VAMMAISTEN JA VANHUSTEN KULJETUSPALVELUIDEN JÄRJESTÄMISESSÄ KUULTAVA KÄYTTÄJIEN ÄÄNTÄ

 

”Vantaan Vasemmistoliitto ry:n kevätkokous 17.3.2018:

Vantaan kaupungin strategia pitää tärkeänä osallisuutta. Kaikessa toiminnassa tulisi ottaa huomioon asukkaiden mielipide ja suunnitella toiminta yhdessä asukkaiden kanssa. Esimerkkinä osallistamisen epäonnistumisesta ovat vammaisten ja vanhusten vammaispalvelu- ja sosiaalihuoltolain mukaiset kuljetuspalvelut. Vaadimme, että kuljetuspalvelut suunnitellaan yhdessä vammais- ja vanhusjärjestöjen, vammais- ja vanhusneuvostojen, asiakkaiden ja kyytejä ajavien kuskien kanssa.

 

Osallistaminen jää täysin näennäiseksi, jos keskustelutilaisuuksissa esille tulleet asiakkaiden näkemykset eivät aidosti vaikuta lopputulokseen. Lukuisissa tilaisuuksissa on tarjottu vain yhtä, huonosti toimivaa ja vammaisjärjestöjen kritisoimaa, Helsingin matkapalvelukeskuksen (MPK) järjestelmää. Kuljetusten pitää aidosti vastata vammaisten ja vanhusten tarpeisiin. Lainsäädäntö toteaa, että sosiaalipalveluissa lähtökohtana tulee olla asiakkaan etu, ja vammaisilla pitää olla yhdenvertaiset liikkumismahdollisuudet vammattomiin nähden. Kunta on vastuussa siitä, että kunnassa on asiakkaan edut ja vammaisten liikkumisvapauden takaavat kuljetuspalvelut. Pyydämmekin Sinua allekirjoittamaan adressin sivulla  www.adressit.com/uudenmaan_vammaisten_ja_vanhusten_kuljetuspalvelut_on_suunniteltava_asiakaslahtoisesti.

 

Vaadimme, että kuntalaisten vaikuttamismahdollisuudet omiin asioihinsa turvataan, ja että tähän on riittävät resurssit kaikilla hallinnonaloilla. Asukkaiden näennäiskuulemiset eivät riitä. Kaiken Vantaan toiminnan lähtökohtana tulee olla asukkaiden tarpeet. Virkamiehet ja poliitikot ovat olemassa kuntalaisia varten – ei päinvastoin. Vantaan Vasemmisto vaatii, että asukkaat otetaan aidosti mukaan kaikkeen kaupungin toimintaan.

 

Lisätietoja:

Elina Nykyri,

sosiaali- ja terveyslautakunnan varajäsen,

elina [dot] nykyri [at] gmail [dot] com, puh. 041 539 6220″