Lapsien ja nuorten puolella!

Yhä edelleen maailmassa kuolee lapsia nälkään ja heitä surmataan. Vielä enemmän on lapsia, jotka elävät nälässä, ja joutuvat olemaan aikuisia pienestä pitäen. Heitä on Suomessakin!

Tavoitteeni on yhteiskunta, jossa lapset voivat hyvin. Se tarkoittaa mm. subjektiivista päivähoito-oikeutta, hyvää koulutusta ja terveydenhoitoa, ja että erityistä tukea tarvitsevat lapset saavat tarvitsemansa tuen ja kuntoutuksen. Se tarkoittaa myös sitä, että lapsiperheiden toimeentulo on turvattu, ja että köyhänkin perheen lapsi voi harrastaa!

Erityistä tukea tarvitsevien tulee saada riittävästi tukea. Jos ryhmässä on erityistä tukea tarvitseva, tulee ryhmän saada lisäresursseja. Erityistä tukea,tarvitsevien tarvitsevan opetus tulee suunnitella etukäteen. Tuen tarve pitää kartoittaa. Päivähoidossa ja koulussa tulee olla riittävän pienet ryhmät. Lastensuojelu tarvitsee paljon lisää resursseja.

Olen sitoutunut Anna ääni lapselle -ehdokkaaksi! Lupaus koskee eduskuntavaaleja, mutta tulen toteuttamaan näitä teesejä muutenkin toiminnassani, mm. Sote-lautakunnassa ja puolueen vammaispoliittisessa työryhmässä. Kaikki teesit ovat äärimmäisen tärkeitä!

Teesit:

1. Lupaan selvittää päätösteni vaikutukset lapsiin ja perheisiin
– Muistutan lapsivaikutusten arvioinnista päätöksentekoprosesseissa
– Tutustun lapsibudjetoinnin periaatteisiin
– Huomioin tehtävien päätösten yhteisvaikutukset lapsiperheiden toimeentuloon

2. Lupaan kuunnella lapsia ja nuoria
– Järjestän itselleni aikaa ja tilaisuuksia keskustella lasten ja nuorten kanssa
– Huolehdin, että lapsia koskevissa päätöksissä selvitetään aina lasten ja nuorten näkemykset ja ne myös otetaan huomioon.

3. Lupaan turvata erityisesti haavoittuvimmassa asemassa olevien lasten asemaa
– Huolehdin siitä, että esimerkiksi vammaisten lasten, maahanmuuttajalasten ja sateenkaarinuorten sekä erilaista perheistä ja taustoista tulevien lasten perus- ja ihmisoikeudet sekä lapsen oikeudet toteutuvat
– Turvaan toimillani lastensuojelun resursseja ja laatua
– Toimin aktiivisesti sen puolesta, että lasten kaltoinkohtelu vähenee ja jokainen kaltoinkohtelua kokenut lapsi saa apua

4. Lupaan turvata toimillani lasten turvallista lapsuutta ja hyvää tulevaisuutta
– Vahvistan toimillani varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen laatua ja resursseja
– Edistän maksutonta toisen asteen koulutusta
– Vastustan vihapuhetta ja torjun kiusaamista, väkivaltaa, syrjintää ja häirintää

– Toimin työlläni ja toimillani ilmastonmuutosta vastaan

#äänilapselle #vasemmisto #Uusimaa #elina2019 #sinäpäätät #lapset #nuoret

Olen aina heikompien puolella! Lapsissa on tulevaisuus! Valitaan seuraavaksi eduskunta, joka ei leikkaa lapsiperheiltä!
#vasemmisto #Uusimaa #Elina2019 #lapset #nuoret #inhimillisyys #hyvinvointi #yhdenvertaisuus #ihmisoikeudet