Päivittäin kuulemme uutisia viranomaisten sulkemista yksityisistä hoitopaikoista. Ongelmia on vanhusten ja vammaisten hoidossa, sekä lasten päivähoidossa. Kaikki kysyvät, miten tämä on ollut mahdollista ja miten tämä on päässyt tapahtumaan? Esperi Carelle ja Attendolle myönnettiin viime vuonna laatutodistukset!

Kyseessä ei liene päättäjien ilkeys, eikä heidän laiminlyöntinsä. Nykytilanne on vuosien aikana kietoutunut vyyhti. On säästetty julkisista menoista, ja on leikattu kuntien valtionosuuksista. Koko poliittinen kaarti Kokoomus-Kepu ja demarit ovat ulvoneet kilpailuttamisen nimissä säästöjä ja on ylistetty yksityisten sektorin tehokkuutta ja kykyä tuottaa palvelut julkista halvemmalla. Sääntelyä ja valvontaa on karsittu, on luotettu yritysten omavalvonnan tehokkuuteen.

Valtakunnansyyttäjä Raija Toiviainen on pohtinut yhteydenottoa poliisiin, mikäli poliisi ei omatoimisesti aloita tutkintaa.

Sääntelyn purkua vaatineet päättäjät ovat nyt vaatimassa lisää sääntelyä. Meille on kerrottu, että sote ja sen tuoma valinnanvapaus korjaa tilanteen, kun asiakkaat tai heidän puolestaan omaiset äänestävät jaloillaan. Jos hoito on huonoa, niin asiakas siirtyy toiseen paikkaan. Ei siirry eikä sote ratkaise mitään. Vaaditaan rikosoikeudellisia toimia, mutta ei suostuta kirjaamaan lakiin hoitajamitoitusta. Ei osata, tai haluta nähdä perusongelmaa, että bisnes ei sovellu hoiva-alalle.

Julkinen sektori ei tuota voittoa. Sen sijaan yrityksen päätehtävä on tuottaa voittoa osakkeenomistajille. Kun raha ja eettiset arvot asetetaan vastakkain, niin tiedämme kummat arvot joustavat. Vaikuttaa sille, että hoivayritykselle on asetettu 10% tuottotavoite. Tuo voitto on saatava hintojen alas polkemisesta huolimatta.

Hoito-ja hoivapalvelujen hankkimisessa näiltä kolmelta suurelta tuntuu pettäneen kaikki. Ostaminen ja kilpailutus, sopimukset, niiden valvonta, eikä hoidonpalautetta ei otettu vakavasti. Kuntia syytetään, samoin Aluehallintovirastoa ja politiikoita.

Yksi ei ole pettänyt ja se on sijoittajien ja johtajien ahneus.

Ahneus! Sehän tässä kurjuudessa on lopullinen syy, huonosti hoitaminen, liian vähällä henkilökunnalla, epäpätevällä väellä niillä saadaan tulosta. Kansainvälisten sijoittajien pikavoiton hakeminen johti siten räikeisiin, tietoisesti tehtyjen lupaehtojen ja sopimusten rikkomisiin.

Siitä tietysti ollaan samaa mieltä, että Valvonta on pettänyt, vaikka sitä tehdään kolmella eri tasolla: Valtakunnallisessa lupa- ja valvontavirasto Valvirassa, aluehallintovirastoissa eli Aveissa ja kunnissa. Lisäksi valvontaa tehdään jokaisessa toimintayksikössä omavalvontana.

Tiistaiaamun 12.2 tiedon mukaan Attendon kurssi on kääntynyt laskuun. Sekin on olematon lohtu uhratuille ihmisille, huonosti hoidetuilla vanhuksille ja uupuneille hoitajille.

Vasemmisto esitti jo, että lakiin on kirjattava, ettei hoito-ja hoivatyötä ei saa tehdä enää kaupallisesti. Tämä toisi takaisin pienet yhdistykset ja muut sosiaalitoimijat, jotka nyt ovat olleet kauppatavaraa.

Peruskoululaissa on ehto, että sitä ei saa tehdä kaupallisesti.

Eikä tässä kaikki! Lasten päivähoitopaikkoja on jouduttu myöskin sulkemaan. Laittomien tilojen ja muiden puitteissa olleiden virheiden vuoksi. Kaikista näistä yrityksistä löytyy yhteys meidän kykypuolueeseemme, Kokoomukseen, joka ei suostu hoitajamitoutuksen nostamiseen, vaan puhuu asiassa epäselviä houruja.

Rauno Jääskeläinen
Yrittäjä, sotakirjailija,

Savo-Karjalan Vasemmiston ehdokas vaaleissa