Outi – sitoutumaton punavihreä

Eriarvoisuuskehitys on käännettävä

Suomalaisten mukaan eriarvoistuminen on tänä päivänä yhteiskuntaamme eniten jakava ilmiö. Tutkimusten mukaan se johtaa hyvinvoinnin ja terveyden heikkenemiseen.
Tulojen kasvu on on viime vuosina ollut hidasta, pakolliset menot ovat kasvaneet huomattavasti nopeammin. Tuloerot ovat kasvaneet suurimpien tuloluokkien tulojen kasvaessa nopeammin kuin pieni- ja keskituloisten.  Lapsuuden perheen taloudellinen tilanne ja vanhempien koulutustausta vaikuttaa yhä enemmän ihmisen elämänkulkuun. Perhetaustalla on vaikutusta kaikkiin keskeisiin tapahtumineen ja päätöksiin.
Mikäli haluamme jatkossakin olla samassa veneessä on eriarvoisuuskehitys pikaisesti käännettävä.

Päätöksenteossa on huomioitava myös alueellinen yhdenvertaisuus.

Suomen kilpailukykyä on viime vuosina haettu keskittämispolitiikan kautta, tästä on kärsinyt erityisesti Itä-ja Pohjois-Suomi.
Julkisia palveluja on keskitetty yhä enemmän Etelä-Suomeen ja kasvukeskuksiin.
Tämä kehitys vaarantaa maaseudun palvelut ja elinmahdollisuudet.
Asumista maaseudulla ei voi tehdä mahdottamaksi vaan myös täältä on löydyttävä riittävät koulutusmahdollisuudet sekä toimeentulon turvaavia työpaikkoja.
Julkisten palvelujen tavoitettavuus on turvattava koko maassa.