakunnilla olisi itse mahdollisuutta vaikuttaa siihen, kuinka paljon rahaa olisi käytössä. Se voi johtaa siihen, että rahat loppuvat kesken.

            Koska perusterveydenhuolto on pakko aina järjestää, saattaa käydä niin, että karsitaan muista palveluista, etenkin sosiaalipalveluista. Tämä on kamalaa vammaisten ihmisten ja vanhusten kannalta. Se tarkoittaa myös sitä, että mielenterveys- ja päihdepalvelut eivät nykyisestään ainakaan tulisi paranemaan.  Jos ihminen saa asiakassetelin palvelun hankkimiseen, niin asiakkaan voi olla vaikea valita paikka missä käydä hoidossa. Voi käydä niinkin, että asiakasseteli ei riitäkään asiakkaan tarvitsemaan palveluun, vaan asiakas joutuu itse maksamaan paljon palvelusta. Olen huolissani etenkin kaikkein köyhimmistä ja niistä, joilla on maksuhäiriö tai he ovat ulosotossa. Saavatko he palvelunsa, jos käy niin, että heillä ei ole heti varaa maksaa koko palvelua? Vai käykö niin, että heille jää käyttöön vain maakunnan liikelaitos, ja sieltä ei saakaan ihan kaikkea. Sote-uudistus ei ole parannus, vaan heikennys. Siinä verorahat valuvat veroparatiiseihin, kun palveluista vas aavat yritykset eivät maksa verojaan Suomeen.

Hoivapalvelut eivät sovi markkinaehtoisesti toimiville

             Yksityissektori toimii eri periaatteella kuin julkinen. Sen on tarkoitus tuottaa voittoa. Toiminta on markkinaehtoista. Se ei mielestäni sovi sosiaali- ja terveydenhuollon palveluihin. Ei varsinkaan hoivapalveluihin ja muihin ihmisen elämän kannalta välttämättömiin palveluihin. Vain tavaroita voi kilpailuttaa, ei ihmisille välttämättömiä palveluita. Palvelun laatua ei pidä unohtaa. Ja tulee muistaa, että kunta/maakunta on aina viime kädessä se taho, joka vastaa palvelun järjestämisestä. Sen vastuulla on se, että palvelut toimivat.

Lisää resursseja

             Tulee palkata lisää hoitajia ja lääkäreitä, ja panostaa matalan kynnyksen avun palveluihin ja ennaltaehkäisyyn. Laitos- ja kotihoitoon, terveysasemille ja sairaaloihin tarvitaan velvoittavat hoitajamitoitukset sekä säädökset siitä, kuinka monta potilasta voi yhdellä lääkärillä olla hoidossaan tai kuinka monta asiakasta voi yhdellä sosiaalityöntekijällä olla.  Tarvitaan lisää resursseja terveysasemille, koti- ja laitoshoitoon, lastensuojeluun, mielenterveys-, päihde- ja sosiaalipalveluihin.  Henkilökuntaa on liian vähän, on paljon tuuraajia, henkiöstön vaihtuvuus on suurta ja henkilöstö väsynyttä. Kärsijänä on potilas, kuten olemme lukeneet viime aikojen uutisista.

                Monesti mielenterveyden ongelmista tai riippuvuuksista kärsivät jäävät heitteille, eikä vammainen henkilö tai vanhus saa kaikkia tarvitsemiaan palveluita, kun hän ei osaa tai jaksa niitä vaatia. Sote-uudistuksessa ihmisen omaa vastuuta lisätään entisestään. Palveluohjaus- ja neuvonta ovat ensisijaisia, ja niitä tulee lisätä.  Ihmisten terveyttä tulee seurata, eikä erilaisista kokeista ja heidän tarvitsemastaan terapiasta tai palveluista saa säästää ihmisten terveyden kustanuksella.

                  Pitää muistaa ettei lääkäri voi ilman tarvittavia kokeita tietää sitä, mikä potilasta vaivaa. Tulee panostaa ongelmien ennaltaehkäisyyn, sillä se tulee aina edulisemmaksi. Kaikilla tulee olla varaa käydä lääkärillä, asiakasmaksujen suuruus ei saa estää hoitoon hakeutumista. Ihmisellä pitää olla mahdollisuus hoitaa itseään oikeaan, ei tule joutua valitsemaan lääkkeiden ja ruoan välillä. Jos sairauksia ei hoida oikein, tulee niiden hoitaminen pidemmän päälle paljon kalliimmaksi. Esimerkiksi diabetes aiheuttaa paljon oheissairauksia, jos ei käytä lääkkeitä oikein.

Maksuttomat sote-palvelut

 

                  Asiakkaan maksamia sote-palveluiden maksuja (kuten asiakasmaksut, lääkkeet ja Kela-kyydit) tulee laskea tai ne tulee poistaa ja rahoittaa pääosin verotuloilla. Pidemmällä tähtäimellä tarvitsemme maksuttomat sosiaali- ja terveyspalvelut, jotka tuotetaan pääosin julkisesti. Sote-uudistus ei saa missään nimessä toteutua hallituksen ehdottamassa muodossa, sillä se tarkoittaisi hyvinvointivaltion tuhoa. Tulee poimia hallituksen ehdottamasta sote-uudistuksesta vain hyvät asiat, ja jättää huonot pois (erityisesti julkisten sote-palveluiden avaaminen markkinoille) ja ottaa oppia asiantuntijalausunnoista. Tulee aloittaa työ ihan puhtaalta pöydältä. Viime kädessä kyse on siitä, kuinka paljon resursseja ohjaamme sote-palveluihin.

Arvovalintoja

 

                   Vasemmistoa tarvitaan kaikissa vaaleissa, sillä sen täytyy puolustaa hyvinvointivaltiota. Muistakaa äänestää. Eduskuntavaalit ratkaisevat sen miten sote-palveluille käy tulevaisuudessa.  Te äänestäjät päätätte kuka käyttää valtaa tulevaisuudessa. Tosiasia on, että väestö ikääntyy vauhdilla, ja tarvitsee ohjata lisäresursseja sote-palveluihin. Emme voi kuvitella, että pärjäämme samalla rahalla kuin ennen. Tämä koskee etenkin vanhusten palveluita. On arvovalinta, mihin rahamme käytämme. Voimme jättää hävittäjiä hankkimatta ja karsia yritystukia. Voimme myös lisätä haittaveroja siten, että nuo verot eivät kohdistu pienituloisiin. Päätetään yhdessä, että Suomessa hoidetaan jokainen ihminen ja eläin hyvin! Se ei saa ratkaista kuinka paljon ihmisellä on rahaa. Terveys on ihmisoikeus. Se kuuluu kaikille – ei harvoille!  Kaikki on yhteisestä tahdosta kiinni.  Tänä keväänä on aika äänestää kaikille oikeus hyvään hoitoon!

#eduskuntavaalit2019 #Vasemmisto #Sote #vammaiset #vanhukset #perusterveydenhuolto #ennaltaehkäisy #lääkäripula #asiakasmaksut #hoitajapula #Uusimaa #Elina2019